DC / AC Inverters: Tìm Thấy 73 Sản Phẩm

INVERTER, FS WAVE, 12V, 1KW
MASCOT
Mã Đơn Hàng
8392641
Giá cho: Each
1+
US$489.940
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max15VDC
  No. of Outputs-
  Output Voltage230VAC
  Output Power1kW
  Product Range2387 Series
  Length-
  Width395mm
  Height83mm
  SVHCNo SVHC (14-Jun-2023)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE, 24 V, 1 Output, 230 VAC, 750 W, NTS-750 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
3764293
Giá cho: Each
1+
US$306.850
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max24V
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power750W
  Product RangeNTS-750 Series
  Length270mm
  Width158mm
  Height67mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

INVERTER, FS WAVE, 12V, 600W
MASCOT
Mã Đơn Hàng
8392625
Giá cho: Each
1+
US$307.510
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max15VDC
  No. of Outputs-
  Output Voltage230VAC
  Output Power600W
  Product Range2386 Series
  Length-
  Width252mm
  Height80mm
  SVHCNo SVHC (14-Jun-2023)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE, 24 V, 1 Output, 230 VAC, 450 W, NTS-450 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
3764289
Giá cho: Each
1+
US$127.400
5+
US$124.110
8+
US$120.230
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max24V
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power450W
  Product RangeNTS-450 Series
  Length210mm
  Width130mm
  Height55mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE, 12 V, 1 Output, 230 VAC, 450 W, NTS-450 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
3764288
Giá cho: Each
1+
US$130.550
5+
US$126.600
10+
US$122.640
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max12V
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power450W
  Product RangeNTS-450 Series
  Length210mm
  Width130mm
  Height55mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE, 24 V, 1 Output, 230 VAC, 300 W, NTS-300 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
3764286
Giá cho: Each
1+
US$121.990
5+
US$118.300
10+
US$114.600
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max24V
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power300W
  Product RangeNTS-300 Series
  Length210mm
  Width130mm
  Height55mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE, 12 V, 1 Output, 230 VAC, 750 W, NTS-750 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
3764292
Giá cho: Each
1+
US$248.940
4+
US$244.160
 • Power Supply ApplicationsITE
  Input Voltage Max12V
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power750W
  Product RangeNTS-750 Series
  Length270mm
  Width158mm
  Height67mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, Universal O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 2.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220495
Giá cho: Each
1+
US$987.800
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power2.2kW
  Product RangeNTU-2200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 16.5 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220498
Giá cho: Each
1+
US$1,002.900
5+
US$983.960
10+
US$965.050
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max16.5VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTU-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, Universal O/P Socket, ITE & Household, 16.5 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220499
Giá cho: Each
1+
US$1,163.490
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max16.5VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTU-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 16.5 VDC, 1 Output, 240 VAC, 2.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220473
Giá cho: Each
1+
US$830.720
5+
US$807.900
10+
US$792.640
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max16.5VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power2.2kW
  Product RangeNTS-2200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, Universal O/P Socket, ITE & Household, 66 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220504
Giá cho: Each
1+
US$1,163.490
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max66VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTU-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, ITE & Industrial, 30 VDC, 1 Output, 230 VAC, 300 W, 2285 Series
MASCOT
Mã Đơn Hàng
4264504
Giá cho: Each
1+
US$241.050
 • Power Supply ApplicationsITE & Industrial
  Input Voltage Max30VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage230VAC
  Output Power300W
  Product Range2285 Series
  Length190mm
  Width152mm
  Height66mm
  SVHCNo SVHC (14-Jun-2023)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 66 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW, NTU-3200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220503
Giá cho: Each
1+
US$1,002.900
5+
US$983.960
10+
US$965.050
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max66VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTU-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, Universal O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220482
Giá cho: Each
1+
US$950.480
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTS-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.7 kW, NTU-1700 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220489
Giá cho: Each
1+
US$573.740
6+
US$510.460
10+
US$504.730
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.7kW
  Product RangeNTU-1700 Series
  Length400mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 2.2 kW, NTU-2200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220494
Giá cho: Each
1+
US$886.250
5+
US$869.520
10+
US$852.800
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power2.2kW
  Product RangeNTU-2200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 16.5 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.7 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220469
Giá cho: Each
1+
US$532.760
6+
US$450.820
10+
US$442.310
Thêm định giá…
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max16.5VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.7kW
  Product RangeNTS-1700 Series
  Length400mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.2 kW, NTU-1200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220486
Giá cho: Each
1+
US$302.190
5+
US$292.750
10+
US$283.310
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.2kW
  Product RangeNTU-1200 Series
  Length333mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 66 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.7 kW, NTU-1700 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220490
Giá cho: Each
1+
US$502.360
6+
US$493.420
10+
US$487.460
Thêm định giá…
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max66VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.7kW
  Product RangeNTU-1700 Series
  Length400mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 16.5 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.2 kW
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220465
Giá cho: Each
1+
US$278.990
5+
US$270.260
10+
US$261.550
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max16.5VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.2kW
  Product RangeNTS-1200 Series
  Length333mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 66 VDC, 1 Output, 240 VAC, 2.2 kW, NTS-2200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220477
Giá cho: Each
1+
US$830.720
5+
US$807.900
10+
US$792.640
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max66VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power2.2kW
  Product RangeNTS-2200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.7 kW, NTS-1700 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220471
Giá cho: Each
1+
US$457.310
6+
US$449.180
10+
US$443.750
Thêm định giá…
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.7kW
  Product RangeNTS-1700 Series
  Length400mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 3.2 kW, NTS-3200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220480
Giá cho: Each
1+
US$907.400
5+
US$890.270
10+
US$873.160
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power3.2kW
  Product RangeNTS-3200 Series
  Length420mm
  Width270mm
  Height98mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

DC/AC Inverter, EU O/P Socket, ITE & Household, 33 VDC, 1 Output, 240 VAC, 1.2 kW, NTS-1200 Series
MEAN WELL
Mã Đơn Hàng
4220466
Giá cho: Each
1+
US$279.830
6+
US$271.520
10+
US$266.620
Thêm định giá…
 • Power Supply ApplicationsITE & Household
  Input Voltage Max33VDC
  No. of Outputs1 Output
  Output Voltage240VAC
  Output Power1.2kW
  Product RangeNTS-1200 Series
  Length333mm
  Width184mm
  Height70mm
  SVHCNo SVHC (23-Jan-2024)
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHSĐúng vậy

  RoHS

1-25 trên 73 sản phẩm
/ 3 trang
Popular Suppliers
TRACO POWER
XP POWER
MEAN WELL
MURATA
TDK LAMBDA
OMRON
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
RECOM POWER
Trade Account