Oscilloscopes

: Tìm Thấy 438 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 438 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Sampling Rate
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tìm kiếm nhiều sản phẩm máy hiện sóng đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng và ngân sách khác nhau. Máy hiện sóng - hay còn gọi là “dao động ký” - hiển thị tín hiệu điện áp thay đổi liên tục, thường là hình ảnh của một hoặc nhiều tín hiệu dưới dạng hàm số của thời gian.