SAW Oscillators

: Tìm Thấy 25 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 25 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

1278073

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278073
1278073RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.14

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA100039 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

1278073RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278073RL
1278073 trong Cắt Băng

1+ US$25.14

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ - SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

1278074

SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 156.25 MHZ; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL / LVDS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278074
1278074RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.52

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ - SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

1278074RL

SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 156.25 MHZ; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL / LVDS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278074RL
1278074 trong Cắt Băng

1+ US$25.52

Vật Phẩm Hạn Chế
EG-2102CA PHPA 106.25MHZ
EG-2102CA PHPA 106.25MHZ - OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ

1278075

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ

EPSON

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 106.25MHZ; Product Range:EPSON - 2102CA Series; Frequency Nom:106.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.86 10+ US$14.01 100+ US$12.82 250+ US$12.29 500+ US$11.77

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

1278077

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278077
1278077RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.05

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ
Q3806CA000029 EG-2102CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

1278077RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278077RL
1278077 trong Cắt Băng

1+ US$25.05

Vật Phẩm Hạn Chế
EG-2102CA PHPA 156.25MHZ
EG-2102CA PHPA 156.25MHZ - OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ

1278078

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ

EPSON

OSCILLATOR, SAW, LVPECL, 156.25MHZ; Product Range:EPSON - 2102CA Series; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Supply Voltage Nom:3.3V; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Oscillator Output Compatibility:LVPECL; Operating Temperature Min:0°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.81 5+ US$18.68 10+ US$17.10 25+ US$16.39 50+ US$15.70

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3805CA100003 EG-2121CA 125 MHZ
Q3805CA100003 EG-2121CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, 2121CA, LVDS

1712802

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, 2121CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2121CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:2121CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1712802
1712802RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.52 2+ US$25.02 3+ US$24.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q3805CA100003 EG-2121CA 125 MHZ
Q3805CA100003 EG-2121CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, 2121CA, LVDS

1712802RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, 2121CA, LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2121CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:2121CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVDS; Operating Temperature Min:0°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1712802RL
1712802 trong Cắt Băng

3+ US$24.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
Q3851CA000038 XG-1000CA 75 MHZ
Q3851CA000038 XG-1000CA 75 MHZ - SAW Oscillator, 75 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907483

SAW Oscillator, 75 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 75 MHZ, SMD; Frequency Nom:75MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Op

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907483
1907483RL trong Xoay Vòng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q3851CA000038 XG-1000CA 75 MHZ
Q3851CA000038 XG-1000CA 75 MHZ - SAW Oscillator, 75 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907483RL

SAW Oscillator, 75 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 75 MHZ, SMD; Frequency Nom:75MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Op

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907483RL
1907483 trong Cắt Băng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q3851CA000009 XG-1000CA 125 MHZ
Q3851CA000009 XG-1000CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907485

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907485
1907485RL trong Xoay Vòng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q3851CA000009 XG-1000CA 125 MHZ
Q3851CA000009 XG-1000CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907485RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907485RL
1907485 trong Cắt Băng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q3851CA000007 XG-1000CA 125 MHZ
Q3851CA000007 XG-1000CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907486

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907486
1907486RL trong Xoay Vòng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q3851CA000007 XG-1000CA 125 MHZ
Q3851CA000007 XG-1000CA 125 MHZ - SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

1907486RL

SAW Oscillator, 125 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, XG-1000CA, CMOS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, XG-1000CA, 125 MHZ; Frequency Nom:125MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XG-1000CA Series; Oscillator Output Compatibility:CMOS; Operating Temperature Min:-10°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1907486RL
1907486 trong Cắt Băng

1+ US$19.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BS-106.250MBC-T
BS-106.250MBC-T - SAW OSCILLATOR, 106.25MHZ, 7 X 5MM, LVPECL

2095923

SAW OSCILLATOR, 106.25MHZ, 7 X 5MM, LVPECL

TXC

SAW OSCILLATOR, 106.25MHZ, 7 X 5MM, LVPECL; Frequency Nom:106.25MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:BS Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BS-150.000MBC-T
BS-150.000MBC-T - OSCILLATOR, LVPECL, 150MHZ, SMD

2095925

OSCILLATOR, LVPECL, 150MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVPECL, 150MHZ, SMD; Frequency:150MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequency T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BS-156.250MBC-T
BS-156.250MBC-T - OSCILLATOR, LVPECL, 156.25MHZ, SMD

2095926

OSCILLATOR, LVPECL, 156.25MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVPECL, 156.25MHZ, SMD; Frequency:156.25MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.22 10+ US$5.07 25+ US$4.91 50+ US$4.76 100+ US$4.48 250+ US$4.29 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BS-212.500MBC-T
BS-212.500MBC-T - OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD

2095927

OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD; Frequency:212.5MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequen

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.25 10+ US$6.07 25+ US$5.88 50+ US$5.70 100+ US$5.37 250+ US$5.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BS-312.500MBC-T
BS-312.500MBC-T - SAW OSCILLATOR, 312.5MHZ, 7 X 5MM, LVPECL

2095929

SAW OSCILLATOR, 312.5MHZ, 7 X 5MM, LVPECL

TXC

SAW OSCILLATOR, 312.5MHZ, 7 X 5MM, LVPECL; Frequency Nom:312.5MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:BS Series; Oscillator Output 82T5794

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$7.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CS-212.500MCC-T
CS-212.500MCC-T - OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD

2095938

OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVPECL, 212.5MHZ, SMD; Frequency:212.5MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequen

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1000+ US$8.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
CS-312.500MCC-T
CS-312.500MCC-T - OSCILLATOR, LVPECL, 312.5MHZ, SMD

2095939

OSCILLATOR, LVPECL, 312.5MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVPECL, 312.5MHZ, SMD; Frequency:312.5MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequen

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1000+ US$8.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
CT-156.250MCC-T
CT-156.250MCC-T - OSCILLATOR, LVDS, 156.25MHZ, SMD

2095940

OSCILLATOR, LVDS, 156.25MHZ, SMD

TXC

OSCILLATOR, LVDS, 156.25MHZ, SMD; Frequency:156.25MHz; Supply Voltage Min:2.5V; Supply Voltage Max:3.3V; Oscillator Mounting:SMD; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:70°C; Frequen

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.25 10+ US$6.12 50+ US$6.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
CT-212.500MCC-T
CT-212.500MCC-T - SAW OSCILLATOR, 212.5MHZ, 5 X 3.2MM, LVDS

2095941

SAW OSCILLATOR, 212.5MHZ, 5 X 3.2MM, LVDS

TXC

SAW OSCILLATOR, 212.5MHZ, 5 X 3.2MM, LVDS; Frequency Nom:212.5MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:CT Series; Oscillator Outp 82T5805

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1