Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
PBRC4.00HR50X000
PBRC4.00HR50X000 - Resonator, Ceramic, 4 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

1209941

Resonator, Ceramic, 4 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

KYOCERA

RESONATOR, SMD, 4.00MHZ; Frequency:4MHz; Oscillator Mounting:SMD; No. of Pins:3 Pin; Resonant Impedance:-; Frequency Tolerance:± 0.5%; Product Range:-; Frequency Stability:± 0.5%; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1209941
1209941RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.548 50+ US$0.45 100+ US$0.38 500+ US$0.328

Vật Phẩm Hạn Chế
PBRC4.00HR50X000
PBRC4.00HR50X000 - Resonator, Ceramic, 4 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

1209941RL

Resonator, Ceramic, 4 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

KYOCERA

RESONATOR, SMD, 4.00MHZ; Frequency:4MHz; Oscillator Mounting:SMD; No. of Pins:3 Pin; Resonant Impedance:-; Frequency Tolerance:± 0.5%; Product Range:-; Frequency Stability:± 0.5%; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1209941RL
1209941 trong Cắt Băng

100+ US$0.38 500+ US$0.328

Vật Phẩm Hạn Chế
PBRC8.00HR50X000
PBRC8.00HR50X000 - Resonator, Ceramic, 8 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

1209943

Resonator, Ceramic, 8 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

KYOCERA

RESONATOR, SMD, 8.00MHZ; Frequency:8MHz; Oscillator Mounting:SMD; No. of Pins:3 Pin; Resonant Impedance:-; Frequency Tolerance:± 0.5%; Product Range:-; Frequency Stability:± 0.5%; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1209943
1209943RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.521 50+ US$0.356 250+ US$0.33 500+ US$0.315 1000+ US$0.273 2000+ US$0.262 10000+ US$0.251 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
PBRC8.00HR50X000
PBRC8.00HR50X000 - Resonator, Ceramic, 8 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

1209943RL

Resonator, Ceramic, 8 MHz, SMD, 3 Pin, ± 0.5%

KYOCERA

RESONATOR, SMD, 8.00MHZ; Frequency:8MHz; Oscillator Mounting:SMD; No. of Pins:3 Pin; Resonant Impedance:-; Frequency Tolerance:± 0.5%; Product Range:-; Frequency Stability:± 0.5%; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1209943RL
1209943 trong Cắt Băng

50+ US$0.356 250+ US$0.33 500+ US$0.315 1000+ US$0.273 2000+ US$0.262 10000+ US$0.251 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
NKS7-100-20
NKS7-100-20 - Crystal, 10 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210001

Crystal, 10 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 10MHZ; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.36 50+ US$4.78 100+ US$4.23 250+ US$3.80 500+ US$3.47 1000+ US$3.31 5000+ US$3.20 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NKS7-120-20
NKS7-120-20 - Crystal, 12 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210004

Crystal, 12 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 12MHZ; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210004
1210004RL trong Xoay Vòng

1+ US$6.51 10+ US$5.96 25+ US$5.29 50+ US$4.79 100+ US$4.48 300+ US$4.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NKS7-120-20
NKS7-120-20 - Crystal, 12 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210004RL

Crystal, 12 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 12MHZ; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210004RL
1210004 trong Cắt Băng

100+ US$4.48 300+ US$4.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
NKS7NAK1-18.4320-20
NKS7NAK1-18.4320-20 - Crystal, 18.432 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210006

Crystal, 18.432 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 18.432000MHZ; Frequency Nom:18.432MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Ma

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210006
1210006RL trong Xoay Vòng

1+ US$4.15 50+ US$3.49 100+ US$3.18 250+ US$2.99 500+ US$2.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NKS7NAK1-18.4320-20
NKS7NAK1-18.4320-20 - Crystal, 18.432 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210006RL

Crystal, 18.432 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 18.432000MHZ; Frequency Nom:18.432MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Ma

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210006RL
1210006 trong Cắt Băng

100+ US$3.18 250+ US$2.99 500+ US$2.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
NKS7-240-20
NKS7-240-20 - Crystal, 24 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210008

Crystal, 24 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 24MHZ; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210008
1210008RL trong Xoay Vòng

1+ US$4.15 10+ US$3.49 50+ US$3.18 100+ US$2.99 200+ US$2.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NKS7-240-20
NKS7-240-20 - Crystal, 24 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

1210008RL

Crystal, 24 MHz, SMD, 7.2mm x 5.2mm, 50 ppm, 20 pF, 50 ppm, NKS7

SARONIX

CRYSTAL, 24MHZ; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:SMD, 7.2mm x 5.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:NKS7 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1210008RL
1210008 trong Cắt Băng

100+ US$2.99 200+ US$2.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q325310110017 SG-531P 8 MHZ C
Q325310110017 SG-531P  8 MHZ C - OSCILLATOR, SPXO, SG-531P, 8 MHZ, SMD

