NXP IC Sensors

: Tìm Thấy 272 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 272 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MPX5700ASX
MPX5700ASX - Pressure Sensor, Absolute, 6.4 mV/kPa, 15 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

2776035

Pressure Sensor, Absolute, 6.4 mV/kPa, 15 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

PRESSURE SENSOR, 700KPA, -40 TO 125DEG C; Pressure Type:Absolute; Sensitivity, V/P:6.4mV/kPa; Operating Pressure Min:15kPa; Operating Pressure Max:700kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.25 10+ US$19.61 20+ US$19.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV2010DP
MPXV2010DP - Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

1608916

Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

NXP

PRESSURE SENSOR, 10 KPA, 1351-01; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:2.5mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:10V; Supply Voltage Max:16V; Sensor Case Style:SOP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.26 10+ US$15.25 25+ US$14.06 50+ US$13.25 100+ US$12.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5700DP
MPX5700DP - Pressure Sensor, Differential, 6.4 mV/kPa, 0 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1555600

Pressure Sensor, Differential, 6.4 mV/kPa, 0 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:6.4mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:700kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SIP; No. of P

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.61 10+ US$16.69 25+ US$16.61 50+ US$16.53 100+ US$15.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV5100GC6U
MPXV5100GC6U - Pressure Sensor, Gauge, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1608911

Pressure Sensor, Gauge, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR, 14.5PSI, 8-SOP; Pressure Type:Gauge; Sensitivity, V/P:45mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:100kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SIP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.81 10+ US$17.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX2010GP
MPX2010GP - Pressure Sensor, Gauge, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

1457145

Pressure Sensor, Gauge, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

NXP

SENSOR, GAUGE PRESS 1.45 PSI, 344B4; Pressure Type:Gauge; Sensitivity, V/P:2.5mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:10V; Supply Voltage Max:16V; Sensor Case Style:SIP; No.

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.48 10+ US$17.61 25+ US$17.29 50+ US$16.96 100+ US$15.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV5010DP
MPXV5010DP - Pressure Sensor, Differential, 4.4 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 4.75 V, 5.25 V

2080495

Pressure Sensor, Differential, 4.4 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

SENSOR, PRESSURE, DUAL, DIFF, 0-0.1BAR; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:4.4mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.52 10+ US$19.60 25+ US$17.36 50+ US$17.19 100+ US$16.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX2010DP
MPX2010DP - Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

1608910

Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR, 1.45PSI, 4-SIP; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:2.5mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:10V; Supply Voltage Max:16V; Sensor Case Style:SI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Được cung cấp trong một khay tổ ong)

1+ US$21.02 10+ US$15.77 25+ US$15.04 50+ US$14.31 100+ US$13.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5010DP
MPX5010DP - Pressure Sensor, Differential, 0 kPa, 10 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1555605

Pressure Sensor, Differential, 0 kPa, 10 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:450mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SIP; No. of Pi

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.15 10+ US$18.14 25+ US$18.11 50+ US$18.08 100+ US$15.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV7002DP
MPXV7002DP - Pressure Sensor, Differential, 1 V/kPa, -2 kPa, 2 kPa, 4.75 V, 5.25 V

2080499

Pressure Sensor, Differential, 1 V/kPa, -2 kPa, 2 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

SENSOR, PRESSURE, DUAL, DIFF, +/-0.02BAR; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:1V/kPa; Operating Pressure Min:-2kPa; Operating Pressure Max:2kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case St

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.03 10+ US$19.81 25+ US$18.78 50+ US$17.43 100+ US$16.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5700AP
MPX5700AP - Pressure Sensor, Absolute, 6.4 mV/kPa, 15 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1391623

Pressure Sensor, Absolute, 6.4 mV/kPa, 15 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

SENSOR, PRESSURE SENSOR, 867B-04-6; Pressure Type:Absolute; Sensitivity, V/P:6.4mV/kPa; Operating Pressure Min:15kPa; Operating Pressure Max:700kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.35 10+ US$19.99 25+ US$19.78 50+ US$19.57 100+ US$19.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX10DP
MPX10DP - Pressure Sensor, Differential, 3.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 3 V, 6 V

1457144

Pressure Sensor, Differential, 3.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 3 V, 6 V

NXP

SENSOR, DIFF PRESS 1.45 PSI, 344C-4; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:3.5mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:3V; Supply Voltage Max:6V; Sensor Case Style:SIP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.75 10+ US$11.68 25+ US$11.37 50+ US$11.06 100+ US$9.13 250+ US$8.95 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV5004DP
MPXV5004DP - Pressure Sensor, Differential, 1 V/kPa, 0 kPa, 3.92 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1457165

Pressure Sensor, Differential, 1 V/kPa, 0 kPa, 3.92 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, SENSOR, PRESSURE; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:1V/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:3.92kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SOP; No. of Pi

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.40 10+ US$18.66 25+ US$16.53 50+ US$16.27 100+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5100DP
MPX5100DP - Pressure Sensor, Differential, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1457157

Pressure Sensor, Differential, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, SENSOR, DIFF PRESS 14.5 PSI; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:45mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:100kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.09 10+ US$19.99 25+ US$19.78 50+ US$19.57 100+ US$19.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX2010DP
MPX2010DP - Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

1241602

Pressure Sensor, Differential, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V

NXP

PRESSURE SENSOR, 0 TO 10KPA, SIP-4; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:2.5mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:10kPa; Supply Voltage Min:10V; Supply Voltage Max:16V; Sensor Case Style:SIP; MSL:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.02 10+ US$15.77 25+ US$15.04 50+ US$14.31 100+ US$13.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5050DP
MPX5050DP - Pressure Sensor, Differential, 90 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1555606

