POLYPENCO Engineering Materials

: Tìm Thấy 42 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= POLYPENCO
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 42 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= POLYPENCO
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Length
 
 
Sort Acending Sort Decending
POLYPROPYLENE SHEET 9MM
POLYPROPYLENE SHEET 9MM - POLYPROPYLENE SHEET

521360

POLYPROPYLENE SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.99 5+ US$49.94 20+ US$48.95

Vật Phẩm Hạn Chế
995mm
42000060 3/4"
42000060 3/4

7220613

TORLON 4203 ROD, 3/4"X200MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$64.52 5+ US$64.46 10+ US$60.11 20+ US$55.76

Vật Phẩm Hạn Chế
200mm
POLYPROPYLENE SHEET 6MM
POLYPROPYLENE SHEET 6MM - POLYPROPYLENE SHEET

521358

POLYPROPYLENE SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  2

1+ US$66.46 5+ US$66.40 20+ US$65.08

Vật Phẩm Hạn Chế
995mm
PVC ROD 10MM PK5
PVC ROD 10MM PK5 - PVC ROD, 10MM, PK5

521243

PVC ROD, 10MM, PK5

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  5

1+ US$10.33 5+ US$10.09 20+ US$9.90

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
4000 4404/12MM
4000 4404/12MM - NYLON66/MO2 SHEET

520731

NYLON66/MO2 SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.81 5+ US$54.76 20+ US$53.67

Vật Phẩm Hạn Chế
500mm
POLYPROPYLENE SHEET 3MM
POLYPROPYLENE SHEET 3MM - POLYPROPYLENE SHEET

521334

POLYPROPYLENE SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  3

1+ US$53.21 5+ US$53.16 20+ US$52.11

Vật Phẩm Hạn Chế
995mm
POLYPROPYLENE SHEET 4.5MM
POLYPROPYLENE SHEET 4.5MM - POLYPROPYLENE SHEET

521346

POLYPROPYLENE SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  2

1+ US$51.63 5+ US$51.58 20+ US$50.55

Vật Phẩm Hạn Chế
995mm
NYLON66 SHEET 8X500X305
NYLON66 SHEET 8X500X305 - NYLON66 SHEET, 8X500X305MM, PK2

520433

NYLON66 SHEET, 8X500X305MM, PK2

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  2

1+ US$70.00 5+ US$69.93 20+ US$68.54

Vật Phẩm Hạn Chế
500mm
NYLON66 SHEET 12X500X305
NYLON66 SHEET 12X500X305 - NYLON66 SHEET, 12X500X305MM

520445

NYLON66 SHEET, 12X500X305MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.75 5+ US$54.70 20+ US$53.62

Vật Phẩm Hạn Chế
500mm
4020 0100/10MM
4020 0100/10MM - ACETAL COPOLYMER B ROD, PK5

7171481

ACETAL COPOLYMER B ROD, PK5

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  5

1+ US$16.61 5+ US$16.23 10+ US$15.87 20+ US$15.51 50+ US$15.20

Vật Phẩm Hạn Chế
1000mm
PVC ROD 15MM PK3
PVC ROD 15MM PK3 - PVC ROD, 15MM, PK3

521255

PVC ROD, 15MM, PK3

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  3

1+ US$12.90 5+ US$12.60 20+ US$12.35

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
4020 0100/6MM
4020 0100/6MM - ACETAL COPOLYMER B ROD, PK5

7171470

ACETAL COPOLYMER B ROD, PK5

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  5

1+ US$10.96 5+ US$10.71 10+ US$10.47 20+ US$10.24 50+ US$10.04

Vật Phẩm Hạn Chế
1000mm
4020 0000/36MM
4020 0000/36MM - ACETAL COPOLYMER N ROD

7168408

ACETAL COPOLYMER N ROD

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.29 5+ US$31.26 20+ US$30.64

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
4020 0100/56MM
4020 0100/56MM - ACETAL COPOLYMER B ROD

7171572

ACETAL COPOLYMER B ROD

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.19 5+ US$68.13 10+ US$63.54 20+ US$58.94

Vật Phẩm Hạn Chế
1000mm
4000 4404/25MM
4000 4404/25MM - NYLON66/MO2 SHEET

520767

NYLON66/MO2 SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$114.91 5+ US$107.64 20+ US$106.92

Vật Phẩm Hạn Chế
500mm
NYLON66 ROD 45MM
NYLON66 ROD 45MM - NYLON66 ROD, 45MM

520366

NYLON66 ROD, 45MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.21 5+ US$34.17 20+ US$33.49

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
NYLON66/MO2 ROD 12MM PK3
NYLON66/MO2 ROD 12MM PK3 - NYLON66/MO2 ROD, 12MM, PK3

520639

NYLON66/MO2 ROD, 12MM, PK3

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  3

1+ US$10.51 5+ US$10.27 20+ US$10.06

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
40205100/10MM
40205100/10MM - ACETAL HOMOPOLYMER B ROD, PK5

7173696

ACETAL HOMOPOLYMER B ROD, PK5

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  5

1+ US$16.81 5+ US$16.42 10+ US$16.06 20+ US$15.69 50+ US$15.39

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
40205004/35MM
40205004/35MM - ACETAL HOMOPOLYMER N SHEET

7172175

ACETAL HOMOPOLYMER N SHEET

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.05 5+ US$121.82 10+ US$121.01 20+ US$118.59

Vật Phẩm Hạn Chế
500mm
NYLON66 ROD 30MM PK2
NYLON66 ROD 30MM PK2 - NYLON66 ROD, 30MM, PK2

520330

NYLON66 ROD, 30MM, PK2

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  2

1+ US$30.95 5+ US$30.92 20+ US$30.31

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
NYLON66/GF ROD 50MM
NYLON66/GF ROD 50MM - NYLON66/GF ROD, 50MM

520573

NYLON66/GF ROD, 50MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$123.82 5+ US$115.99 20+ US$115.22

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
NYLON66/MO2 ROD 30MM
NYLON66/MO2 ROD 30MM - NYLON66/MO2 ROD, 30MM

520676

NYLON66/MO2 ROD, 30MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.20 5+ US$21.69 20+ US$21.26

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
NYLON66 ROD 50MM
NYLON66 ROD 50MM - NYLON66 ROD, 50MM

520378

NYLON66 ROD, 50MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$40.98 5+ US$40.94 20+ US$40.13

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
PVC ROD 6MM PK5
PVC ROD 6MM PK5 - PVC ROD, 6MM, PK5

521231

PVC ROD, 6MM, PK5

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  5

1+ US$6.66 5+ US$6.51 20+ US$6.39

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
NYLON66 ROD 40MM
NYLON66 ROD 40MM - NYLON66 ROD, 40MM

520354

NYLON66 ROD, 40MM

POLYPENCO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.92 5+ US$27.89 20+ US$27.34

Vật Phẩm Hạn Chế
1m
 

Popular Suppliers