INFINEON Programmers, Erasers & Accessories

: Tìm Thấy 10 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 10 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Supported Families
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Supported Families Kit Contents Features
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
TLD700216OTPPRGTOBO1
TLD700216OTPPRGTOBO1 - OTP Programmer Board, WRITE/READ/EMULATE, LITIX Pixel Rear

4134149

OTP Programmer Board, WRITE/READ/EMULATE, LITIX Pixel Rear

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$643.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
CYBLE-012011-PROG
CYBLE-012011-PROG - Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on all GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

4134156

Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on all GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$737.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PSoC CYBLE-012011-PROG EZ-BLE Module Programming Kit LCD Drive Supported on all GPIO, SW Between Central, Peripheral Roles on-the-go, I2S Interface
CYBLE-013025-PROG
CYBLE-013025-PROG - Programming Kit, EZ-BT Module, USB Cable, Serial Communication and Serial Peripheral Interface

4134157

Programming Kit, EZ-BT Module, USB Cable, Serial Communication and Serial Peripheral Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$242.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- CYBLE-013025-PROG EZ-BT Module Programming Kit, USB Cable Serial Communication Interface, Serial Peripheral Interface Support for Two Modes
CYBLE-022001-PROG
CYBLE-022001-PROG - Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, I2C, SPI, UART, I2S Interface

4134158

Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, I2C, SPI, UART, I2S Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$242.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PSoC CYBLE-022001-PROG EZ-BLE Module Programming Kit Two Serial Communication Blocks Supporting I2C, SPI, UART, I2S Interface
CYBLE-202013-PROG
CYBLE-202013-PROG - Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on All GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

4134159

Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on All GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$333.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PSoC CYBLE-202013-PROG EZ-BLE Module Programming Kit LCD Drive Supported on All GPIO, SW Between Central, Peripheral Roles on-the-go, I2S Interface
CYBLE-212006-PROG
CYBLE-212006-PROG - Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on All GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

4134160

Programming Kit, EZ-BLE Module, PSoC, LCD Drive Supported on All GPIO, SW B/W Central, I2S Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$333.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PSoC CYBLE-212006-PROG EZ-BLE Module Programming Kit LCD Drive Supported on All GPIO, SW Between Central, Peripheral Roles on-the-go, I2S Interface
CYBT-343026-PROG
CYBT-343026-PROG - Programming Kit, EZ-BTTM Module, USB Cable, HCI Interface Through UART, PCM/I2S Audio Interface

4134169

Programming Kit, EZ-BTTM Module, USB Cable, HCI Interface Through UART, PCM/I2S Audio Interface

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$345.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- CYBT-343026-PROG EZ-BTTM Module Programming Kit, USB Cable HCI Interface Through UART, PCM/I2S Audio Interface, Two-Wire Global Coexistence Interface
CY3210-MINIPROG1
CY3210-MINIPROG1 - PSOC, WITH MINIPROG, EVAL KIT

1321701

PSOC, WITH MINIPROG, EVAL KIT

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$72.66

Vật Phẩm Hạn Chế
PSoC MiniEval Socket Evaluation board, CY8C29466-24PXI Device Sample, PSoC Software Mini eval/programmer board w/o proto area
CY8CKIT-005
CY8CKIT-005 - MINIPROG4 PROGRAM AND DEBUG KIT

3257359

MINIPROG4 PROGRAM AND DEBUG KIT

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$110.31

Vật Phẩm Hạn Chế
ARM Cortex-M0, ARM Cortex-M0+, ARM Cortex-M3, ARM Cortex-M4 PSoC's MiniProg4 Programmer/Debugger, 10-Pin Ribbon Cable, USB Type-A to Type-C Cable, Quick Start Guide All-in-one Dev Prog & Debugger for PSoC4/PSoC5LP/ PSoC6 MCU's, CMSIS-DAP Interface Over SWD Protocol
CY3250-FLEXCABLE
CY3250-FLEXCABLE - FLEX CABLE, FOR CY3250 EMULATION KIT

1472489

FLEX CABLE, FOR CY3250 EMULATION KIT

INFINEON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$98.83

Vật Phẩm Hạn Chế
- - Flex Cable for CY3250 Emulation Kit
 

Popular Suppliers