Transistors

: Tìm Thấy 81 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 81 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Transistor Polarity
Tối Thiểu/Tối Đa Collector Emitter Voltage V(br)ceo
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Transistor Polarity Collector Emitter Voltage V(br)ceo
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
BFU768F,115
BFU768F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 110 GHz, 220 mW, 70 mA, SOT-343F

2890622

Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 110 GHz, 220 mW, 70 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.406 100+ US$0.303 500+ US$0.239 1000+ US$0.205 3000+ US$0.204

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 2.8V
BFU590GX
BFU590GX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 8.5 GHz, 2 W, 200 mA, SOT-223

2776268

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 8.5 GHz, 2 W, 200 mA, SOT-223

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.52 10+ US$1.38 25+ US$1.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU520WX
BFU520WX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-323

2776270

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-323

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.56 25+ US$0.523 100+ US$0.426

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU590QX
BFU590QX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 8 GHz, 2 W, 200 mA, SOT-89

2776273

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 8 GHz, 2 W, 200 mA, SOT-89

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.55 10+ US$1.39 25+ US$1.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU610F,115
BFU610F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 15 GHz, 136 mW, 10 mA, SOT-343F

2776293

Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 15 GHz, 136 mW, 10 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.806 100+ US$0.601 500+ US$0.473 1000+ US$0.405 3000+ US$0.397

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 5.5V
BFU520AR
BFU520AR - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-23

2776271

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-23

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.791 10+ US$0.70 25+ US$0.657 100+ US$0.604

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU520YX
BFU520YX - Bipolar - RF Transistor, Dual NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-363

2776280

Bipolar - RF Transistor, Dual NPN, 12 V, 10 GHz, 450 mW, 30 mA, SOT-363

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.49 10+ US$1.33 25+ US$1.25 100+ US$1.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Dual NPN 12V
BFU550AR
BFU550AR - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-23

2776274

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-23

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.48 25+ US$0.433 100+ US$0.30 250+ US$0.252 500+ US$0.225

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU520R
BFU520R - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10.5 GHz, 450 mW, 5 mA, SOT-143B

2890614

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10.5 GHz, 450 mW, 5 mA, SOT-143B

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.674 25+ US$0.629 100+ US$0.512

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU580QX
BFU580QX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10.5 GHz, 1 W, 30 mA, SOT-89

2890620

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 10.5 GHz, 1 W, 30 mA, SOT-89

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.08 10+ US$0.966 25+ US$0.935

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU760F,115
BFU760F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 45 GHz, 220 mW, 70 mA, SOT-343F

2776281

Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 45 GHz, 220 mW, 70 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.597 100+ US$0.446 500+ US$0.35 1000+ US$0.302 3000+ US$0.296

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 2.8V
BFU725F/N1,115
BFU725F/N1,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 55 GHz, 136 mW, 25 mA, SOT-343F

2776285

Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 55 GHz, 136 mW, 25 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.662 100+ US$0.495 500+ US$0.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 2.8V
BFU730F,115
BFU730F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 55 GHz, 197 mW, 5 mA, SOT-343F

2776279

Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 55 GHz, 197 mW, 5 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.592 100+ US$0.442 500+ US$0.429

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 2.8V
BFU530AR
BFU530AR - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-23

2776269

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-23

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.814 25+ US$0.758 100+ US$0.618

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU660F,115
BFU660F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 21 GHz, 225 mW, 60 mA, SOT-343F

2776283

Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 21 GHz, 225 mW, 60 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.665 100+ US$0.497 500+ US$0.481

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 5.5V
BFU550XAR
BFU550XAR - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-143B

2776282

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-143B

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.76 25+ US$0.713 100+ US$0.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU730LXZ
BFU730LXZ - Bipolar - RF Transistor, NPN, 3 V, 53 GHz, 160 mW, 30 mA, SOT-883C

2776289

Bipolar - RF Transistor, NPN, 3 V, 53 GHz, 160 mW, 30 mA, SOT-883C

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

5+ US$0.504 100+ US$0.377 500+ US$0.365

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 3V
BFU580GX
BFU580GX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 1 W, 30 mA, SOT-223

2890619

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 1 W, 30 mA, SOT-223

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.33 10+ US$1.21 25+ US$1.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU530XRR
BFU530XRR - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-143R

2890617

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-143R

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.554 25+ US$0.517 100+ US$0.422

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU630F,115
BFU630F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 21 GHz, 200 mW, 30 mA, SOT-343F

2776288

Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 21 GHz, 200 mW, 30 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.72 10+ US$0.635 100+ US$0.486 500+ US$0.385 1000+ US$0.363 3000+ US$0.356 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 5.5V
BFU550R
BFU550R - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-143B

2776278

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-143B

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.616 25+ US$0.576 100+ US$0.469

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V
BFU550WX
BFU550WX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-323

2776275

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 50 mA, SOT-323

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.20 10+ US$1.05 25+ US$0.988 100+ US$0.905

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NPN 12V
BFU690F,115
BFU690F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 18 GHz, 490 mW, 70 mA, SOT-343F

2776277

Bipolar - RF Transistor, NPN, 5.5 V, 18 GHz, 490 mW, 70 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.692 100+ US$0.516 500+ US$0.406 1000+ US$0.347 3000+ US$0.341

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 5.5V
BFU710F,115
BFU710F,115 - Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 43 GHz, 136 mW, 2 mA, SOT-343F

2776294

Bipolar - RF Transistor, NPN, 2.8 V, 43 GHz, 136 mW, 2 mA, SOT-343F

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.608 100+ US$0.455 500+ US$0.441

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 2.8V
BFU530WX
BFU530WX - Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-323

2776286

Bipolar - RF Transistor, NPN, 12 V, 11 GHz, 450 mW, 40 mA, SOT-323

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$0.791 25+ US$0.742 100+ US$0.604

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
NPN 12V