Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
Q13MC14610002 MC-146 32.768KHZ 12.5PF
Q13MC14610002 MC-146 32.768KHZ 12.5PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 7mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-146

1278038

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 7mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-146

EPSON

CRYSTAL, MC-146, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 1.5mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-146 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278038
1278038RL trong Xoay Vòng
2428512 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.76 50+ US$2.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q13FC13500003 FC-135 32.768KHZ 9.0PF
Q13FC13500003 FC-135 32.768KHZ 9.0PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 9 pF, 20 ppm, FC-135

1278037RL

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 9 pF, 20 ppm, FC-135

EPSON

CRYSTAL, FC-135, 32.768 KHZ, 9 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 1.5mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:9pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:FC-135 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278037RL
1278037 trong Cắt Băng
2428509 trong Cuộn Đầy Đủ

50+ US$2.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q13FC13500003 FC-135 32.768KHZ 9.0PF
Q13FC13500003 FC-135 32.768KHZ 9.0PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 9 pF, 20 ppm, FC-135

1278037

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 9 pF, 20 ppm, FC-135

EPSON

CRYSTAL, FC-135, 32.768 KHZ, 9 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 1.5mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:9pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:FC-135 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278037
1278037RL trong Xoay Vòng
2428509 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$3.28 50+ US$2.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q13FC13500004 FC-135 32.768KHZ 12.5PF
Q13FC13500004 FC-135 32.768KHZ 12.5PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, FC-135

1278036RL

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, FC-135

EPSON

CRYSTAL, FC-135, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 1.5mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:FC-135 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278036RL
1278036 trong Cắt Băng
2428510 trong Cuộn Đầy Đủ

50+ US$2.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q13FC13500004 FC-135 32.768KHZ 12.5PF
Q13FC13500004 FC-135 32.768KHZ 12.5PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, FC-135

1278036

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 3.2mm x 1.5mm, 12.5 pF, 20 ppm, FC-135

EPSON

CRYSTAL, FC-135, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 1.5mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:FC-135 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278036
1278036RL trong Xoay Vòng
2428510 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$3.28 50+ US$2.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
12SMX (B) 30/5020/16 50.0MHZ
12SMX (B) 30/5020/16 50.0MHZ - CRYSTAL, 12SMX (B), 50.0MHZ

1276702

CRYSTAL, 12SMX (B), 50.0MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 50.0MHZ; Product Range:IQD - 12SMX Series; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Load Capacitance:16pF; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.58 10+ US$2.23 100+ US$1.96

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL034268
LFXTAL034268 - Crystal, 32.768 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276701RL

Crystal, 32.768 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 32.768MHZ; Frequency Nom:32.768MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276701RL
1276701 trong Cắt Băng

100+ US$0.937

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL034268
LFXTAL034268 - Crystal, 32.768 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276701

Crystal, 32.768 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 32.768MHZ; Frequency Nom:32.768MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276701
1276701RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.19 10+ US$1.01 100+ US$0.937

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026396
LFXTAL026396 - Crystal, 24.576 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276698RL

Crystal, 24.576 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 24.576MHZ; Frequency Nom:24.576MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276698RL
1276698 trong Cắt Băng

100+ US$1.05 200+ US$1.04 500+ US$1.02 1000+ US$0.81 2000+ US$0.788

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
LFXTAL026396
LFXTAL026396 - Crystal, 24.576 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276698

Crystal, 24.576 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 24.576MHZ; Frequency Nom:24.576MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperatu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276698
1276698RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.32 10+ US$1.23 100+ US$1.05 200+ US$1.04 500+ US$1.02 1000+ US$0.81 2000+ US$0.788 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL026394
LFXTAL026394 - Crystal, 20 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276697RL

Crystal, 20 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:7

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276697RL
1276697 trong Cắt Băng

10+ US$1.57 20+ US$1.49 40+ US$1.43

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026394
LFXTAL026394 - Crystal, 20 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276697

Crystal, 20 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:7

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276697
1276697RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.07 5+ US$1.76 10+ US$1.57 20+ US$1.49 40+ US$1.43

