Harmony SCHNEIDER ELECTRIC Switch Actuators

: Tìm Thấy 182 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHNEIDER ELECTRIC
Product Range
= Harmony
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 182 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa IP / NEMA Rating
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= SCHNEIDER ELECTRIC
Product Range
= Harmony
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
For Use With IP / NEMA Rating Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ZB4BS84430
ZB4BS84430 - Switch Actuator, Harmony XB4 Series Emergency Stop Pushbutton Switches, IP66, IP69K, Harmony

3109509

Switch Actuator, Harmony XB4 Series Emergency Stop Pushbutton Switches, IP66, IP69K, Harmony

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.39 5+ US$47.20 10+ US$45.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Harmony XB4 Series Emergency Stop Pushbutton Switches IP66, IP69K Harmony
ZB5AG212
ZB5AG212 - Switch Actuator, Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches

3109648

Switch Actuator, Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$92.61

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13 Harmony
ZB4BS944
ZB4BS944 - Switch Actuator, Harmony pushbuttons and switches, IP66, IK03, NEMA 4X, Harmony

3053246

Switch Actuator, Harmony pushbuttons and switches, IP66, IK03, NEMA 4X, Harmony

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.40 5+ US$113.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Harmony pushbuttons and switches IP66, IK03, NEMA 4X Harmony
ZB5AA5
ZB5AA5 - Switch Actuator, Yellow Flush, Schneider Harmony XB5 Series Non-Illuminated Push-Button Switches

2780725

Switch Actuator, Yellow Flush, Schneider Harmony XB5 Series Non-Illuminated Push-Button Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB5 Series Non-Illuminated Push-Button Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 13 Harmony
ZB4FV033
ZB4FV033 - Switch Actuator, Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights

3360001

Switch Actuator, Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FA331
ZB4FA331 - Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359959

Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FG4
ZB4FG4 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

3359975

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$96.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FA6
ZB4FA6 - Switch Actuator, Blue, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359965

Switch Actuator, Blue, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FD5
ZB4FD5 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

3359970

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FD7
ZB4FD7 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

3359971

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FG3
ZB4FG3 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

3359974

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$98.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FG6
ZB4FG6 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

3359976

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$96.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FG7
ZB4FG7 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

3359977

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$123.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FJ2
ZB4FJ2 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

3359978

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FK1233
ZB4FK1233 - Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Illuminated Selector Switches

3359981

Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Illuminated Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$38.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Illuminated Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FV013
ZB4FV013 - Switch Actuator, Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights

3360000

Switch Actuator, Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series Pilot Lights IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
KBC1S
KBC1S - Switch Actuator, 45 x 45mm, Schneider Harmony K Series 22mm Key Operated Cam Switches, IP65

3109223

Switch Actuator, 45 x 45mm, Schneider Harmony K Series 22mm Key Operated Cam Switches, IP65

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$76.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony K Series 22mm Key Operated Cam Switches IP65 Harmony
ZB4FA3
ZB4FA3 - Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359958

Switch Actuator, Green, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FA334
ZB4FA334 - Switch Actuator, White, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359960

Switch Actuator, White, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FA4
ZB4FA4 - Switch Actuator, Red, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359962

Switch Actuator, Red, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FA5
ZB4FA5 - Switch Actuator, Yellow, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

3359964

Switch Actuator, Yellow, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Non Illuminated Pushbutton Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FD2
ZB4FD2 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

3359966

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB4FD4
ZB4FD4 - Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

3359969

Switch Actuator, Black, Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB4 Series 30.5mm Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 Harmony
ZB5AG6D
ZB5AG6D - Switch Actuator, Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches

3109669

Switch Actuator, Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Schneider Harmony XB5 Series 22mm Key Selector Switches IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13 Harmony
ZB4BA4
ZB4BA4 - Switch Actuator, Harmony pushbuttons and switches, IP65, Harmony

3053222

Switch Actuator, Harmony pushbuttons and switches, IP65, Harmony

SCHNEIDER ELECTRIC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.03 5+ US$11.11 25+ US$10.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Harmony pushbuttons and switches IP65 Harmony