Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Power & Line Protection

Tất cả các loại bộ chuyển đổi AC-DC và DC-DC, bộ nguồn điện sử dụng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp, y tế, thương mại và tiêu dùng, được đóng gói dưới dạng SMT và các linh kiện PCB xuyên lỗ, khung mở và khung kèm theo, bộ chuyển đổi nguồn tương thích với hệ thống điện tại Mỹ, Anh, Châu Âu và Úc, lắp thanh ray DIN và các thiết bị cố định.