Microcontrollers - MCU

: Tìm Thấy 8,398 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 8,398 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range CPU Speed
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
C8051F120-GQ
C8051F120-GQ - 8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers, 100 MHz, 128 KB, 8.25 KB

1291481

8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers, 100 MHz, 128 KB, 8.25 KB

SILICON LABS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$43.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers 100MHz
PIC16F54-I/P
PIC16F54-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 768 Byte, 25 Byte

1212691

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 768 Byte, 25 Byte

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers 20MHz
ATMEGA8535-16PU
ATMEGA8535-16PU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers, 16 MHz

9171444

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers, 16 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.79 30+ US$4.40 100+ US$4.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers 16MHz
PIC10F220T-I/OT
PIC10F220T-I/OT - 8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

1332175

8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1332175
1332175RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.943 3000+ US$0.928

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers 8MHz
PIC12F609-I/SN
PIC12F609-I/SN - 8 Bit MCU, Flash, PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers, 20 MHz, 1.75 KB, 64 Byte, 8 Pins

1332184

8 Bit MCU, Flash, PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers, 20 MHz, 1.75 KB, 64 Byte, 8 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.34 25+ US$1.23 100+ US$1.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers 20MHz
PIC32MX250F128B-I/SS
PIC32MX250F128B-I/SS - Microcontroller PIC/DSPIC, PIC32 Family PIC32MX Series, 32bit, 50MHz, 128KB, 32KB RAM, SSOP-28

2097774

Microcontroller PIC/DSPIC, PIC32 Family PIC32MX Series, 32bit, 50MHz, 128KB, 32KB RAM, SSOP-28

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.27 25+ US$5.74 94+ US$5.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers 50MHz
C8051F320-GQ
C8051F320-GQ - 8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F32x Series Microcontrollers, 25 MHz, 16 KB, 1.25 KB

9685928

8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F32x Series Microcontrollers, 25 MHz, 16 KB, 1.25 KB

SILICON LABS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
C8051 Family C8051F32x Series Microcontrollers 25MHz
PIC16F877A-I/P
PIC16F877A-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

9761446

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F628A-I/P
PIC16F628A-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 3.5 KB, 224 Byte, 18 Pins

9760423

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 3.5 KB, 224 Byte, 18 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers 20MHz
STM32F401VCH6
STM32F401VCH6 - ARM MCU, Dynamic Efficiency Line, STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4

2432111

ARM MCU, Dynamic Efficiency Line, STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.98 10+ US$10.84 25+ US$10.34 100+ US$8.97 250+ US$8.59 500+ US$7.83 1000+ US$6.91 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers 84MHz
STM32F030F4P6TR
STM32F030F4P6TR - ARM MCU, Value Line, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz

2432084

ARM MCU, Value Line, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2432084
2432084RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.84 10+ US$2.56 100+ US$1.99 250+ US$1.87 500+ US$1.65 1000+ US$1.30 2500+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers 48MHz
PIC24FJ256GA702-I/SO
PIC24FJ256GA702-I/SO - PIC/DSPIC Microcontroller, PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers, PIC24, 16bit, 16 MIPS

2674180

PIC/DSPIC Microcontroller, PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers, PIC24, 16bit, 16 MIPS

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.06 27+ US$1.87 108+ US$1.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers 16MIPS
STM32G071GBU6
STM32G071GBU6 - ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 128 KB

2980894

ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 128 KB

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.69 10+ US$6.01 25+ US$5.67 100+ US$4.92 250+ US$4.66 500+ US$4.20 1000+ US$3.54 2940+ US$3.38 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers 64MHz
RP2040TR13
RP2040TR13 - ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

3766080

ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

RASPBERRY-PI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3400+ US$0.708

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3400 vật phẩm Bội số của 3400 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3400 Nhiều: 3400
RP2040 Series Microcontrollers 133MHz
RP2040TR7
RP2040TR7 - ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

3766079

ARM MCU, RP2040 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 133 MHz, 16 MB, 264 KB

