Bảo trì và an toàn là các yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn và bảo quản thiết bị cũng như cơ sở vật chất ở trạng thái hoạt động bình thường.

Bảo trì không chỉ cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết cấu kỹ thuật hay năng suất của công ty mà việc bảo trì thường xuyên còn đóng một vai trò quan trọng trong việc đem đến các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh hơn. Thiếu đi hoặc không thực hiện bảo trì đầy đủ có thể gây ra các tai nạn nghiêm trọng và chết người hoặc các vấn đề về sức khỏe.

Chức năng bảo trì dần được rút ra từ việc chỉ sửa chữa khi gặp sự cố cho đến sửa chữa theo kế hoạch, tiên đoán nâng cấp lên cơ chế tự khắc phục. Cùng với đó, các phát triển trong công nghệ cảm biến vận hành kết hợp cùng sự tiến bộ trong công nghệ thông tin, bao gồm công nghệ thực tế ảo hay thực tế tăng cường (VR/AR), nền tảng và phân tích dựa trên đám mây cũng đang hỗ trợ nhằm đem đến dữ liệu theo thời gian thực dựa trên các mức hiệu suất, đồng thời giúp phác thảo quy trình bảo trì theo tiên đoán hoặc theo lịch trình mà không làm mất đi tính hiệu quả của thiết bị.

Xem thêm