Capacitors

: Tìm Thấy 101,271 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 101,271 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Capacitor Case / Package
Tối Thiểu/Tối Đa Capacitance Tolerance
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tụ điện là linh kiện cơ bản có vài trò lưu trữ, lọc và điều chỉnh năng lượng điện và dòng điện. element14 cung cấp các loại tụ điện đa dạng như tụ hóa, tụ biến đổi, tụ gốm, tụ RF, tụ tantalum và nhiều loại khác.