Oscillators

: Tìm Thấy 3,432 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 3,432 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278064RL

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 20 MHZ, SMD; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278064RL
2428520 trong Cuộn Đầy Đủ
1278064 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C - Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278066

Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 24 MHZ, SMD; Frequency Nom:24MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278066
1278066RL trong Xoay Vòng

1+ US$4.34

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C - Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278066RL

Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 24 MHZ, SMD; Frequency Nom:24MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278066RL
1278066 trong Cắt Băng

1+ US$4.34

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B - Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

1278067

Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SDF, 25 MHZ, SMD; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278067
1278067RL trong Xoay Vòng
2428536 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.28

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B - Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

1278067RL

Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SDF, 25 MHZ, SMD; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278067RL
1278067 trong Cắt Băng
2428536 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.28

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310F700044 SG-310SCF 32 MHZ C
Q33310F700044 SG-310SCF 32 MHZ C - Oscillator, SPXO, 32 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278068

Oscillator, SPXO, 32 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 32 MHZ, SMD; Frequency Nom:32MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278068
2428524 trong Cuộn Đầy Đủ
1278068RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700044 SG-310SCF 32 MHZ C
Q33310F700044 SG-310SCF 32 MHZ C - Oscillator, SPXO, 32 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278068RL

Oscillator, SPXO, 32 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 32 MHZ, SMD; Frequency Nom:32MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278068RL
2428524 trong Cuộn Đầy Đủ
1278068 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C - Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278069

Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 40 MHZ, SMD; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278069
2428526 trong Cuộn Đầy Đủ
1278069RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C - Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278069RL

Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 40 MHZ, SMD; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278069RL
2428526 trong Cuộn Đầy Đủ
1278069 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q33310F700025 SG-310SCF 48 MHZ C
Q33310F700025 SG-310SCF 48 MHZ C - Oscillator, SPXO, 48 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278070

Oscillator, SPXO, 48 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 48 MHZ, SMD; Frequency Nom:48MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278070
2428521 trong Cuộn Đầy Đủ
1278070RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700025 SG-310SCF 48 MHZ C
Q33310F700025 SG-310SCF 48 MHZ C - Oscillator, SPXO, 48 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278070RL

Oscillator, SPXO, 48 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 48 MHZ, SMD; Frequency Nom:48MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278070RL
2428521 trong Cuộn Đầy Đủ
1278070 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

1278073

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278073
1278073RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.14

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

1278073RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278073RL
1278073 trong Cắt Băng

1+ US$25.14

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ - SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

1278074

SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 156.25 MHZ; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL / LVDS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278074
1278074RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.52

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ - SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

1278074RL

SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 156.25 MHZ; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL / LVDS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278074RL
1278074 trong Cắt Băng

1+ US$25.52

Vật Phẩm Hạn Chế
EG-2102CA PHPA 106.25MHZ
EG-2102CA PHPA 106.25MHZ - OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ

1278075

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ

EPSON

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ; Product Range:EPSON - 2102CA Series; Frequency Nom:106.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.86 10+ US$14.01 100+ US$12.82 250+ US$12.29 500+ US$11.77

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

1278077

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278077
1278077RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.05

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

1278077RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278077RL
1278077 trong Cắt Băng

1+ US$25.05

Vật Phẩm Hạn Chế
EG-2102CA PHPA 156.25MHZ
EG-2102CA PHPA 156.25MHZ - OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ

1278078

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ

EPSON

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ; Product Range:EPSON - 2102CA Series; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.81 5+ US$18.68 10+ US$17.10 25+ US$16.39 50+ US$15.70

Vật Phẩm Hạn Chế
VG-4231CA DRC-T 27.0MHZ
VG-4231CA DRC-T 27.0MHZ - OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO

1278080

OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO

EPSON

OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO; Product Range:EPSON - VG-4231CA Series; Frequency Nom:27MHz; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.71 10+ US$6.86 100+ US$6.07 250+ US$5.45 500+ US$4.98

Vật Phẩm Hạn Chế
VG-4231CA GRC 27.0MHZ
VG-4231CA GRC 27.0MHZ - OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO

1278081

OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO

EPSON

OSCILLATOR, SM, 5X3.2MM, 3V3, VCXO; Product Range:EPSON - VG-4231CA Series; Frequency Nom:27MHz; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.74 10+ US$8.67 100+ US$7.67 250+ US$6.88 500+ US$6.29

Vật Phẩm Hạn Chế
CO1100-10.000
CO1100-10.000 - OSCILLATOR, 10MHZ, DIP-4, TTL

1385934

OSCILLATOR, 10MHZ, DIP-4, TTL

RALTRON

OSCILLATOR, 10MHZ, DIP-4, TTL; Frequency Nom:10MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 13.2mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:CO1 Series; Operating Temperature Min:0°C; Frequency:10MHz

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.31 10+ US$1.87 25+ US$1.56 50+ US$1.34 100+ US$1.20 500+ US$1.11 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASV-100.000MHZ-EC-T
ASV-100.000MHZ-EC-T - OSCILLATOR, 100MHZ, 7 X 5MM, HCMOS

1386173

OSCILLATOR, 100MHZ, 7 X 5MM, HCMOS

ABRACON

OSCILLATOR, 100MHZ, 7 X 5MM, HCMOS; Freq; OSCILLATOR, 100MHZ, 7 X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:100MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ASV Series; Oper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.84 10+ US$2.78 50+ US$2.65 100+ US$2.32 500+ US$2.25

Vật Phẩm Hạn Chế
CO1100-24.000
CO1100-24.000 - OSCILLATOR, 24MHZ, DIP-4, TTL

1386666

OSCILLATOR, 24MHZ, DIP-4, TTL

RALTRON

OSCILLATOR, 24MHZ, DIP-4, TTL; Frequency; OSCILLATOR, 24MHZ, DIP-4, TTL; Frequency Nom:24MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 13.2mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:CO1 Series; Operating Temperature Min:0°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.06 10+ US$1.71 100+ US$1.44 500+ US$1.28

Vật Phẩm Hạn Chế
CO1100-32.000
CO1100-32.000 - OSCILLATOR, 32MHZ, DIP-4, TTL

1386667

OSCILLATOR, 32MHZ, DIP-4, TTL

RALTRON

OSCILLATOR, 32MHZ, DIP-4, TTL; Frequency Nom:32MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 13.2mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:CO1 Series; Operating Temperature Min:0°C; Frequency:32MHz

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.31 10+ US$1.87 100+ US$1.56 500+ US$1.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Crystals & Oscillators