RF / Wireless Development Kits

: Tìm Thấy 29 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 29 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MAX2235EVKIT+
MAX2235EVKIT+ - Evaluation Board, MAX2235 Power Amplifier

2909716

Evaluation Board, MAX2235 Power Amplifier

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, POWER AMPLIFIER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2235; Application Sub Type:Power Amplifier; Kit Contents:Evaluation Kit MAX2235; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$211.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2659EVKIT+
MAX2659EVKIT+ - Evaluation Board, MAX2659 GPS/GNSS Amplifier, Low Noise

2909903

Evaluation Board, MAX2659 GPS/GNSS Amplifier, Low Noise

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, GPS/GNSS LOW NOISE AMPLIFIER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2659; Application Sub Type:GPS Low Noise Amplifier; Kit Contents:Evaluation Kit MAX2659; Product Range:-; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$241.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2771EVKIT#
MAX2771EVKIT# - Evaluation Kit, MAX2771 GNSS Receiver, Multiband Support, GPS

2918413

Evaluation Kit, MAX2771 GNSS Receiver, Multiband Support, GPS

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, GNSS RECEIVER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2771; Application Sub Type:GNSS Receiver; Kit Contents:Evaluation Kit MAX2771; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$526.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2769CEVKIT#
MAX2769CEVKIT# - Evaluation Board, MAX2769C Universal GPS Receiver, +2.7V to +3.3V Single Supply Operation

2674848

Evaluation Board, MAX2769C Universal GPS Receiver, +2.7V to +3.3V Single Supply Operation

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, UNIVERSAL GPS RECEIVER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2769C; Kit Application Type:RF / IF; Application Sub Type:GPS Receiver; Kit Contents:Eval Board MAX2769C; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$485.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41464EVKIT-868
MAX41464EVKIT-868 - Evaluation Board, MAX41464 (G)FSK Transmitter, UHF, 868MHz, I2C Interface

2924909

Evaluation Board, MAX41464 (G)FSK Transmitter, UHF, 868MHz, I2C Interface

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 868MHZ ISM/SRD TRANSMITTER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX41464; Application Sub Type:ISM Band Transmitter; Kit Contents:Evaluation Kit MAX41464; Product Range:-; SVHC:No SV

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2871EVKIT#
MAX2871EVKIT# - Evaluation Board, MAX2870 & MAX2871 Ultra Wideband Phase Locked Loop, Integrated VCO

2528304

Evaluation Board, MAX2870 & MAX2871 Ultra Wideband Phase Locked Loop, Integrated VCO

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION BOARD, PLL & VCO; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2871; Kit Application Type:RF / IF; Application Sub Type:PLL & VCO; Kit Contents:Eval Board MAX2871, Mini USB Type A to B Cable; Product Range:-; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$394.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41461EVKIT-315
MAX41461EVKIT-315 - Evaluation Kit, MAX41464 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

2989458

Evaluation Kit, MAX41464 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 315MHZ ISM/SRD TRANSMITTER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX41461; Application Sub Type:ISM Band Transmitter; Kit Contents:Evaluation Kit MAX41461, Software; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2223EVKIT#
MAX2223EVKIT# - EVAL KIT, DIRECT CONVERSION L-BAND TUNER

3350734

EVAL KIT, DIRECT CONVERSION L-BAND TUNER

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, DIRECT CONVERSION L-BAND TUNER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$526.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41473EVKIT#
MAX41473EVKIT# - Evaluation Kit, MAX41473, ISM Receiver

3726512

Evaluation Kit, MAX41473, ISM Receiver

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, SUB-1GHZ ISM RECEIVER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$209.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX7036EVKIT-433+
MAX7036EVKIT-433+ - Evaluation Kit, MAX7036, ASK Receiver, 433.92 MHz, Internal IF Filter

2799421

Evaluation Kit, MAX7036, ASK Receiver, 433.92 MHz, Internal IF Filter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 433.92MHZ ASK RECEIVER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX7036; Application Sub Type:ASK Receiver; Kit Contents:Eval Board MAX7036; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$159.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2667EVKIT+
MAX2667EVKIT+ - Evaluation Kit, MAX2697EWT+ LNA, GPS/GNSS, Ultra Low Noise Amplifier

2787883

Evaluation Kit, MAX2697EWT+ LNA, GPS/GNSS, Ultra Low Noise Amplifier

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVL KIT, GPS LOW NOISE AMPLIFIER; Kit Application Type:Communication; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2667; Application Sub Type:GPS Low Noise Amplifier; Kit Contents:Eval Board MAX2667; Product Range:-; SVHC:No SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$156.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2640EVKIT
MAX2640EVKIT - EVALUATION KIT, LOW NOISE AMPLIFIER

3404664

EVALUATION KIT, LOW NOISE AMPLIFIER

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, LOW NOISE AMPLIFIER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$192.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SC2200-EVK1900
SC2200-EVK1900 - Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 1800-2200 MHz

2799427

Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 1800-2200 MHz

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BRD, 1800-2200MHZ 2 PATH LINEARIZER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:SC2200; Application Sub Type:Dual Path Linearizer; Kit Contents:Eval Board SC2200; Product Range:-; SVHC:No SVHC (

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$591.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SC2200-EVK2400
SC2200-EVK2400 - Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 2300-2700 MHz

