NXP Clock,Timing & Frequency Management

: Tìm Thấy 75 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 75 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Supply Voltage Max No. of Pins IC Interface Type Operating Temperature Min Operating Temperature Max Product Range Automotive Qualification Standard
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
PCF8523T/1,118
PCF8523T/1,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.2 V to 5.5 V supply, SOIC-8

2400452RL

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.2 V to 5.5 V supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400452RL
2400452 trong Cắt Băng

100+ US$1.25 500+ US$1.10 1000+ US$0.911 2500+ US$0.773 5000+ US$0.766 10000+ US$0.739 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF8523T/1,118
PCF8523T/1,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.2 V to 5.5 V supply, SOIC-8

2400452

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.2 V to 5.5 V supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400452
2400452RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.67 10+ US$1.46 100+ US$1.25 500+ US$1.10 1000+ US$0.911 2500+ US$0.773 5000+ US$0.766 10000+ US$0.739 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85063ATT/AJ
PCF85063ATT/AJ - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

2775937

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775937
2775937RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.06 10+ US$0.897 100+ US$0.689 500+ US$0.604 1000+ US$0.49 2500+ US$0.459 5000+ US$0.436 10000+ US$0.426 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF2129T/2,518
PCF2129T/2,518 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, SPI, 1.8V to 4.2V supply, SOIC-16

2400451

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, SPI, 1.8V to 4.2V supply, SOIC-16

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400451
2400451RL trong Xoay Vòng

1+ US$7.13 10+ US$6.46 25+ US$6.16 100+ US$5.35 250+ US$5.10 500+ US$4.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.2V 16Pins I2C, SPI -40°C 85°C - -
PCF8563BS/4,118
PCF8563BS/4,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, HVSON-10

2400453

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, HVSON-10

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400453
2400453RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.61 10+ US$1.38 100+ US$1.06 500+ US$0.932 1000+ US$0.732 2500+ US$0.697 6000+ US$0.669 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 10Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF2129T/2,518
PCF2129T/2,518 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, SPI, 1.8V to 4.2V supply, SOIC-16

2400451RL

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, SPI, 1.8V to 4.2V supply, SOIC-16

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400451RL
2400451 trong Cắt Băng

10+ US$6.46 25+ US$6.16 100+ US$5.35 250+ US$5.10 500+ US$4.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
4.2V 16Pins I2C, SPI -40°C 85°C - -
PCF8563BS/4,118
PCF8563BS/4,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, HVSON-10

2400453RL

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, HVSON-10

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400453RL
2400453 trong Cắt Băng

100+ US$1.06 500+ US$0.932 1000+ US$0.732 2500+ US$0.697 6000+ US$0.669

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
5.5V 10Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85063ATT/AJ
PCF85063ATT/AJ - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

2775937RL

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775937RL
2775937 trong Cắt Băng

100+ US$0.689 500+ US$0.604 1000+ US$0.49 2500+ US$0.459 5000+ US$0.436 10000+ US$0.426 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85263AUKZ
PCF85263AUKZ - Real-Time Clock, I2C, 0.9 V to 5.5V, HH:MM:SS:hh, Day; Date; Month; Year, WLCSP-12

3770343

Real-Time Clock, I2C, 0.9 V to 5.5V, HH:MM:SS:hh, Day; Date; Month; Year, WLCSP-12

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$1.40 10+ US$1.23 100+ US$0.966 500+ US$0.877 1000+ US$0.69 2500+ US$0.647 5000+ US$0.632 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 12Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85263AUKZ
PCF85263AUKZ - Real-Time Clock, I2C, 0.9 V to 5.5V, HH:MM:SS:hh, Day; Date; Month; Year, WLCSP-12

3770343RL

Real-Time Clock, I2C, 0.9 V to 5.5V, HH:MM:SS:hh, Day; Date; Month; Year, WLCSP-12

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng

100+ US$0.966 500+ US$0.877 1000+ US$0.69 2500+ US$0.647 5000+ US$0.632

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
5.5V 12Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85063TP/1Z
PCF85063TP/1Z - Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 900 mV to 5.5 V, HWSON-8

2427483

Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 900 mV to 5.5 V, HWSON-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2427483
2427483RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.04 10+ US$0.939 100+ US$0.739 500+ US$0.603 1000+ US$0.476 2000+ US$0.445 4000+ US$0.426 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF2123TS/1,118
PCF2123TS/1,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), SPI, 1.1 V to 5.5 V supply, TSSOP-14

2775930

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), SPI, 1.1 V to 5.5 V supply, TSSOP-14

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775930
2775930RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.50 10+ US$1.25 100+ US$1.04 500+ US$0.891 1000+ US$0.739 2500+ US$0.696 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 14Pins SPI -40°C 85°C - -
PCF85063AT/AAZ
PCF85063AT/AAZ - RTC, Date Time Format (YY-MM-DD-dd, HH:MM:SS), I2C, 0.9V to 5.5V Supply, SOIC-8

