Resistors - Fixed Value

: Tìm Thấy 0 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 0 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Điện trở là linh kiện thiết yếu trong mọi ứng dụng và sản phẩm điện tử đang được sử dụng ngày nay. Sản phẩm sử dụng nhiều công nghệ điện trở thiết yếu từ màng mỏng, màng dày, dây quấn, điện áp cao, nguồn, cảm biến dòng điện, màng kim loại, MELF, v.v. đã có sẵn trong kho và sẵn sàng để giao đi ngay hôm nay.