Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
4.000MHZ HC49/4H/30/50/40/18PF/ATF
4.000MHZ HC49/4H/30/50/40/18PF/ATF - Crystal, 4 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640862

Crystal, 4 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

CRYSTAL, THT, 4.000MHZ; Frequency Nom:4MHz; Crystal Case:Through Hole, 10.77mm x 4.34mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HC49 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.08 25+ US$0.874 50+ US$0.726 100+ US$0.627

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
4.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF - Crystal, 4 MHz, SMD, 12.4mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, 49USMX

1640886RL

Crystal, 4 MHz, SMD, 12.4mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, 49USMX

EUROQUARTZ

CRYSTAL, 4.000MHZ; Frequency Nom:4MHz; Crystal Case:SMD, 12.4mm x 4.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:49USMX Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1640886RL
1640886 trong Cắt Băng

100+ US$0.742

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
4.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
4.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF - Crystal, 4 MHz, SMD, 12.4mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, 49USMX

1640886

Crystal, 4 MHz, SMD, 12.4mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, 49USMX

EUROQUARTZ

CRYSTAL, 4.000MHZ; Frequency Nom:4MHz; Crystal Case:SMD, 12.4mm x 4.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:49USMX Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1640886
1640886RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.26 25+ US$1.03 50+ US$0.852 100+ US$0.742

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-8.000
3SWOET-8.000 - Oscillator, 8 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509306RL

Oscillator, 8 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 8MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Compat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509306RL
2509306 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-8.000
3SWOET-8.000 - Oscillator, 8 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509306

Oscillator, 8 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 8MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Compat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509306
2509306RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-50.000
3SWOET-50.000 - Oscillator, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509320

Oscillator, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 50MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509320
2509320RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-50.000
3SWOET-50.000 - Oscillator, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509320RL

Oscillator, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 50MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509320RL
2509320 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-48.000
3SWOET-48.000 - Oscillator, 48 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509319RL

Oscillator, 48 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 48MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:48MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509319RL
2509319 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-48.000
3SWOET-48.000 - Oscillator, 48 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509319

Oscillator, 48 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 48MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:48MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509319
2509319RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-40.000
3SWOET-40.000 - Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509318

Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 40MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509318
2509318RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-40.000
3SWOET-40.000 - Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509318RL

Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 40MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509318RL
2509318 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-25.000
3SWOET-25.000 - Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509316RL

Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 25MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509316RL
2509316 trong Cắt Băng

100+ US$2.37 500+ US$2.24 1000+ US$2.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-25.000
3SWOET-25.000 - Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509316

Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 25MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509316
2509316RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.67 5+ US$3.36 10+ US$2.98 20+ US$2.70 40+ US$2.51 100+ US$2.37 500+ US$2.24 1000+ US$2.16 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-24.576
3SWOET-24.576 - Oscillator, 24.576 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509315RL

Oscillator, 24.576 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 24.576MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:24.576MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Out

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509315RL
2509315 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-24.576
3SWOET-24.576 - Oscillator, 24.576 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509315

Oscillator, 24.576 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 24.576MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:24.576MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Out

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509315
2509315RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-20.000
3SWOET-20.000 - Oscillator, 20 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509312RL

Oscillator, 20 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 20MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509312RL
2509312 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-20.000
3SWOET-20.000 - Oscillator, 20 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509312

Oscillator, 20 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 20MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509312
2509312RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-16.000
3SWOET-16.000 - Oscillator, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509311RL

Oscillator, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 16MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509311RL
2509311 trong Cắt Băng

100+ US$1.94 500+ US$1.83 1000+ US$1.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-16.000
3SWOET-16.000 - Oscillator, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509311

Oscillator, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 16MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509311
2509311RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.00 5+ US$2.75 10+ US$2.44 20+ US$2.20 40+ US$2.06 100+ US$1.94 500+ US$1.83 1000+ US$1.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-14.7456
3SWOET-14.7456 - Oscillator, 14.7456 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509310

Oscillator, 14.7456 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 14.7456MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:14.7456MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509310
2509310RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-14.7456
3SWOET-14.7456 - Oscillator, 14.7456 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509310RL

Oscillator, 14.7456 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 14.7456MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:14.7456MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509310RL
2509310 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-12.000
3SWOET-12.000 - Oscillator, 12 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509308

Oscillator, 12 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 12MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509308
2509308RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.62 5+ US$2.40 10+ US$2.13 20+ US$1.93 40+ US$1.80 100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-12.000
3SWOET-12.000 - Oscillator, 12 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509308RL

Oscillator, 12 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 12MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509308RL
2509308 trong Cắt Băng

100+ US$1.69 500+ US$1.60 1000+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
3SWOET-10.000
3SWOET-10.000 - Oscillator, 10 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509307

Oscillator, 10 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 10MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:10MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509307
2509307RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.67 5+ US$3.36 10+ US$2.98 20+ US$2.70 40+ US$2.51 100+ US$2.37 500+ US$2.24 1000+ US$2.16 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3SWOET-10.000
3SWOET-10.000 - Oscillator, 10 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

2509307RL

Oscillator, 10 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, HCMOS, 3.3 V, SWO Series

MERCURY UNITED ELECTRONICS

OSC, 10MHZ, 7MM X 5MM, HCMOS; Frequency Nom:10MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SWO Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output Comp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2509307RL
2509307 trong Cắt Băng

100+ US$2.37 500+ US$2.24 1000+ US$2.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators