16 / 32 Bit Microcontrollers - MCU - ARM

: Tìm Thấy 701 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 701 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Program Memory Size
Tối Thiểu/Tối Đa RAM Memory Size
Tối Thiểu/Tối Đa MCU Case Style
Tối Thiểu/Tối Đa Embedded Interface Type
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Min
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range Architecture No. of Bits CPU Speed Program Memory Size RAM Memory Size No. of Pins MCU Case Style No. of I/O's Embedded Interface Type Supply Voltage Min Supply Voltage Max MCU Family MCU Series
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
S9KEAZ64AMLH
S9KEAZ64AMLH - ARM MCU, Kinetis EA Family KEAZx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 48 MHz, 64 KB

2890241

ARM MCU, Kinetis EA Family KEAZx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 48 MHz, 64 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.47 10+ US$5.71 100+ US$4.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC4370FET256E
LPC4370FET256E - ARM MCU, LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 204 MHz, 282 KB

2364706

ARM MCU, LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 204 MHz, 282 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.21 10+ US$21.41 90+ US$18.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK60FX512VLQ15
MK60FX512VLQ15 - ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

2133643

ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.88 10+ US$27.93 100+ US$23.70 600+ US$23.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MKL05Z32VFK4
MKL05Z32VFK4 - ARM MCU, Kinetis L Series Ultra Low Power, Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers

2293929

ARM MCU, Kinetis L Series Ultra Low Power, Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.60 10+ US$3.78 100+ US$3.21 490+ US$3.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MKL05Z32VLF4
MKL05Z32VLF4 - ARM MCU, Kinetis L Series Ultra Low Power, Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers

2253369

ARM MCU, Kinetis L Series Ultra Low Power, Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.32 10+ US$4.26 100+ US$3.62 500+ US$3.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK20DX256VLH7
MK20DX256VLH7 - ARM MCU, K2 USB Series, Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 72 MHz

2133577

ARM MCU, K2 USB Series, Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 72 MHz

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.90 10+ US$12.72 160+ US$11.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK20DN512ZVMC10
MK20DN512ZVMC10 - ARM MCU, K2 USB Series, Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 100 MHz

2128188

ARM MCU, K2 USB Series, Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 100 MHz

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.97 10+ US$17.81 100+ US$15.11 348+ US$15.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK60DN512ZVMD10
MK60DN512ZVMD10 - ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

2128193

ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.82 10+ US$23.64 100+ US$20.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC824M201JHI33Y
LPC824M201JHI33Y - ARM MCU, LPC Family LPC800 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 30 MHz, 32 KB, 8 KB

2890181

ARM MCU, LPC Family LPC800 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 30 MHz, 32 KB, 8 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$4.63 10+ US$3.62 100+ US$2.80 500+ US$2.38 6000+ US$2.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
FS32K144HAT0MMHT
FS32K144HAT0MMHT - ARM MCU, S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 80 MHz, 512 KB, 64 KB

2985284

ARM MCU, S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 80 MHz, 512 KB, 64 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.48 10+ US$29.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK60FN1M0VLQ12
MK60FN1M0VLQ12 - ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

2133638

ARM MCU, K6 Ethernet Series, Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.28 10+ US$25.71 100+ US$21.82 600+ US$21.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC1225FBD48/321,1
LPC1225FBD48/321,1 - ARM MCU, LPC Family LPC1200 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 30 MHz, 80 KB, 8 KB

1862471

ARM MCU, LPC Family LPC1200 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 30 MHz, 80 KB, 8 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.37 10+ US$6.99 100+ US$5.93 500+ US$5.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC11U34FBD48/421,
LPC11U34FBD48/421, - ARM MCU, LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 50 MHz, 48 KB, 10 KB

2115651

ARM MCU, LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 50 MHz, 48 KB, 10 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.19 10+ US$6.19 100+ US$5.25 500+ US$5.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC822M101JDH20J
LPC822M101JDH20J - ARM MCU, LPC Family LPC82x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 30 MHz, 16 KB, 4 KB

2448375

ARM MCU, LPC Family LPC82x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 30 MHz, 16 KB, 4 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.60 10+ US$2.82 100+ US$2.19 500+ US$1.86 2500+ US$1.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC54S005JBD100E
LPC54S005JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC540xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 180 MHz, 360 KB

3003133

ARM MCU, LPC Family LPC540xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 180 MHz, 360 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.45 10+ US$9.34 90+ US$7.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC54S018JBD208E
LPC54S018JBD208E - ARM MCU, LPC Family LPC540xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 180 MHz, 360 KB

3003142

ARM MCU, LPC Family LPC540xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 180 MHz, 360 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.77 10+ US$14.82 108+ US$12.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MK10DN64VLF5
MK10DN64VLF5 - ARM MCU, K1 Baseline Series, Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

2133508

ARM MCU, K1 Baseline Series, Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.85 10+ US$5.28 100+ US$4.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC11U35FHI33/501,
LPC11U35FHI33/501, - ARM MCU, LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 50 MHz, 64 KB, 12 KB

2115658

ARM MCU, LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 50 MHz, 64 KB, 12 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.11 10+ US$5.47 100+ US$4.64 490+ US$4.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC55S26JBD100K
LPC55S26JBD100K - ARM MCU, LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33F, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3265613

ARM MCU, LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33F, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.35 10+ US$8.52 100+ US$7.22 450+ US$7.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers ARM Cortex-M33F 32bit 150MHz 256KB 144KB 100Pins HLQFP 64I/O's I2C, I2S, SPI, USART, USB 1.8V 3.6V LPC LPC5500
MKM35Z512VLL7
MKM35Z512VLL7 - ARM MCU, Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 75 MHz, 512 KB

3489271

ARM MCU, Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 75 MHz, 512 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.88 10+ US$11.91 90+ US$10.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers ARM Cortex-M0+ 32bit 75MHz 512KB 64KB 100Pins LQFP 72I/O's I2C, SPI, UART 1.71V 3.6V Kinetis M KM3x
MKM35Z512VLQ7
MKM35Z512VLQ7 - ARM MCU, Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 75 MHz, 512 KB

3489272

ARM MCU, Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 75 MHz, 512 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.59 10+ US$16.65 120+ US$14.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers ARM Cortex-M0+ 32bit 75MHz 512KB 64KB 44Pins LQFP 99I/O's I2C, SPI, UART 1.71V 3.6V Kinetis M KM3x
LPC4078FBD144,551
LPC4078FBD144,551 - ARM MCU, LPC Family LPC4000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 120 MHz, 512 KB, 96 KB

2285021

ARM MCU, LPC Family LPC4000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4, 32bit, 120 MHz, 512 KB, 96 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.77 10+ US$17.65 120+ US$14.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC1313FBD48,151
LPC1313FBD48,151 - ARM MCU, LPC Family LPC1300 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32bit, 72 MHz, 32 KB, 8 KB

1762577

ARM MCU, LPC Family LPC1300 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32bit, 72 MHz, 32 KB, 8 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.77 10+ US$6.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
LPC2292FBD144/01,5
LPC2292FBD144/01,5 - ARM MCU, LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers, ARM7TDMI, 32bit, 60 MHz, 256 KB, 16 KB

1727706

ARM MCU, LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers, ARM7TDMI, 32bit, 60 MHz, 256 KB, 16 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.33 10+ US$29.14 120+ US$29.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MKW30Z160VHM4
MKW30Z160VHM4 - ARM MCU, Kinetis W Family KW3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 48 MHz, 160 KB

2890237

ARM MCU, Kinetis W Family KW3x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 48 MHz, 160 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.44 10+ US$5.79 25+ US$5.47 100+ US$4.74 250+ US$4.60 490+ US$4.58 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -