ARM

: Tìm Thấy 17 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 17 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MAX32625PICO#
MAX32625PICO# - Development Board, MAX32625 MCU With FPU, On-Board PMIC, Small Form Factor

2775375

Development Board, MAX32625 MCU With FPU, On-Board PMIC, Small Form Factor

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

DEV BOARD, CORTEX-M4F MCU, 32BIT; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:MAX32625; Kit Contents:Development Board MAX32625PICO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32672EVKIT#
MAX32672EVKIT# - Evaluation Kit, IC-MAX32672, 32 Bit, ARM Cortex

3794573

Evaluation Kit, IC-MAX32672, 32 Bit, ARM Cortex

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$64.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32660-EVSYS#
MAX32660-EVSYS# - Evaluation Kit, MAX32660 DARWIN MCU, Ultra-Low Power, Wearable, IoT

2925644

Evaluation Kit, MAX32660 DARWIN MCU, Ultra-Low Power, Wearable, IoT

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVALUATION SYSTEM, 32BIT CORTEX-M4F MCU; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:MAX32660GTP+; Kit Contents:Evaluation System B

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32670EVKIT#
MAX32670EVKIT# - EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX-M4F

3462947

EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX-M4F

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX78000FTHR#
MAX78000FTHR# - Development Board, MAX78000EXG+, 32 Bit, ARM Cortex-M4F

3588905

Development Board, MAX78000EXG+, 32 Bit, ARM Cortex-M4F

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

DEV BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$36.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32666EVKIT#
MAX32666EVKIT# - Evaluation Board, MAX32666 DARWIN MCU, Bluetooth, Low Power, Wearables / IoT, Audio FPU

2984041

Evaluation Board, MAX32666 DARWIN MCU, Bluetooth, Low Power, Wearables / IoT, Audio FPU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX-M4 MCU; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:MAX32666; Kit Contents:Eval Kit MAX32666 w/PreProg De

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$212.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAXNANOPWRBD#
MAXNANOPWRBD# - EVAL KIT, 32BIT,ARM CORTEX-M4F

3464240

EVAL KIT, 32BIT,ARM CORTEX-M4F

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT,ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$70.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32630-EVKIT#
MAX32630-EVKIT# - EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

3249793

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$212.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32680EVKIT#
MAX32680EVKIT# - Evaluation Board, MAX32680, ARM Cortex-M4F

3798619

Evaluation Board, MAX32680, ARM Cortex-M4F

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$192.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32675EVKIT#
MAX32675EVKIT# - Evaluation Kit, IC-MAX32675, 32 Bit, ARM Cortex

3794576

Evaluation Kit, IC-MAX32675, 32 Bit, ARM Cortex

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT ARM CORTEX;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$192.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32621-EVKIT#
MAX32621-EVKIT# - EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

3249788

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$212.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32625MBED#
MAX32625MBED# - Development Board, Ultra Low Power, High Performance ARM Cortex-M4F Microcontroller for Wearables

2748819

Development Board, Ultra Low Power, High Performance ARM Cortex-M4F Microcontroller for Wearables

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, CORTEX-M4F MICROCONTROLLER; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:MAX32625; Kit Contents:Eval Board MAX32625; Pro

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$70.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32650-EVKIT#
MAX32650-EVKIT# - Evaluation Board, MAX32650 MCU, Ultra Low Power for Battery Applications, DARWIN

2851715

Evaluation Board, MAX32650 MCU, Ultra Low Power for Battery Applications, DARWIN

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4 MCU; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:MAX32650; Kit Contents:Eval Board MAX32650 w/Prepro

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$193.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32520FTHR#
MAX32520FTHR# - Evaluation Kit, MAX32520-BNJ+, 32bit, Arm Cortex-M4F MCU

3514769

Evaluation Kit, MAX32520-BNJ+, 32bit, Arm Cortex-M4F MCU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M4F;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32626-EVKIT#
MAX32626-EVKIT# - EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

3249792

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$212.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32655EVKIT#
MAX32655EVKIT# - Evaluation Kit, MAX32655GXG+, 32 Bit, ARM Cortex-M4F MCU

3537573

Evaluation Kit, MAX32655GXG+, 32 Bit, ARM Cortex-M4F MCU

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

EVAL KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M4, BLE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$202.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MAX32600MBED#
MAX32600MBED# - Development Board, MAX32600 MCU, ARM mbed Enabled Development Platform, Prototyping Area

2629788

Development Board, MAX32600 MCU, ARM mbed Enabled Development Platform, Prototyping Area

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

DEV BOARD, MBED ENABLED CORTEX-M3; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:ARM, Cortex; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:MAX32600; Kit Contents:Dev Board MAX32600,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards