Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 8,976 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 8,976 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Frequency Nom Crystal Case Frequency Stability + / - Load Capacitance Frequency Tolerance + / - Product Range Operating Temperature Min Operating Temperature Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T
ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T - Crystal, Surface Mount, 8 MHz, SMD, 11.4mm x 4.7mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, ABLS2

3819913

Crystal, Surface Mount, 8 MHz, SMD, 11.4mm x 4.7mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, ABLS2

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$0.247 3000+ US$0.232 5000+ US$0.224 10000+ US$0.216

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
8MHz SMD, 11.4mm x 4.7mm 30ppm 18pF 30ppm ABLS2 -40°C 85°C
ABS07-32.768KHZ-4-T
ABS07-32.768KHZ-4-T - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 30 ppm, ABS07

3819766

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 30 ppm, ABS07

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.40 50+ US$1.37 100+ US$1.18 500+ US$1.14 1000+ US$1.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
32.768kHz SMD, 3.2mm x 1.5mm - 12.5pF 30ppm ABS07 -40°C 85°C
ASEM1-25.000MHZ-LC-T
ASEM1-25.000MHZ-LC-T - MEMS Oscillator, Clock, Pure Silicon, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, ASEM, CMOS

3819800

MEMS Oscillator, Clock, Pure Silicon, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 3.3 V, ASEM, CMOS

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.51 10+ US$2.40 50+ US$2.35 100+ US$2.30 1000+ US$2.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
25MHz - 50ppm - - ASEM -40°C 85°C
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T - Crystal, Surface Mount, 12 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, ABLS2

3819902

Crystal, Surface Mount, 12 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, ABLS2

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$0.251

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
12MHz SMD, 11.4mm x 4.65mm 30ppm 18pF 30ppm ABLS2 -40°C 85°C
ASDMB-50.000MHZ-XY-T
ASDMB-50.000MHZ-XY-T - MEMS Oscillator, Clock, Pure Silicon, 50 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 10 ppm, 3.3 V, ASDMB, CMOS

3820085

MEMS Oscillator, Clock, Pure Silicon, 50 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 10 ppm, 3.3 V, ASDMB, CMOS

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$3.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
50MHz - 10ppm - - ASDMB -40°C 105°C
ABLS7M2-25.000MHZ-D2Y-T
ABLS7M2-25.000MHZ-D2Y-T - Crystal, 25 MHz, SMD, 7mm x 4.1mm, 30 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS7M2

3820777

Crystal, 25 MHz, SMD, 7mm x 4.1mm, 30 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS7M2

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3000+ US$0.206

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3000 vật phẩm Bội số của 3000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3000 Nhiều: 3000
25MHz SMD, 7mm x 4.1mm 30ppm 18pF 20ppm ABLS7M2 -40°C 85°C
ASV-24.000MHZ-EJ-T
ASV-24.000MHZ-EJ-T - Oscillator, 24 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

3820926

Oscillator, 24 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$1.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
24MHz - 20ppm - - ASV -20°C 70°C
ASCO-50.000MHZ-EK-T3
ASCO-50.000MHZ-EK-T3 - Oscillator, 50 MHz, 30 ppm, SMD, 1.6mm x 1.2mm, 3.3 V, ASCO Series

3820858

Oscillator, 50 MHz, 30 ppm, SMD, 1.6mm x 1.2mm, 3.3 V, ASCO Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

3000+ US$1.96

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 3000 vật phẩm Bội số của 3000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 3000 Nhiều: 3000
50MHz - 30ppm - - ASCO -20°C 70°C
ASFLMB-20.000MHZ-LR-T
ASFLMB-20.000MHZ-LR-T - MEMS Oscillator, 20 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 3.3 V, ASFLMB, LVCMOS

3820905

MEMS Oscillator, 20 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 25 ppm, 3.3 V, ASFLMB, LVCMOS

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Đủ cuộn băng)

Cuộn Đầy Đủ

1000+ US$1.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1000 vật phẩm Bội số của 1000 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1000 Nhiều: 1000
20MHz - 25ppm - - ASFLMB -40°C 85°C
ASDDV-48.000MHZ-LC-T3
ASDDV-48.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 48 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874784

Oscillator, 48 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
48MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-24.576MHZ-LC-T3
ASDDV-24.576MHZ-LC-T3 - Oscillator, 24.576 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874779

Oscillator, 24.576 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
24.576MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-24.000MHZ-LC-T3
ASDDV-24.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 24 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874778

Oscillator, 24 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
24MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-20.000MHZ-LC-T3
ASDDV-20.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 20 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874777

Oscillator, 20 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
20MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-16.000MHZ-LC-T3
ASDDV-16.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 16 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874775

Oscillator, 16 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
16MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ABS05-32.768KHZ-7-T
ABS05-32.768KHZ-7-T - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 1.6mm x 1mm, 7 pF, 20 ppm, ABS05 Series

3874768

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 1.6mm x 1mm, 7 pF, 20 ppm, ABS05 Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
32.768kHz SMD, 1.6mm x 1mm - 7pF 20ppm ABS05 Series -40°C 85°C
ASDDV-1.8432MHZ-LC-T3
ASDDV-1.8432MHZ-LC-T3 - Oscillator, 1.8432 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874770

Oscillator, 1.8432 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$2.03 50+ US$1.78 250+ US$1.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
1.8432MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-10.000MHZ-LC-T3
ASDDV-10.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 10 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874773

Oscillator, 10 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$2.03 50+ US$1.78 250+ US$1.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
10MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-12.000MHZ-LC-T3
ASDDV-12.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 12 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874774

Oscillator, 12 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
12MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-50.000MHZ-LC-T3
ASDDV-50.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 50 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874785

Oscillator, 50 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
50MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-33.333MHZ-LC-T3
ASDDV-33.333MHZ-LC-T3 - Oscillator, 33.333 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874782

Oscillator, 33.333 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
33.333MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-19.200MHZ-LC-T3
ASDDV-19.200MHZ-LC-T3 - Oscillator, 19.2 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874776

Oscillator, 19.2 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
19.2MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ABS05-32.768KHZ-6-T
ABS05-32.768KHZ-6-T - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 1.6mm x 1mm, 6 pF, 20 ppm, ABS05 Series

3874769

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 1.6mm x 1mm, 6 pF, 20 ppm, ABS05 Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.59 50+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
32.768kHz SMD, 1.6mm x 1mm - 6pF 20ppm ABS05 Series -40°C 85°C
ASDDV-27.000MHZ-LC-T3
ASDDV-27.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 27 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874781

Oscillator, 27 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
27MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-8.000MHZ-LC-T3
ASDDV-8.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 8 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874772

Oscillator, 8 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$2.03 50+ US$1.78 250+ US$1.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
8MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C
ASDDV-25.000MHZ-LC-T3
ASDDV-25.000MHZ-LC-T3 - Oscillator, 25 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

3874780

Oscillator, 25 MHz, CMOS / HCMOS / LVCMOS, SMD, 2.5mm x 2mm, ASDDV Series

ABRACON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

5+ US$1.87 50+ US$1.64 250+ US$1.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
25MHz - 50ppm - - ASDDV Series -40°C 85°C

New Crystals & Oscillators