Transistors

: Tìm Thấy 9,640 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,640 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Transistor Polarity
Tối Thiểu/Tối Đa Collector Emitter Voltage Max
Tối Thiểu/Tối Đa Continuous Collector Current
Tối Thiểu/Tối Đa Power Dissipation
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Mua bóng bán dẫn cho tất cả các nhu cầu điện tử của bạn, bao gồm các loại bóng bán dẫn MOSFET, bóng bán dẫn lưỡng cực, Mảng & mô-đun IGBT, bóng bán dẫn JFET, v.v., đến từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Fairchild Semiconductor, Infineon, ON Semiconductor và Vishay.