Tìm Thấy 35 Sản Phẩm

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Nhà Sản Xuất / Mô Tả
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
KICKSTARTFL-SCOPE
KICKSTARTFL-SCOPE - Test Software, KickStart Scope Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

3787611

Test Software, KickStart Scope Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, SCOPE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$472.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-SUITE
KICKSTARTFL-SUITE - Test Software, KickStart Instrument Control Software, Floating, Windows

3787507

Test Software, KickStart Instrument Control Software, Floating, Windows

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, INSTRUMENT CONTROL;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,554.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-DL
KICKSTARTFL-DL - Test Software, KickStart Data Logger Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

3787598

Test Software, KickStart Data Logger Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, DATA LOGGER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$541.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-DMM
KICKSTARTFL-DMM - Test Software, KickStart Precision Digital Multimeter Application Software, Perpetual Floating

3787601

Test Software, KickStart Precision Digital Multimeter Application Software, Perpetual Floating

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, DIGITAL MULTIMETER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$541.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-HRMA2
KICKSTARTFL-HRMA2 - Test Software, KickStart High Resistivity Application Software, Floating, Windows

3787504

Test Software, KickStart High Resistivity Application Software, Floating, Windows

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, HIGH RESISTIVITY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$1,051.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-IVC
KICKSTARTFL-IVC - Test Software, KickStart I-V Characterizer Application Software, Perpetual Floating

3787604

Test Software, KickStart I-V Characterizer Application Software, Perpetual Floating

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, I-V CHARACTERIZER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$705.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTFL-PS
KICKSTARTFL-PS - Test Software, KickStart Power Supply Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

3787608

Test Software, KickStart Power Supply Application Software, Perpetual Floating, Windows 7, 8, 10

KEITHLEY

APPLICATION SOFTWARE, POWER SUPPLY;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$535.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTNL-ACT1
KICKSTARTNL-ACT1 - Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 1 SMU

3787508

Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 1 SMU

KEITHLEY

SINGLE LICENSE, TRACER APP PACK,1 SMU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$2,365.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTNL-ACT3
KICKSTARTNL-ACT3 - Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 3 SMU

3787509

Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 3 SMU

KEITHLEY

SINGLE LICENSE, TRACER APP PACK,3 SMU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$6,351.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
KICKSTARTNL-ACT5
KICKSTARTNL-ACT5 - Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 5 SMU

3787510

Test License Key Upgrade, Single license I-V Tracer App pack - 5 SMU

KEITHLEY

SINGLE LICENSE, TRACER APP PACK,5 SMU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
Giao hàng điện tử
2 - 3 ngày làm việc 

Cái

1+ US$7,957.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-70
MSO22 2-BW-70 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 70 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958260

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 70 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 70MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 5 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 5 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$2,168.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-100
MSO22 2-BW-100 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 100 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958262

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 100 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 100MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 5 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 5 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$2,708.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-200
MSO22 2-BW-200 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 200 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958263

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 200 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 200MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$3,796.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-350
MSO22 2-BW-350 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958264

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 350MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$7,884.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-500
MSO22 2-BW-500 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958265

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 500MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$10,731.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-350 + MSO22 2-P6139B
MSO22 2-BW-350 + MSO22 2-P6139B - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958266

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 350MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 2 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 2 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

1 Bộ dụng cụ

1+ US$8,243.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO22 2-BW-500 + MSO22 2-P6139B
MSO22 2-BW-500 + MSO22 2-P6139B - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958268

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 2 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 500MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

1 Bộ dụng cụ

1+ US$11,090.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-70
MSO24 2-BW-70 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 70 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958269

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 70 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 70MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$3,277.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-100
MSO24 2-BW-100 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 100 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958271

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 100 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 100MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 4 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 4 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$3,883.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-200
MSO24 2-BW-200 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 200 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958272

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 200 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 200MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 3 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 3 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$4,745.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-350
MSO24 2-BW-350 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958273

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 350MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$9,782.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-500
MSO24 2-BW-500 - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958274

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 500MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

Cái

1+ US$12,775.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-350 + MSO24 2-P6139B
MSO24 2-BW-350 + MSO24 2-P6139B - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958275

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 350 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 350MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

1 Bộ dụng cụ

1+ US$10,501.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSO24 2-BW-500 + MSO24 2-P6139B
MSO24 2-BW-500 + MSO24 2-P6139B - MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

3958276

MSO / MDO Oscilloscope, 2 Series MSO, 4 Channel, 500 MHz, 2.5 GSPS, 10 Mpts

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE, 500MHZ, 2.5GSPS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng
 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng
+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

 • 1 có sẵn trong 2 ngày làm việc giao hàng: (Kho Singapore) Đặt hàng trước 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ)

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 25/03/2024

1 Bộ dụng cụ

1+ US$13,494.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AFG31021
AFG31021 - Signal Generator, ARB/Function, 25 MHz, 1 Channel, AFG31000 Series

2916177

Signal Generator, ARB/Function, 25 MHz, 1 Channel, AFG31000 Series

TEKTRONIX

ARBITRARY FUNCTION GENERATOR, 1CH, 25MHZ; Signal Generator Type:Arbitrary, Function; No. of Channels:1 Channel; Product Range:AFG31000 Series; Bandwidth:25MHz; Signal Generator Modulation:AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK, PWM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Có sẵn cho đơn hàng dự trữ

+ Kiểm tra thêm hàng & thời gian sản xuất

Có sẵn nhiều hàng hơn trong tuần bắt đầu từ 05/02/2024 Liên hệ với tôi khi có hàng trở lại

Cái

1+ US$2,978.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1