Communications & Networking Modules

: Tìm Thấy 821 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 821 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Chúng tôi cung cấp các mô-đun phù hợp để thực hiện nhiều chức năng liên lạc và mạng, bao gồm mô-đun Bluetooth, Ethernet, GPS, WLAM, mô-đun zigbee và nhiều hơn nữa, từ các nhà sản xuất hàng đầu trong ngành như Panasonic, Multitech, Microchip và hơn thế nữa.