1216191

OSCILLATOR, SPXO, SG-531P, 8 MHZ, SMD

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-531P, 8 MHZ, SMD; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:Through Hole, 13.7mm x 6.6mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-531P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Os

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.62 3+ US$9.65 5+ US$8.65 10+ US$7.91 20+ US$7.20 50+ US$6.80 250+ US$6.53 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

1216204

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 20 MHZ, SMD; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 14mm x 9.8mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-615P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216204
1216204RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

1216204RL

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 20 MHZ, SMD; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 14mm x 9.8mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-615P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216204RL
1216204 trong Cắt Băng

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 8mm x 3.8mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-306

1216208

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 8mm x 3.8mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-306

EPSON

CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-306 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216208
1216208RL trong Xoay Vòng
2428513 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$1.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF - Crystal, 32.768 kHz, SMD, 8mm x 3.8mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-306

1216208RL

Crystal, 32.768 kHz, SMD, 8mm x 3.8mm, 12.5 pF, 20 ppm, MC-306

EPSON

CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-306 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216208RL
1216208 trong Cắt Băng
2428513 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$1.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q22MA50610042 MA-506 6 MHZ 30.0PF
Q22MA50610042 MA-506 6 MHZ 30.0PF - Crystal, 6 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 30 pF, 50 ppm

1216210

Crystal, 6 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 30 pF, 50 ppm

EPSON

CRYSTAL, MA-506, 6 MHZ, 10 PF; Frequency Nom:6MHz; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.79

Vật Phẩm Hạn Chế
MA506-8MHZ
MA506-8MHZ - CRYSTAL, SMD, 8MHZ

1216212

CRYSTAL, SMD, 8MHZ

EPSON

CRYSTAL, SMD, 8MHZ; Product Range:EPSON - MA-506 Series; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Load Capacitance:10pF; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.07 10+ US$1.70 100+ US$1.40 250+ US$1.23

Vật Phẩm Hạn Chế
Q22MA50610194 MA-506 12 MHZ 30.0PF
Q22MA50610194 MA-506  12 MHZ 30.0PF - Crystal, 12 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 10 pF, 50 ppm, MA-506

1216213

Crystal, 12 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 10 pF, 50 ppm, MA-506

EPSON

CRYSTAL, MA-506, 12 MHZ, 10 PF; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:10pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:MA-506 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216213
1216213RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.73

Vật Phẩm Hạn Chế
Q22MA50610194 MA-506 12 MHZ 30.0PF
Q22MA50610194 MA-506  12 MHZ 30.0PF - Crystal, 12 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 10 pF, 50 ppm, MA-506

1216213RL

Crystal, 12 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 10 pF, 50 ppm, MA-506

EPSON

CRYSTAL, MA-506, 12 MHZ, 10 PF; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:10pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:MA-506 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216213RL
1216213 trong Cắt Băng

1+ US$5.73

Vật Phẩm Hạn Chế
Q22MA50610312 MA-506 16 MHZ 20.0PF
Q22MA50610312 MA-506 16 MHZ 20.0PF - Crystal, 16 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 20 pF, 50 ppm, MA-506

1216214

Crystal, 16 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 20 pF, 50 ppm, MA-506

EPSON

CRYSTAL, MA-506, 16 MHZ, 10 PF; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:MA-506 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216214
1216214RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.79

Vật Phẩm Hạn Chế
Q22MA50610312 MA-506 16 MHZ 20.0PF
Q22MA50610312 MA-506 16 MHZ 20.0PF - Crystal, 16 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 20 pF, 50 ppm, MA-506

1216214RL

Crystal, 16 MHz, SMD, 13.46mm x 5mm, 30 ppm, 20 pF, 50 ppm, MA-506

EPSON

CRYSTAL, MA-506, 16 MHZ, 10 PF; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 13.46mm x 5mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:MA-506 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216214RL
1216214 trong Cắt Băng

1+ US$5.79

Vật Phẩm Hạn Chế
Q336150110038 SG-615P 12 MHZ C
Q336150110038 SG-615P 12 MHZ C - Oscillator, SPXO, 12 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

1216216

Oscillator, SPXO, 12 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 12 MHZ, SMD; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 14mm x 9.8mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-615P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216216
1216216RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế
Q336150110038 SG-615P 12 MHZ C
Q336150110038 SG-615P 12 MHZ C - Oscillator, SPXO, 12 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

1216216RL

Oscillator, SPXO, 12 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 12 MHZ, SMD; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 14mm x 9.8mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-615P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216216RL
1216216 trong Cắt Băng

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế
Q336150110758 SG-615P 16 MHZ C
Q336150110758 SG-615P 16 MHZ C - OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 16 MHZ, SMD

1216217

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 16 MHZ, SMD

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-615P, 16 MHZ, SMD; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 14mm x 9.8mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:SG-615P Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216217
1216217RL trong Xoay Vòng

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators