24 kết quả tìm kiếm sản phẩm cho “

THN 30WIR

Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TRACO POWER
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 24 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Power Supply Approvals
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Outputs
Tối Thiểu/Tối Đa Output Power Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TRACO POWER
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Power Supply Approvals No. of Outputs Output Power Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
THN 30-4810WIR
THN 30-4810WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

3869057

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$80.96 10+ US$79.69 25+ US$73.37 50+ US$68.31 100+ US$67.47 250+ US$66.12 500+ US$64.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7215WIR
THN 30-7215WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

3869070

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$83.86 10+ US$82.53 25+ US$74.54 50+ US$71.00 100+ US$69.58 250+ US$68.15 500+ US$66.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7222WIR
THN 30-7222WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

3869071

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.02 10+ US$86.62 25+ US$78.24 50+ US$74.52 100+ US$73.03 250+ US$71.54 500+ US$70.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-2425WIR
THN 30-2425WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

3869056

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-7213WIR
THN 30-7213WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

3869069

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$83.86 10+ US$82.53 25+ US$74.54 50+ US$71.00 100+ US$69.58 250+ US$68.15 500+ US$66.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-4823WIR
THN 30-4823WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

3869063

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.99 10+ US$70.86 25+ US$65.23 50+ US$60.74 100+ US$59.98 250+ US$58.78 500+ US$57.59 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-2423WIR
THN 30-2423WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

3869055

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-4811WIR
THN 30-4811WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

3869058

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$80.96 10+ US$79.69 25+ US$73.37 50+ US$68.31 100+ US$67.47 250+ US$66.12 500+ US$64.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-4825WIR
THN 30-4825WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

3869065

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.99 10+ US$70.86 25+ US$65.23 50+ US$60.74 100+ US$59.98 250+ US$58.78 500+ US$57.59 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-7225WIR
THN 30-7225WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

3869073

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 24 V, 625 mA

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.02 10+ US$86.62 25+ US$78.24 50+ US$74.52 100+ US$73.03 250+ US$71.54 500+ US$70.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-4812WIR
THN 30-4812WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

3869059

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-2413WIR
THN 30-2413WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

3869051

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.50 10+ US$64.49 25+ US$59.37 50+ US$55.27 100+ US$54.59 250+ US$53.51 500+ US$52.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7211WIR
THN 30-7211WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

3869067

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.02 10+ US$86.62 25+ US$78.24 50+ US$74.52 100+ US$73.03 250+ US$71.54 500+ US$70.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-2411WIR
THN 30-2411WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

3869049

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 5.1 V, 6 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$77.23 10+ US$76.02 25+ US$69.98 50+ US$65.16 100+ US$64.35 250+ US$63.07 500+ US$61.78 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-4815WIR
THN 30-4815WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

3869061

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7223WIR
THN 30-7223WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

3869072

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 15 V, 1 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.02 10+ US$86.62 25+ US$78.24 50+ US$74.52 100+ US$73.03 250+ US$71.54 500+ US$70.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-2412WIR
THN 30-2412WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

3869050

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.50 10+ US$64.49 25+ US$59.37 50+ US$55.27 100+ US$54.59 250+ US$53.51 500+ US$52.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-2415WIR
THN 30-2415WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

3869053

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 24 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.50 10+ US$64.49 25+ US$59.37 50+ US$55.27 100+ US$54.59 250+ US$53.51 500+ US$52.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-2422WIR
THN 30-2422WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

3869054

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W
THN 30-4813WIR
THN 30-4813WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

3869060

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 15 V, 2 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.77 10+ US$67.70 25+ US$62.33 50+ US$58.03 100+ US$57.31 250+ US$56.16 500+ US$55.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7212WIR
THN 30-7212WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

3869068

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 12 V, 2.5 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$83.86 10+ US$82.53 25+ US$74.54 50+ US$71.00 100+ US$69.58 250+ US$68.15 500+ US$66.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-2410WIR
THN 30-2410WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

3869048

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$77.23 10+ US$76.02 25+ US$69.98 50+ US$65.16 100+ US$64.35 250+ US$63.07 500+ US$61.78 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-7210WIR
THN 30-7210WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

3869066

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 1 Output, 3.3 V, 7 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.02 10+ US$86.62 25+ US$78.24 50+ US$74.52 100+ US$73.03 250+ US$71.54 500+ US$70.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 1 Output 30W
THN 30-4822WIR
THN 30-4822WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

3869062

Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, 4:1, 30 W, 2 Output, 12 V, 1.25 A

TRACO POWER

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.99 10+ US$70.86 25+ US$65.23 50+ US$60.74 100+ US$59.98 250+ US$58.78 500+ US$57.59 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Railway 2 Output 30W