Storage Products & Accessories

: Tìm Thấy 717 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 717 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa External Height - Imperial
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Farnell element14 cung cấp nhiều sản phẩm lưu trữ bao gồm lưu trữ chống tĩnh điện, túi, hộp, tủ và ngăn kéo. Chúng tôi cũng cung cấp các loại hộp đựng đồ nhiều ngăn bằng nhiều loại chất liệu chắc chắn. Một số nhà sản xuất đáng tin cậy của chúng tôi bao gồm Multicomp, Akro-Mills và Duratool.