Được thiết kế bởi chính các kỹ sư trong ngành. Multicomp Pro đã phát triển một loạt Bộ cấp nguồn chất lượng cao, đáng tin cậy giúp bạn tiết kiệm đáng kể hơn so với các thương hiệu hàng đầu khác (thường rẻ hơn đến 20%).

Tìm hiểu ngay về loạt phiên bản mở rộng các bộ cấp nguồn AC-DC và DC-DC của Multicomp Pro.

Bộ chuyển đổi AC-DC

Bộ chuyển đổi DC-DC