RASPBERRY-PI

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

500+ US$0.811

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 500 vật phẩm Bội số của 500 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 500 Nhiều: 500
RP2040 Series Microcontrollers 133MHz
PIC16F84A-04/P
PIC16F84A-04/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 4 MHz, 1.75 KB, 68 Byte, 18 Pins

9760865

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 4 MHz, 1.75 KB, 68 Byte, 18 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 4MHz
STM32F030CCT6TR
STM32F030CCT6TR - ARM MCU, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz, 256 KB

3129709

ARM MCU, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz, 256 KB

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.94 10+ US$5.33 25+ US$5.04 100+ US$4.38 250+ US$4.15 500+ US$3.73 1000+ US$3.15 2400+ US$3.08 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers 48MHz
STM32L4P5CGT6P
STM32L4P5CGT6P - ARM MCU, STM32 Family STM32L4+ Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 120 MHz, 1 MB

3581066

ARM MCU, STM32 Family STM32L4+ Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 120 MHz, 1 MB

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.03 10+ US$13.81 25+ US$13.24 100+ US$11.67 250+ US$11.11 500+ US$10.39 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32L4+ Series Microcontrollers 120MHz
C8051F121-GQ
C8051F121-GQ - 8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers, 100 MHz, 128 KB, 8 KB

1291483

8 Bit MCU, Mixed Signal, C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers, 100 MHz, 128 KB, 8 KB

SILICON LABS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$41.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
C8051 Family C8051F12x Series Microcontrollers 100MHz
ATMEGA644P-20PU
ATMEGA644P-20PU - 8 Bit MCU, AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers, 20 MHz, 64 KB, 4 KB, 40 Pins, DIP

1455122

8 Bit MCU, AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers, 20 MHz, 64 KB, 4 KB, 40 Pins, DIP

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.96 30+ US$9.12 100+ US$8.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers 20MHz
PIC18F24K42-I/SS
PIC18F24K42-I/SS - 8 Bit MCU, PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers, 64 MHz, 16 KB, 1 KB, 28 Pins, SSOP

2763333

8 Bit MCU, PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers, 64 MHz, 16 KB, 1 KB, 28 Pins, SSOP

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.73 25+ US$2.51 94+ US$2.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers 64MHz
STM32L031K6T6TR
STM32L031K6T6TR - ARM MCU, STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 32 MHz, 32 KB, 8 KB

3365481

ARM MCU, STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 32 MHz, 32 KB, 8 KB

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.23 10+ US$5.61 25+ US$5.29 100+ US$4.59 250+ US$4.37 500+ US$3.91 1000+ US$3.30 2400+ US$3.12 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers 32MHz
MC9S08DV32ACLF
MC9S08DV32ACLF - 8 Bit MCU, S08 Family S08D Series Microcontrollers, 40 MHz, 32 KB, 2 KB, 48 Pins, LQFP

2841056

8 Bit MCU, S08 Family S08D Series Microcontrollers, 40 MHz, 32 KB, 2 KB, 48 Pins, LQFP

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.12 10+ US$11.33 100+ US$9.62 500+ US$9.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S08 Family S08D Series Microcontrollers 40MHz
EFM8BB10F8G-A-QSOP24R
EFM8BB10F8G-A-QSOP24R - 8 Bit MCU, EFM8 Family EFM8BB Series Microcontrollers, 25 MHz, 8 KB, 512 Byte, 24 Pins, QSOP

3387020

8 Bit MCU, EFM8 Family EFM8BB Series Microcontrollers, 25 MHz, 8 KB, 512 Byte, 24 Pins, QSOP

SILICON LABS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.49 10+ US$1.47 25+ US$1.36 100+ US$1.23 2500+ US$1.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EFM8 Family EFM8BB Series Microcontrollers 25MHz
STM32F030F4P6TR
STM32F030F4P6TR - ARM MCU, Value Line, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz

2432084RL

ARM MCU, Value Line, STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32bit, 48 MHz

STMICROELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2432084RL
2432084 trong Cắt Băng

100+ US$1.99 250+ US$1.87 500+ US$1.65 1000+ US$1.30 2500+ US$1.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers 48MHz