MURATA Pulse Transformers

: Tìm Thấy 21 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MURATA
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 21 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa DC Resistance
Tối Thiểu/Tối Đa Isolation Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MURATA
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Inductance DC Resistance ET Constant Isolation Voltage Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
78602/9JC
78602/9JC - Pulse Transformer, 1:1:1, 10 mH, 1.8 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78602/9JC Series

3760584

Pulse Transformer, 1:1:1, 10 mH, 1.8 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78602/9JC Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.24 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10mH 1.8ohm 56Vµs 1kV 78602/9JC Series
78601/16C
78601/16C - Pulse Transformer, 1:1, 4 mH, 0.84 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78601/16C Series

3760569

Pulse Transformer, 1:1, 4 mH, 0.84 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78601/16C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.50 100+ US$1.41 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.24 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4mH 0.84ohm 28Vµs 1kV 78601/16C Series
78604/9C
78604/9C - Pulse Transformer, 2:1, 10 mH, 1.23 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78604/9C Series

3760586

Pulse Transformer, 2:1, 10 mH, 1.23 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78604/9C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10mH 1.23ohm 56Vµs 1kV 78604/9C Series
78615/9JC
78615/9JC - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 10 mH, 1.45 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78615/9JC Series

3760593

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 10 mH, 1.45 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78615/9JC Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10mH 1.45ohm 56Vµs 1kV 78615/9JC Series
78615/2JC
78615/2JC - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 500 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760588

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 500 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
500µH 0.34ohm 10Vµs 1kV 786J Series
78615/16JC
78615/16JC - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 3.7 mH, 0.92 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760587

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 3.7 mH, 0.92 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.50 100+ US$1.41 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.7mH 0.92ohm 28Vµs 1kV 786J Series
78601/2JC
78601/2JC - Pulse Transformer, 1:1, 350 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760572

Pulse Transformer, 1:1, 350 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.50 100+ US$1.41 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
350µH 0.34ohm 10Vµs 1kV 786J Series
78601/4JC
78601/4JC - Pulse Transformer, 1:1, 58 µH, 0.17 ohm, 4 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760574

Pulse Transformer, 1:1, 58 µH, 0.17 ohm, 4 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
58µH 0.17ohm 4Vµs 1kV 786J Series
78604/3C
78604/3C - Pulse Transformer, 2:1, 200 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 78604/3C Series

2871341

Pulse Transformer, 2:1, 200 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 78604/3C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200µH 0.25ohm 6Vµs 1kV 78604/3C Series
78602/16JC
78602/16JC - Pulse Transformer, 1:1:1, 3.35 mH, 1.2 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760577

Pulse Transformer, 1:1:1, 3.35 mH, 1.2 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3.35mH 1.2ohm 28Vµs 1kV 786J Series
78615/9C
78615/9C - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 10 mH, 1.33 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78615/9C Series

3760592

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 10 mH, 1.33 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78615/9C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10mH 1.33ohm 56Vµs 1kV 78615/9C Series
78602/2JC
78602/2JC - Pulse Transformer, 1:1:1, 380 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760580

Pulse Transformer, 1:1:1, 380 µH, 0.34 ohm, 10 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
380µH 0.34ohm 10Vµs 1kV 786J Series
78604/16C
78604/16C - Pulse Transformer, 2:1, 4 mH, 0.85 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78604/16C Series

3760585

Pulse Transformer, 2:1, 4 mH, 0.85 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78604/16C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4mH 0.85ohm 28Vµs 1kV 78604/16C Series
78615/3JC
78615/3JC - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 190 µH, 0.24 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760589

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 190 µH, 0.24 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
190µH 0.24ohm 6Vµs 1kV 786J Series
78602/9C
78602/9C - Pulse Transformer, 1:1:1, 10 mH, 1.34 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78602/9C Series

3760582

Pulse Transformer, 1:1:1, 10 mH, 1.34 ohm, 56 Vµs, 1 kV, 78602/9C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
10mH 1.34ohm 56Vµs 1kV 78602/9C Series
78615/4JC
78615/4JC - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 65 µH, 0.17 ohm, 4 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760590

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 65 µH, 0.17 ohm, 4 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.49 100+ US$1.41 250+ US$1.31 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
65µH 0.17ohm 4Vµs 1kV 786J Series
78602/16C
78602/16C - Pulse Transformer, 1:1:1, 4 mH, 0.92 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78602/16C Series

3760576

Pulse Transformer, 1:1:1, 4 mH, 0.92 ohm, 28 Vµs, 1 kV, 78602/16C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4mH 0.92ohm 28Vµs 1kV 78602/16C Series
78613/3C
78613/3C - Pulse Transformer, 1:1CT, 200 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 78613/3C Series

2871342

Pulse Transformer, 1:1CT, 200 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 78613/3C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200µH 0.25ohm 6Vµs 1kV 78613/3C Series
78601/3JC
78601/3JC - Pulse Transformer, 1:1, 150 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760573

Pulse Transformer, 1:1, 150 µH, 0.25 ohm, 6 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.57 10+ US$1.55 25+ US$1.53 50+ US$1.50 100+ US$1.42 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.21 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
150µH 0.25ohm 6Vµs 1kV 786J Series
78602/1JC
78602/1JC - Pulse Transformer, 1:1:1, 1.89 mH, 0.66 ohm, 20 Vµs, 1 kV, 786J Series

3760578

Pulse Transformer, 1:1:1, 1.89 mH, 0.66 ohm, 20 Vµs, 1 kV, 786J Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.50 100+ US$1.41 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1.89mH 0.66ohm 20Vµs 1kV 786J Series
78615/8C
78615/8C - Pulse Transformer, 1CT:1CT, 1 mH, 0.45 ohm, 15 Vµs, 1 kV, 78615/8C Series

3760591

Pulse Transformer, 1CT:1CT, 1 mH, 0.45 ohm, 15 Vµs, 1 kV, 78615/8C Series

MURATA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.56 10+ US$1.54 25+ US$1.52 50+ US$1.50 100+ US$1.41 250+ US$1.32 500+ US$1.24 1000+ US$1.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1mH 0.45ohm 15Vµs 1kV 78615/8C Series