2799428

Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 2300-2700 MHz

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BRD, 2300-2700MHZ 2 PATH LINEARIZER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:SC2200; Application Sub Type:Dual Path Linearizer; Kit Contents:Eval Board SC2200; Product Range:-; SVHC:No SVHC (

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$591.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41460EVKIT#
MAX41460EVKIT# - Evaluation Kit, MAX41460 Sub-1GHz ISM Transmitter, ASK/FSK, 300MHz To 960MHz

2948710

Evaluation Kit, MAX41460 Sub-1GHz ISM Transmitter, ASK/FSK, 300MHz To 960MHz

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, ISM BAND TRANSMITTER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX41460; Application Sub Type:ISM Band Transmitter; Kit Contents:Evaluation Kit MAX41460; Product Range:-; SVHC:No SV

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41462EVKIT-434
MAX41462EVKIT-434 - Evaluation Kit, MAX41462 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

2989459

Evaluation Kit, MAX41462 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 434MHZ ISM/SRD TRANSMITTER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX41462; Application Sub Type:ISM Band Transmitter; Kit Contents:Evaluation Kit MAX41462, Software; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2223EVKIT#/MAXESSENTIAL01+
MAX2223EVKIT#/MAXESSENTIAL01+ - Evaluation Kit, MAX2223ETI+, L-Band Tuner, with Essential Analogue Toolkit

3528788

Evaluation Kit, MAX2223ETI+, L-Band Tuner, with Essential Analogue Toolkit

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, L-BAND TUNER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$466.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2112EVKIT+
MAX2112EVKIT+ - Evaluation Board, MAX2112 Direct Conversion Tuner

2909722

Evaluation Board, MAX2112 Direct Conversion Tuner

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION KIT, DIRECT CONVERSION TUNER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2112; Application Sub Type:Tuner; Kit Contents:Evaluation Kit MAX2112; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$584.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2678EVKIT#
MAX2678EVKIT# - Evaluation Kit, MAX2678 GPS/GNSS Front End Amplifier, Automotive Applications

2726664

Evaluation Kit, MAX2678 GPS/GNSS Front End Amplifier, Automotive Applications

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, GPS LOW NOISE AMPLIFIER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2678; Kit Application Type:RF / IF; Application Sub Type:GPS Low Noise Amplifier; Kit Contents:Eval Board MAX2678; Product Range:-; SVHC:No SVHC (

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$161.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2679EVKIT#
MAX2679EVKIT# - Evaluation Kit, Universal GNSS Receiver, GPS/GLONASS/Galileo Receivers, 1.4dB Cascade Noise Figure

2762106

Evaluation Kit, Universal GNSS Receiver, GPS/GLONASS/Galileo Receivers, 1.4dB Cascade Noise Figure

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, GPS/GNSS LOW NOISE AMPLIFIER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2679; Application Sub Type:GPS Low Noise Amplifier; Kit Contents:Eval Board MAX2679; Product Range:-; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SC2200-EVK900
SC2200-EVK900 - Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 698-960 MHz

2799429

Evaluation Kit, SC2200, RF Power Amplifier Linearizer, Dual-Path, 698-960 MHz

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 698-960MHZ 2 PATH LINEARIZER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:SC2200; Application Sub Type:Dual Path Linearizer; Kit Contents:Eval Board SC2200; Product Range:-; SVHC:No SVHC (

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$591.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX7036EVKIT-315+
MAX7036EVKIT-315+ - Evaluation Kit, MAX7036, ASK Receiver, 315 MHz, Internal IF Filter

2799420

Evaluation Kit, MAX7036, ASK Receiver, 315 MHz, Internal IF Filter

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 315MHZ ASK RECEIVER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX7036; Application Sub Type:ASK Receiver; Kit Contents:Eval Board MAX7036; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$159.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX2248EVKIT#
MAX2248EVKIT# - Evaluation Kit, MAX2248 Power Amplifier, +2.7V to +5V Single Supply Operation

2770139

Evaluation Kit, MAX2248 Power Amplifier, +2.7V to +5V Single Supply Operation

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, RF POWER AMPLIFIER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX2248; Application Sub Type:Power Amplifier; Kit Contents:Eval Board MAX2248; Product Ra

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$782.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX3521EVKIT#
MAX3521EVKIT# - Evaluation Board, MAX3521 CATV Upstream Amplifier, DOCSIS 3.0, Ultra Low Power Dissipation

2888892

Evaluation Board, MAX3521 CATV Upstream Amplifier, DOCSIS 3.0, Ultra Low Power Dissipation

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, UPSTREAM AMPLIFIER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX3521; Application Sub Type:Upstream Amplifier; Kit Contents:Eval Kit MAX3521; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$282.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX41463EVKIT-915
MAX41463EVKIT-915 - Evaluation Kit, MAX41463 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

2989460

Evaluation Kit, MAX41463 Sub-GHz Transmitter, ISM, 286MHz To 960MHz, pmod, SPI

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 915MHZ ISM/SRD TRANSMITTER; Kit Application Type:RF / IF; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; Silicon Core Number:MAX41463; Application Sub Type:ISM Band Transmitter; Kit Contents:Evaluation Kit MAX41463, Software; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$151.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1