SCHURTER Common Mode Chokes / Filters

: Tìm Thấy 12 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHURTER
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 12 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHURTER
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
3-108-430
3-108-430 - SUPPRESSION CHOKE, 1.35MH, 25A, THT

3225662

SUPPRESSION CHOKE, 1.35MH, 25A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 1.35MH, 25A, THT; Inductance:1.35mH; Rated Current:25A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.25 60+ US$25.60 100+ US$22.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-435
3-108-435 - SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 16A, THT

3225668

SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 16A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 16A, THT; Inductance:3mH; Rated Current:16A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.91 60+ US$30.39 100+ US$25.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-426
3-108-426 - SUPPRESSION CHOKE, 5.5MH, 10A, THT

3225659

SUPPRESSION CHOKE, 5.5MH, 10A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 5.5MH, 10A, THT; Inductance:5.5mH; Rated Current:10A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.11 60+ US$22.10 100+ US$21.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-438
3-108-438 - SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT

3225670

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT; Inductance:750µH; Rated Current:32A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$36.83 60+ US$31.17 100+ US$26.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-427
3-108-427 - SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 12A, THT

3225660

SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 12A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 3MH, 12A, THT; Inductance:3mH; Rated Current:12A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.66 60+ US$27.63 100+ US$24.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-431
3-108-431 - SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT

3225663

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 32A, THT; Inductance:750µH; Rated Current:32A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.07 60+ US$28.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-434
3-108-434 - SUPPRESSION CHOKE, 4MH, 12A, THT

3225667

SUPPRESSION CHOKE, 4MH, 12A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 4MH, 12A, THT; Inductance:4mH; Rated Current:12A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.91 60+ US$27.00 100+ US$24.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-439
3-108-439 - SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT

3225671

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT; Inductance:750µH; Rated Current:40A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.30 60+ US$31.56 100+ US$26.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-437
3-108-437 - SUPPRESSION CHOKE, 2MH, 25A, THT

3225669

SUPPRESSION CHOKE, 2MH, 25A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 2MH, 25A, THT; Inductance:2mH; Rated Current:25A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.73 60+ US$27.70 100+ US$24.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-433
3-108-433 - SUPPRESSION CHOKE, 6.5MH, 10A, THT

3225666

SUPPRESSION CHOKE, 6.5MH, 10A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 6.5MH, 10A, THT; Inductance:6.5mH; Rated Current:10A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.95 60+ US$29.58 100+ US$26.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-432
3-108-432 - SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT

3225664

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 750UH, 40A, THT; Inductance:750µH; Rated Current:40A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.03 60+ US$26.02 100+ US$24.97 500+ US$23.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-108-428
3-108-428 - SUPPRESSION CHOKE, 2.1MH, 16A, THT

3225661

SUPPRESSION CHOKE, 2.1MH, 16A, THT

SCHURTER

SUPPRESSION CHOKE, 2.1MH, 16A, THT; Inductance:2.1mH; Rated Current:16A; Product Range:DKIH-4 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.15 60+ US$28.05 100+ US$23.97 500+ US$22.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1