Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
O20M000000L676
O20M000000L676 - Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 97 Series

9510060

Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 97 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 97 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.81 10+ US$2.52 50+ US$2.23 100+ US$2.00 250+ US$1.82 500+ US$1.73 1000+ US$1.65 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O25M000000L684
O25M000000L684 - Oscillator, Crystal, 25 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

9510079

Oscillator, Crystal, 25 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 25MHZ; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 9711CSN Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscil

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.76 5+ US$2.84 10+ US$2.51 20+ US$2.41 40+ US$2.31 100+ US$2.13 500+ US$1.88 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O50M000000L687
O50M000000L687 - Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

9510087

Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 50MHZ; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 20.8mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 9711CSN Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscil

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.10 10+ US$3.10 50+ US$2.74 100+ US$2.63 250+ US$2.52 500+ US$2.34 1000+ US$2.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O3M686400L120
O3M686400L120 - Oscillator, Crystal, 3.6864 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510095

Oscillator, Crystal, 3.6864 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 3.686400MHZ; Frequency Nom:3.6864MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.10 10+ US$4.57 50+ US$4.04 100+ US$3.62 250+ US$3.30 500+ US$3.13 1000+ US$2.99 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O8M000000L166
O8M000000L166 - Oscillator, Crystal, 8 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510109

Oscillator, Crystal, 8 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 8MHZ; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.76 10+ US$2.84 50+ US$2.51 100+ US$2.41 250+ US$2.31 500+ US$2.13 1000+ US$1.88 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O12M000000L008
O12M000000L008 - Oscillator, Crystal, 12 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510117

Oscillator, Crystal, 12 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 12MHZ; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.76 10+ US$2.84 50+ US$2.51 100+ US$2.41 250+ US$2.31 500+ US$2.13 1000+ US$1.88 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O16M000000L021
O16M000000L021 - Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510125

Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 16MHZ; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.76 5+ US$2.84 10+ US$2.51 20+ US$2.41 40+ US$2.31 100+ US$2.13 500+ US$1.88 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O20M000000L045
O20M000000L045 - Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510133

Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.57 3+ US$3.35 5+ US$3.15 10+ US$2.93 20+ US$2.74 50+ US$2.50 250+ US$2.30 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O24M000000L051
O24M000000L051 - Oscillator, Crystal, 24 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510141

Oscillator, Crystal, 24 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 24MHZ; Frequency Nom:24MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Available until stocks are exhausted

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.85 5+ US$3.67 10+ US$3.24 20+ US$3.12 40+ US$2.99 100+ US$2.77 500+ US$2.43 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O32M000000L097
O32M000000L097 - Oscillator, Crystal, 32 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510150

Oscillator, Crystal, 32 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 32MHZ; Frequency Nom:32MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product ; Available until stocks are exhausted Alternative available

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.76 5+ US$2.84 10+ US$2.51 20+ US$2.41 40+ US$2.31 100+ US$2.13 500+ US$1.88 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O40M000000L126
O40M000000L126 - Oscillator, Crystal, 40 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510168

Oscillator, Crystal, 40 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 40MHZ; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.58 5+ US$3.35 10+ US$3.15 20+ US$2.95 40+ US$2.74 100+ US$2.50 500+ US$2.31 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
O50M000000L139
O50M000000L139 - Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510176

Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 50MHZ; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.51 10+ US$2.23 50+ US$1.98 100+ US$1.78 250+ US$1.62 500+ US$1.56 1000+ US$1.50 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
O64M000000L153
O64M000000L153 - Oscillator, Crystal, 64 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510184

Oscillator, Crystal, 64 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

CRYSTAL OSCILLATOR, 64MHZ; Frequency Nom:64MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 12.9mm x 12.9mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:AEL 1210 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.45 10+ US$3.36 50+ US$2.97 100+ US$2.86 250+ US$2.74 500+ US$2.54 1000+ US$2.23 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFSPXO013769
LFSPXO013769 - CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192MHZ

9712135

CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192MHZ; Product Range:IQD - IQXO-36 Series; Frequency Nom:8.192MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 13.2mm x 13.2mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / TTL; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.31 10+ US$16.00 25+ US$15.67 50+ US$15.34

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO013770
LFSPXO013770 - CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ

9712143

CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ; Product Range:IQD - IQXO-36 Series; Frequency Nom:12.288MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 13.2mm x 13.2mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / TTL; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.81 10+ US$21.38 100+ US$20.94

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO013772
LFSPXO013772 - CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ

9712160

CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ; Product Range:IQD - IQXO-36 Series; Frequency Nom:24.576MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 13.2mm x 13.2mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / TTL; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.10 10+ US$20.19 100+ US$15.86

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO013774
LFSPXO013774 - CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192000MHZ

9712186

CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192000MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 8.192000MHZ; Product Range:IQD - IQXO-366 Series; Frequency Nom:8.192MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / TTL; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.47 10+ US$15.17 25+ US$14.86 50+ US$14.54

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO013777
LFSPXO013777 - CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ

9712194

CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 24.576MHZ; Product Range:IQD - IQXO-366 Series; Frequency Nom:24.576MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / TTL; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$38.25 10+ US$33.05 25+ US$28.98 50+ US$24.91

Vật Phẩm Hạn Chế
LF X108K
LF X108K - CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ

9712232

CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ; Product Range:IQD - IQVCXO-161 Series; Frequency Nom:10MHz; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / LSTTL; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperatur

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.67 10+ US$18.30 50+ US$17.93 100+ US$17.56

Vật Phẩm Hạn Chế
LF X130K
LF X130K - CRYSTAL OSCILLATOR, 16.384000MHZ

9712259

CRYSTAL OSCILLATOR, 16.384000MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 16.384000MHZ; Product Range:IQD - IQVCXO-161 Series; Frequency Nom:16.384MHz; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / LSTTL; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Operating Temperature Min:0°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.67 10+ US$18.30 100+ US$17.93

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003051
LFXTAL003051 - Crystal, 3.2768 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm, HC-49

9712275

Crystal, 3.2768 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 3.276800MHZ; Frequency Nom:3.2768MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:12pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.02 10+ US$0.897 50+ US$0.836 100+ US$0.739 500+ US$0.70 1000+ US$0.584 2500+ US$0.564 5000+ US$0.545 10000+ US$0.534 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003067
LFXTAL003067 - Crystal, 4 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712283

Crystal, 4 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4MHZ; Frequency Nom:4MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:10ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:7

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.48 10+ US$1.30 100+ US$1.19 250+ US$1.08 500+ US$1.03 1000+ US$0.89 2000+ US$0.859 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003086
LFXTAL003086 - Crystal, 4.194304 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm, HC-49

9712291

Crystal, 4.194304 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4.194304MHZ; Frequency Nom:4.194304MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:12pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003110
LFXTAL003110 - Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712305

Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4.915200MHZ; Frequency Nom:4.9152MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003121
LFXTAL003121 - Crystal, 5.0688 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm

9712313

Crystal, 5.0688 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 5.068800MHZ; Frequency Nom:5.0688MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:60°

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.398 10+ US$0.349 100+ US$0.32 250+ US$0.29 500+ US$0.277 2000+ US$0.24 5000+ US$0.232 20000+ US$0.224 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

New Crystals & Oscillators