ANALOG DEVICES MEMS Gyroscopes

: Tìm Thấy 18 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ANALOG DEVICES
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 18 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Min
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ANALOG DEVICES
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Supply Voltage Min Supply Voltage Max No. of Pins
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ADXRS645HDYZ
ADXRS645HDYZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Pitch, Roll, ± 2000°/s, 4.75 V, 5.25 V, TIP

4030141

MEMS Gyroscope, Analogue, Pitch, Roll, ± 2000°/s, 4.75 V, 5.25 V, TIP

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,622.68 10+ US$1,590.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.75V 5.25V 15Pins
ADXRS642BBGZ
ADXRS642BBGZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030139

MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.66 10+ US$79.72 25+ US$77.05 100+ US$73.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS646TBGZ-EP
ADXRS646TBGZ-EP - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 5.75 V, 6.25 V, BGA

4030143

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 5.75 V, 6.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$173.76 10+ US$164.59 25+ US$160.76 100+ US$159.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.75V 6.25V 32Pins
ADXRS290BCEZ
ADXRS290BCEZ - MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, ± 100°/s, 2.7 V, 5 V, LGA

4030130

MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, ± 100°/s, 2.7 V, 5 V, LGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.08 10+ US$20.94 25+ US$20.04 100+ US$19.74 250+ US$18.53 500+ US$18.52 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.7V 5V 18Pins
ADXRS623BBGZ-RL
ADXRS623BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030137

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$70.65 10+ US$59.50 25+ US$55.78 500+ US$49.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS453BRGZ
ADXRS453BRGZ - MEMS Gyroscope, Digital, Z, ± 300°/s to ± 400°/s, 3.15 V, 5.25 V, SOIC

4030133

MEMS Gyroscope, Digital, Z, ± 300°/s to ± 400°/s, 3.15 V, 5.25 V, SOIC

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$118.96 10+ US$99.13 25+ US$95.82 100+ US$91.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS649BBGZ
ADXRS649BBGZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 20000°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030144

MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 20000°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$110.50 10+ US$109.19 25+ US$107.87 100+ US$103.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.75V 5.25V 32Pins
ADXRS646BBGZ
ADXRS646BBGZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 5.75 V, 6.25 V, BGA

4030142

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 5.75 V, 6.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$116.58 10+ US$113.81 25+ US$111.54 100+ US$109.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.75V 6.25V 32Pins
ADXRS450BRGZ
ADXRS450BRGZ - MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, Yaw, ± 400°/s, 3.15 V, 5.25 V, SOIC

4030131

MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, Yaw, ± 400°/s, 3.15 V, 5.25 V, SOIC

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$86.98 10+ US$73.26 25+ US$68.68 100+ US$66.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS623BBGZ
ADXRS623BBGZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030136

MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$70.65 20+ US$55.77 40+ US$54.85 100+ US$53.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS623BBGZ-RL
ADXRS623BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030137RL

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 150°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$59.50 25+ US$55.78 500+ US$49.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
- - -
ADXRS453BEYZ
ADXRS453BEYZ - MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, ± 300°/s, 3 V, 5.25 V, LCC

4030132

MEMS Gyroscope, Digital, Pitch, Roll, ± 300°/s, 3 V, 5.25 V, LCC

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$136.57 10+ US$123.77 25+ US$119.50 100+ US$115.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS624BBGZ-RL
ADXRS624BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 75°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4034001

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 75°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$70.65 10+ US$59.50 25+ US$55.78 500+ US$49.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS624BBGZ-RL
ADXRS624BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 75°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4034001RL

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 75°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$59.50 25+ US$55.78 500+ US$49.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
- - -
ADIS16265BCCZ
ADIS16265BCCZ - MEMS Gyroscope, Digital, Yaw, ± 80°/s, ± 160°/s, ± 320°/s, 4.75 V, 5.25 V, LGA

4030129

MEMS Gyroscope, Digital, Yaw, ± 80°/s, ± 160°/s, ± 320°/s, 4.75 V, 5.25 V, LGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$160.19 10+ US$160.00 25+ US$159.99 100+ US$159.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.75V 5.25V 20Pins
ADXRS620BBGZ
ADXRS620BBGZ - MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030134

MEMS Gyroscope, Analogue, Yaw, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.16 20+ US$55.01 40+ US$54.06 100+ US$53.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS620BBGZ-RL
ADXRS620BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030135

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$68.36 10+ US$58.50 25+ US$55.13 500+ US$50.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - -
ADXRS620BBGZ-RL
ADXRS620BBGZ-RL - MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

4030135RL

MEMS Gyroscope, Analogue, Z, ± 300°/s, 4.75 V, 5.25 V, BGA

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$58.50 25+ US$55.13 500+ US$50.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
- - -