Microcontrollers - MCU

: Tìm Thấy 3,459 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 3,459 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range CPU Speed
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
PIC10F220T-I/OT
PIC10F220T-I/OT - 8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

1332175

8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1332175
1332175RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.943 3000+ US$0.928

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers 8MHz
PIC12F609-I/SN
PIC12F609-I/SN - 8 Bit MCU, Flash, PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers, 20 MHz, 1.75 KB, 64 Byte, 8 Pins

1332184

8 Bit MCU, Flash, PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers, 20 MHz, 1.75 KB, 64 Byte, 8 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.34 25+ US$1.23 100+ US$1.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F54-I/P
PIC16F54-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 768 Byte, 25 Byte

1212691

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 768 Byte, 25 Byte

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F5XX Series Microcontrollers 20MHz
ATTINY841-SSU
ATTINY841-SSU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, 16 MHz

2396716

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, 16 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.90 25+ US$1.75 114+ US$1.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers 16MHz
ATMEGA8535-16PU
ATMEGA8535-16PU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers, 16 MHz

9171444

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers, 16 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.79 30+ US$4.40 100+ US$4.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers 16MHz
PIC16F628A-I/P
PIC16F628A-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 3.5 KB, 224 Byte, 18 Pins

9760423

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 3.5 KB, 224 Byte, 18 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F877A-I/P
PIC16F877A-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

9761446

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC24FJ256GA702-I/SO
PIC24FJ256GA702-I/SO - PIC/DSPIC Microcontroller, PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers, PIC24, 16bit, 16 MIPS

2674180

PIC/DSPIC Microcontroller, PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers, PIC24, 16bit, 16 MIPS

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.06 27+ US$1.87 108+ US$1.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers 16MIPS
PIC16F84A-04/P
PIC16F84A-04/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 4 MHz, 1.75 KB, 68 Byte, 18 Pins

9760865

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 4 MHz, 1.75 KB, 68 Byte, 18 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 4MHz
ATMEGA644P-20PU
ATMEGA644P-20PU - 8 Bit MCU, AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers, 20 MHz, 64 KB, 4 KB, 40 Pins, DIP

1455122

8 Bit MCU, AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers, 20 MHz, 64 KB, 4 KB, 40 Pins, DIP

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.96 30+ US$9.12 100+ US$8.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATmega Family ATmega64 Series Microcontrollers 20MHz
PIC18F24K42-I/SS
PIC18F24K42-I/SS - 8 Bit MCU, PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers, 64 MHz, 16 KB, 1 KB, 28 Pins, SSOP

2763333

8 Bit MCU, PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers, 64 MHz, 16 KB, 1 KB, 28 Pins, SSOP

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.73 25+ US$2.51 94+ US$2.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC18 Family PIC18F K4x Series Microcontrollers 64MHz
PIC10F220T-I/OT
PIC10F220T-I/OT - 8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

1332175RL

8 Bit MCU, Flash, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, 8 MHz, 384 Byte, 16 Byte, 6 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1332175RL
1332175 trong Cắt Băng

1+ US$0.943 3000+ US$0.928

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
- -
ATMEGA162V-8PU
ATMEGA162V-8PU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega16X Series Microcontrollers, 8 MHz

9171185

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATmega Family ATmega16X Series Microcontrollers, 8 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATmega Family ATmega16X Series Microcontrollers 8MHz
PIC16F883-I/SO
PIC16F883-I/SO - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 7 KB, 256 Byte, 28 Pins

1439532

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 7 KB, 256 Byte, 28 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F883-I/SP
PIC16F883-I/SP - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 7 KB, 256 Byte, 28 Pins

1439533

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 7 KB, 256 Byte, 28 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F886-I/SO
PIC16F886-I/SO - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 28 Pins

1439538

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 28 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F886-I/SP
PIC16F886-I/SP - 8 Bit Microcontroller, Flash, PIC16F, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, SPDIP-28

1439539

8 Bit Microcontroller, Flash, PIC16F, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, SPDIP-28

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F887-I/P
PIC16F887-I/P - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

1439541

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC16F887-I/PT
PIC16F887-I/PT - 8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 44 Pins

1439542

8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte, 44 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers 20MHz
PIC18F65J50-I/PT
PIC18F65J50-I/PT - 8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers, 48 MHz, 32 KB, 3.8 KB, 64 Pins

1439552

8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers, 48 MHz, 32 KB, 3.8 KB, 64 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.37 25+ US$5.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers 48MHz
PIC18F87J50-I/PT
PIC18F87J50-I/PT - 8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers, 48 MHz, 128 KB, 3.8 KB, 80 Pins

1439572

8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers, 48 MHz, 128 KB, 3.8 KB, 80 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.50 25+ US$6.89 119+ US$6.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC18 Family PIC18F J5x Series Microcontrollers 48MHz
PIC24FJ64GB002-I/SP
PIC24FJ64GB002-I/SP - PIC/DSPIC Microcontroller, General Purpose, PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers, PIC24

1778485

PIC/DSPIC Microcontroller, General Purpose, PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers, PIC24

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.91 30+ US$6.33 105+ US$6.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers 32MHz
ATTINY24-20PU
ATTINY24-20PU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny24 Series Microcontrollers, 20 MHz

1455136

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny24 Series Microcontrollers, 20 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.35 25+ US$2.13 100+ US$2.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATtiny Family ATtiny24 Series Microcontrollers 20MHz
ATTINY84-20PU
ATTINY84-20PU - 8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, 20 MHz

1455160

8 Bit MCU, Low Power High Performance, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, 20 MHz

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.90 25+ US$3.56 100+ US$3.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers 20MHz
PIC18F2431-I/SP
PIC18F2431-I/SP - 8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F24xx Series Microcontrollers, 40 MHz, 16 KB, 768 Byte, 28 Pins

1084322

8 Bit MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F24xx Series Microcontrollers, 40 MHz, 16 KB, 768 Byte, 28 Pins

MICROCHIP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PIC18 Family PIC18F24xx Series Microcontrollers 40MHz