2890042

RTC, Date Time Format (YY-MM-DD-dd, HH:MM:SS), I2C, 0.9V to 5.5V Supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2890042
2890042RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.849 10+ US$0.808 100+ US$0.725 500+ US$0.604 1000+ US$0.476 2000+ US$0.459 5000+ US$0.436 10000+ US$0.426 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - AEC-Q100
PCF8563T/5,518
PCF8563T/5,518 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, SOIC-8

2775929

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1 V to 5.5 V supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775929
2775929RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.23 10+ US$1.05 100+ US$0.808 500+ US$0.704 1000+ US$0.565 2500+ US$0.517 5000+ US$0.49 10000+ US$0.48 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF8563T/F4,118
PCF8563T/F4,118 - RTC, Date Time Format (DD:MM:YY, HH:MM:SS, Century Flag), 400 kbit/s, I2C, 1.8V to 5.5V, SOIC-8

2841031

RTC, Date Time Format (DD:MM:YY, HH:MM:SS, Century Flag), 400 kbit/s, I2C, 1.8V to 5.5V, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2841031
2841031RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.73 10+ US$1.45 100+ US$1.18 500+ US$1.03 1000+ US$0.849 2500+ US$0.794 5000+ US$0.788 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCA8565TS/1,118
PCA8565TS/1,118 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.8 V to 5.5 V supply, TSSOP-8

2400446

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.8 V to 5.5 V supply, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400446
2400446RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.25 10+ US$1.94 100+ US$1.61 500+ US$1.36 1000+ US$1.14 2500+ US$1.06 5000+ US$1.05 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 125°C - -
PCF8563TS/4,118
PCF8563TS/4,118 - Real Time Clock/Calendar IC, Alarm, I2C, HH:MM:SS, Day; Date; Month; Year, 1 V to 5.5 V, TSSOP-8

2400454

Real Time Clock/Calendar IC, Alarm, I2C, HH:MM:SS, Day; Date; Month; Year, 1 V to 5.5 V, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400454
2400454RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.10 10+ US$1.79 100+ US$1.43 500+ US$1.25 1000+ US$1.04 2500+ US$0.98 5000+ US$0.953 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85263ATT/AJ
PCF85263ATT/AJ - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

2775936

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775936
2775936RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.41 10+ US$1.25 100+ US$0.966 500+ US$0.815 1000+ US$0.64 2500+ US$0.611 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85363ATT/AJ
PCF85363ATT/AJ - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

2775939

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, TSSOP-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775939
2775939RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.61 10+ US$1.45 25+ US$1.37 100+ US$1.13 250+ US$1.05 500+ US$0.932 1000+ US$0.732 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85263ATL/AX
PCF85263ATL/AX - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, DFN2626-10

2775935

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, DFN2626-10

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775935
2775935RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.27 10+ US$1.11 100+ US$0.842 500+ US$0.739 1000+ US$0.584 2000+ US$0.562 4000+ US$0.531 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V - I2C -40°C 85°C - -
PCF8583T/5,518
PCF8583T/5,518 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 2.5 V to 6 V supply, SOIC-8

2400456

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 2.5 V to 6 V supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2400456
2400456RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.76 10+ US$3.39 100+ US$2.84 250+ US$2.68 500+ US$2.41 1000+ US$2.04 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85263AT/AJ
PCF85263AT/AJ - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, SOIC-8

2775933

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 900 mV to 5.5 V supply, SOIC-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775933
2775933RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.38 10+ US$1.15 100+ US$0.904 500+ US$0.787 1000+ US$0.628 2500+ US$0.566 5000+ US$0.561 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF2123BS/1,518
PCF2123BS/1,518 - Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.1 V to 5.5 V supply, HVQFN-16

2775940

Calendar, Clock IC, Format (YYYY:MM:WK:DD:hh:mm:ss/Binary), I2C, 1.1 V to 5.5 V supply, HVQFN-16

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2775940
2775940RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.61 10+ US$1.41 100+ US$1.11 500+ US$0.904 1000+ US$0.766 2500+ US$0.732 6000+ US$0.653 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 16Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF8523TK/1,118
PCF8523TK/1,118 - Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 1.2 V to 5.5 V, HVSON-8

2427484

Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 1.2 V to 5.5 V, HVSON-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2427484
2427484RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.93 10+ US$1.71 100+ US$1.37 500+ US$1.14 1000+ US$0.98 2500+ US$0.938 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -
PCF85063TP/1Z
PCF85063TP/1Z - Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 900 mV to 5.5 V, HWSON-8

2427483RL

Calendar, Clock IC, Year/Month/Week/Date/Hr/Min/Sec Binary, I2C, 900 mV to 5.5 V, HWSON-8

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2427483RL
2427483 trong Cắt Băng

100+ US$0.739 500+ US$0.603 1000+ US$0.476 2000+ US$0.445 4000+ US$0.426

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
5.5V 8Pins I2C -40°C 85°C - -