Temperature Measurement & Thermal Imaging

: Tìm Thấy 238 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 238 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Temperature Min
Tối Thiểu/Tối Đa Viewing Aperture Diameter
Tối Thiểu/Tối Đa Temperature Measuring Range
Tối Thiểu/Tối Đa Field of View (H x V)
Tối Thiểu/Tối Đa Temperature Max
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa IR Resolution
Tối Thiểu/Tối Đa Current Measure AC / DC Max
Tối Thiểu/Tối Đa External Height
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Min
Tối Thiểu/Tối Đa External Width
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Max
Tối Thiểu/Tối Đa Thermal Sensitivity (NETD)
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.