Power Supplies

: Tìm Thấy 20,167 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 20,167 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Power Supply Applications
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Outputs
Tối Thiểu/Tối Đa Output Power Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Mua nhiều loại bộ chuyển đổi AC/DC và DC/DC của chúng tôi, bao gồm bộ chuyển đổi gắn bảng mạch có cách điện và không có cách điện, bộ chuyển đổi gắn ray DIN, bộ chuyển đổi phích cắm ngoài, bộ chuyển đổi khung mở và PCB và nhiều sản phẩm khác, cùng với nguồn điện tuyến tính, UPS và phụ kiện nguồn điện.