RF Receivers - 2.4GHz & Above ISM Band

: Tìm Thấy 6 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 6 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

CMS:pge1-W3432373638333633
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= INFINEON
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
TDA5211XUMA1
TDA5211XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 310MHz to 350MHz, ASK, FSK, -105dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

2480607

RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 310MHz to 350MHz, ASK, FSK, -105dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 310-350MHZ, TSSOP-28; Frequency Min:310MHz; Frequency Max:350MHz; RF / IF Modulation:ASK, FSK; Sensitivity dBm:-105dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receiving

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480607
2480607RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.55 10+ US$3.19 25+ US$3.02 100+ US$2.57 250+ US$2.41 500+ US$2.12 1000+ US$1.75 3000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TDA7200XUMA1
TDA7200XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Remote Control, 400MHz to 440MHz, ASK, FSK, -103dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

2480610

RF Receiver, Alarm, Remote Control, 400MHz to 440MHz, ASK, FSK, -103dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 400-440MHZ, TSSOP-28; Frequency Min:400MHz; Frequency Max:440MHz; RF / IF Modulation:ASK, FSK; Sensitivity dBm:-103dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receiving

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480610
2480610RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.74 10+ US$2.47 25+ US$2.32 100+ US$1.98 250+ US$1.86 500+ US$1.64 1000+ US$1.36 3000+ US$1.34 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TDA5211XUMA1
TDA5211XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 310MHz to 350MHz, ASK, FSK, -105dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

2480607RL

RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 310MHz to 350MHz, ASK, FSK, -105dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 310-350MHZ, TSSOP-28; Frequency Min:310MHz; Frequency Max:350MHz; RF / IF Modulation:ASK, FSK; Sensitivity dBm:-105dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receiving

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480607RL
2480607 trong Cắt Băng

100+ US$2.57 250+ US$2.41 500+ US$2.12 1000+ US$1.75 3000+ US$1.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
TDA7200XUMA1
TDA7200XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Remote Control, 400MHz to 440MHz, ASK, FSK, -103dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

2480610RL

RF Receiver, Alarm, Remote Control, 400MHz to 440MHz, ASK, FSK, -103dBm, 4Kbps Data, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 400-440MHZ, TSSOP-28; Frequency Min:400MHz; Frequency Max:440MHz; RF / IF Modulation:ASK, FSK; Sensitivity dBm:-103dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receiving

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480610RL
2480610 trong Cắt Băng

100+ US$1.98 250+ US$1.86 500+ US$1.64 1000+ US$1.36 3000+ US$1.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
TDA5200XUMA1
TDA5200XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 868MHz to 870MHz, ASK, -110dBm, 4Kbps Data Rate, TSSOP-28

2480606

RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 868MHz to 870MHz, ASK, -110dBm, 4Kbps Data Rate, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 868-870/433-435MHZ, TSSOP28; Frequency Min:868MHz; Frequency Max:870MHz; RF / IF Modulation:ASK; Sensitivity dBm:-110dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receivin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480606
2480606RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.19 10+ US$4.66 25+ US$4.18 100+ US$3.71 250+ US$3.44 500+ US$3.15 1000+ US$2.90 3000+ US$2.79 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TDA5200XUMA1
TDA5200XUMA1 - RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 868MHz to 870MHz, ASK, -110dBm, 4Kbps Data Rate, TSSOP-28

2480606RL

RF Receiver, Alarm, Keyless Entry, 868MHz to 870MHz, ASK, -110dBm, 4Kbps Data Rate, TSSOP-28

INFINEON

RF RECEIVER, 868-870/433-435MHZ, TSSOP28; Frequency Min:868MHz; Frequency Max:870MHz; RF / IF Modulation:ASK; Sensitivity dBm:-110dBm; Data Rate:4Kbps; RF IC Case Style:TSSOP; No. of Pins:28Pins; Supply Voltage Min:4.5V; Supply Voltage Max:5.5V; Receivin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2480606RL
2480606 trong Cắt Băng

100+ US$3.71 250+ US$3.44 500+ US$3.15 1000+ US$2.90 3000+ US$2.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1