Tự động hóa và điều khiển công nghiệp

Công nghiệp 4.0 đang số hóa và cách mạng hóa sản xuất. Bằng cách kết hợp mô hình Công nghiệp 4.0 với những phân tích cải tiến, Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và Internet Vạn Vật Công Nghiệp (IIoT), chúng tôi có thể cho ra mắt một loạt các cách vận hành nhà máy với tốc độ và độ chính xác cao, nhằm nâng cao năng suất và độ tin cậy.

Xem thêm

Chọn từ hơn 80 nghìn sản phẩm công nghiệp có sẵn

Hơn 42 nhà sản xuất công nghiệp bao gồm Schneider Electric, Honeywell, Festo và Omega

Tiến trình đầu tư vào phạm vi sản phẩm công nghiệp của chúng tôi - tăng 50% trong 12 tháng qua

Industry 4.0 and the future of manufacturing podcast series

Cập nhật nhanh chóng mọi thông tin cùng các tài nguyên công nghiệp tân tiến nhất