Pressure Sensor, Differential, 90 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:90mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:50kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SIP; No. of Pin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.92 10+ US$19.98 25+ US$19.63 50+ US$19.27 100+ US$18.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV6115VC6U
MPXV6115VC6U - Pressure Sensor, Vacuum, 38.26 mV/kPa, -115 kPa, 0 kPa, 4.75 V, 5.25 V

2102574

Pressure Sensor, Vacuum, 38.26 mV/kPa, -115 kPa, 0 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

PRESSURE SENSOR, -115 TO 0KPA, SOP-8; Pressure Type:Vacuum; Sensitivity, V/P:38.26mV/kPa; Operating Pressure Min:-115kPa; Operating Pressure Max:0kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.26 10+ US$19.91 25+ US$17.57 50+ US$17.28 100+ US$16.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LM75BDP,118
LM75BDP,118 - Temperature Sensor IC, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8 Pins

2396742

Temperature Sensor IC, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8 Pins

NXP

TEMPERATURE SENSOR, 3DEG CEL, TSSOP-8; IC Output Type:Digital; Sensing Accuracy Range:± 3°C; Sensing Temperature Min:-55°C; Sensing Temperature Max:125°C; Sensor Case Style:TSSOP; No. of Pins:8Pins; Supply Voltage Min:2.8V; Supply Voltage Max:5.5V; Produ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2396742
2396742RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.298

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LM75AD,118
LM75AD,118 - Temperature Sensor IC, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 Pins

2776067

Temperature Sensor IC, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 Pins

NXP

TEMPERATURE SENSOR, 3DEG C, SOIC-8; IC Output Type:Digital; Sensing Accuracy Range:± 3°C; Sensing Temperature Min:-55°C; Sensing Temperature Max:125°C; Sensor Case Style:SOIC; No. of Pins:8Pins; Supply Voltage Min:2.8V;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2776067
2776067RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.99 10+ US$0.631 100+ US$0.538 500+ US$0.465 1000+ US$0.402 2500+ US$0.348 5000+ US$0.342 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LM75BD,118
LM75BD,118 - Temperature Sensor IC, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 Pins

2841138

Temperature Sensor IC, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOIC, 8 Pins

NXP

TEMPERATURE SENSOR, OPEN DRAIN, SOIC-8; IC Output Type:Open Drain; Sensing Accuracy Range:± 3°C; Sensing Temperature Min:-55°C; Sensing Temperature Max:125°C; Sensor Case Style:SOIC; No. of Pins:8Pins; Supply Voltage Min

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2841138
2841138RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MP3V5050GP
MP3V5050GP - Pressure Sensor, Gauge, 54 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 2.7 V, 3.3 V

2776057

Pressure Sensor, Gauge, 54 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 2.7 V, 3.3 V

NXP

PRESSURE SENSOR, 0-50KPA, GAUGE, SOP-8; Pressure Type:Gauge; Sensitivity, V/P:54mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:50kPa; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.3V; Sensor Case Style:SOP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.14 10+ US$16.74 25+ US$15.86 50+ US$14.74 100+ US$13.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXV5100DP
MPXV5100DP - Pressure Sensor, Differential, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1608912

Pressure Sensor, Differential, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

PRESSURE SENSOR, DUAL, 14.5 PSI, 867C; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:45mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:100kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.61 10+ US$18.85 25+ US$16.69 50+ US$16.53 100+ US$16.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX2050DP
MPX2050DP - Pressure Sensor, Differential, 0.8 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 10 V, 16 V

2377763

Pressure Sensor, Differential, 0.8 mV/kPa, 0 kPa, 50 kPa, 10 V, 16 V

NXP

PRESSURE SENSOR, 0KPA-50KPA, SIP-4; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:0.8mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:50kPa; Supply Voltage Min:10V; Supply Voltage Max:16V; Sensor Case Style:SIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.57 10+ US$17.87 25+ US$17.40 50+ US$16.93 100+ US$14.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPXH6115AC6U
MPXH6115AC6U - Pressure Sensor, Absolute, 45.9 mV/kPa, 15 kPa, 115 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1457170

Pressure Sensor, Absolute, 45.9 mV/kPa, 15 kPa, 115 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, SENSOR, ABS PRESS 16.7PSI; Pressure Type:Absolute; Sensitivity, V/P:45.9mV/kPa; Operating Pressure Min:15kPa; Operating Pressure Max:115kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SSOP;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.73 10+ US$15.63 25+ US$14.80 50+ US$13.71 100+ US$12.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5700D
MPX5700D - Pressure Sensor, Differential, 6.4 mV/kPa, 0 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1391622

Pressure Sensor, Differential, 6.4 mV/kPa, 0 kPa, 700 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

SENSOR, PRESSURE SENSOR, 867-08-6; Pressure Type:Differential; Sensitivity, V/P:6.4mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:700kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.51 10+ US$21.26 25+ US$18.83 50+ US$18.65 100+ US$18.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MPX5100GP
MPX5100GP - Pressure Sensor, Gauge, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

1566177

Pressure Sensor, Gauge, 45 mV/kPa, 0 kPa, 100 kPa, 4.75 V, 5.25 V

NXP

IC, PRESSURE SENSOR, 100KPA, 6SIP; Pressure Type:Gauge; Sensitivity, V/P:45mV/kPa; Operating Pressure Min:0kPa; Operating Pressure Max:100kPa; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5.25V; Sensor Case Style:SIP; No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.89 10+ US$18.83 25+ US$18.74 50+ US$18.65 100+ US$18.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1