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026392
LFXTAL026392 - Crystal, 16 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276696RL

Crystal, 16 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 16.0MHZ; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276696RL
1276696 trong Cắt Băng

100+ US$1.08 250+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$0.825

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
LFXTAL026392
LFXTAL026392 - Crystal, 16 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276696

Crystal, 16 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 16.0MHZ; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276696
1276696RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.36 10+ US$1.26 100+ US$1.08 250+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$0.825 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL026388
LFXTAL026388 - Crystal, 14.7456 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276695

Crystal, 14.7456 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 14.7456MHZ; Frequency Nom:14.7456MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.36 10+ US$1.27 100+ US$1.09 200+ US$1.07 500+ US$1.06 1000+ US$1.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026386
LFXTAL026386 - Crystal, 14.31818 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm

1276693

Crystal, 14.31818 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 14.31818MHZ; Frequency Nom:14.31818MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.36 10+ US$1.26 100+ US$1.08 200+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$1.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026384
LFXTAL026384 - Crystal, 12 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276692RL

Crystal, 12 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 12.0MHZ; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276692RL
1276692 trong Cắt Băng

1+ US$1.36 10+ US$1.26 100+ US$1.08 200+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$0.906 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL026384
LFXTAL026384 - Crystal, 12 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276692

Crystal, 12 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 12.0MHZ; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276692
1276692RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.36 10+ US$1.26 100+ US$1.08 200+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$0.906 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL026382
LFXTAL026382 - Crystal, 11.0592 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276691

Crystal, 11.0592 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 11.0592MHZ; Frequency Nom:11.0592MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.36 10+ US$1.26 100+ US$1.08 200+ US$1.06 500+ US$1.05 1000+ US$1.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL026380
LFXTAL026380 - Crystal, 8 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

1276690

Crystal, 8 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 50 ppm, 16 pF, 30 ppm, 12SMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12SMX (B), 8.0MHZ, 16PF, SMD; Frequency Nom:8MHz; Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:12SMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.12 50+ US$1.04 100+ US$0.949 250+ US$0.942 500+ US$0.934

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL034108
LFXTAL034108 - Crystal, 60 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm

1276689

Crystal, 60 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, HC49/4HSMX, 60MHZ; Frequency Nom:60MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.9mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.687 10+ US$0.518 100+ US$0.46 200+ US$0.449 500+ US$0.437 1000+ US$0.386 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL025030
LFXTAL025030 - Crystal, 50 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm

1276688

Crystal, 50 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, HC49/4HSMX, 50MHZ; Frequency Nom:50MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.9mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.687 10+ US$0.518 100+ US$0.46 200+ US$0.449 500+ US$0.437 1000+ US$0.386 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL013925
LFXTAL013925 - Crystal, 40 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm, HC-49/4HSMX

1276687

Crystal, 40 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 30 ppm, HC-49/4HSMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, HC49/4HSMX, 40MHZ; Frequency Nom:40MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.9mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HC-49/4HSMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.767 10+ US$0.576 100+ US$0.511 200+ US$0.499 500+ US$0.486 1000+ US$0.429 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL034099
LFXTAL034099 - Crystal, 30 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC-49/4HSMX

1276686

Crystal, 30 MHz, SMD, 11.4mm x 4.9mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC-49/4HSMX

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, QUARTZ, HC49/4HSMX, 30MHZ; Frequency Nom:30MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.9mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HC-49/4HSMX Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.745 10+ US$0.561 100+ US$0.498 200+ US$0.486 500+ US$0.473 1000+ US$0.365 2000+ US$0.363 5000+ US$0.335 10000+ US$0.32 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFSPXO009592
LFSPXO009592 - Oscillator, Crystal, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, 3.3 V, CFPS-69 Series

1276685RL

Oscillator, Crystal, 50 MHz, 50 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, 3.3 V, CFPS-69 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, SMD, 50MHZ; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:CFPS-69 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Out

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1276685RL
1276685 trong Cắt Băng

100+ US$3.56 500+ US$3.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators