Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
LFXTAL003218
LFXTAL003218 - Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712852

Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 14.745600MHZ; Frequency Nom:14.7456MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003156
LFXTAL003156 - Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11mm x 4.7mm, 50 ppm, 30 pF, 30 ppm, HC-49/4H

9712844

Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11mm x 4.7mm, 50 ppm, 30 pF, 30 ppm, HC-49/4H

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 8MHZ, 30PF, THD; Frequency Nom:8MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HC-49/4H Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.57 10+ US$0.48 50+ US$0.433 100+ US$0.385 500+ US$0.366 1000+ US$0.308 2500+ US$0.289 5000+ US$0.279 10000+ US$0.27 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003107
LFXTAL003107 - Crystal, 4.608 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712836

Crystal, 4.608 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4.608000MHZ; Frequency Nom:4.608MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.884 10+ US$0.73 100+ US$0.647 200+ US$0.629 500+ US$0.612 1000+ US$0.568 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003329
LFXTAL003329 - Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712828

Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 7.372800MHZ; Frequency Nom:7.3728MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003248
LFXTAL003248 - Crystal, 32 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 ppm

9712810

Crystal, 32 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 32MHZ; Frequency Nom:32MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:60°C; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.21 10+ US$1.01 100+ US$0.884 200+ US$0.862 500+ US$0.84 1000+ US$0.782 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003320
LFXTAL003320 - Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm, HC-49

9712801

Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 24MHZ; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:60

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.782 10+ US$0.69 50+ US$0.646 100+ US$0.571 500+ US$0.541 1000+ US$0.451 2500+ US$0.436 5000+ US$0.421 10000+ US$0.417 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003277
LFXTAL003277 - Crystal, 9.8304 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712798

Crystal, 9.8304 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 9.830400MHZ; Frequency Nom:9.8304MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003194
LFXTAL003194 - Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm

9712780

Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 14.318180MHZ; Frequency Nom:14.31818MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.398 10+ US$0.349 100+ US$0.32 250+ US$0.29 500+ US$0.277 2000+ US$0.24 5000+ US$0.232 20000+ US$0.224 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003082
LFXTAL003082 - Crystal, 4.096 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm

9712771

Crystal, 4.096 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4.096000MHZ; Frequency Nom:4.096MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:10ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:7

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.374 10+ US$0.328 100+ US$0.301 250+ US$0.273

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003206
LFXTAL003206 - Crystal, 12 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712763

Crystal, 12 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 12MHZ; Frequency Nom:12MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003179
LFXTAL003179 - Crystal, 20 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 ppm, HC-49

9712755

Crystal, 20 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:-; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:60

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003164
LFXTAL003164 - Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712747

Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 10MHZ; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003099
LFXTAL003099 - Crystal, 4.433619 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 pF, 20 ppm, HC-49

9712739

Crystal, 4.433619 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 20 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4.433619MHZ; Frequency Nom:4.433619MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003068
LFXTAL003068 - Crystal, 4 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 100 ppm, 30 pF, 50 ppm, HC-49

9712720

Crystal, 4 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 100 ppm, 30 pF, 50 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 4MHZ; Frequency Nom:4MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:100ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.988 10+ US$0.874 50+ US$0.814 100+ US$0.717 500+ US$0.68 1000+ US$0.567 2500+ US$0.548 5000+ US$0.529 10000+ US$0.519 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003056
LFXTAL003056 - Crystal, 3.579545 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 pF, 20 ppm, HC-49

9712712

Crystal, 3.579545 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 20 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 3.579545MHZ; Frequency Nom:3.579545MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.02 10+ US$0.897 50+ US$0.836 100+ US$0.739 500+ US$0.70 1000+ US$0.584 2500+ US$0.564 5000+ US$0.545 10000+ US$0.534 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003044
LFXTAL003044 - Crystal, 2.4576 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712704

Crystal, 2.4576 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 2.457600MHZ; Frequency Nom:2.4576MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.20 100+ US$1.03 200+ US$1.01 500+ US$0.993 1000+ US$0.782 2000+ US$0.767 5000+ US$0.707 10000+ US$0.693 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003037
LFXTAL003037 - Crystal, 2 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 100 ppm, 20 pF, 50 ppm, HC-49

9712690

Crystal, 2 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 100 ppm, 20 pF, 50 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 2MHZ; Frequency Nom:2MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:100ppm; Load Capacitance:20pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:50

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.50 10+ US$1.44 50+ US$1.41 100+ US$1.21 500+ US$1.17 1000+ US$0.986 2500+ US$0.935 5000+ US$0.906 10000+ US$0.891 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003033
LFXTAL003033 - Crystal, 1.8432 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712682

Crystal, 1.8432 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 1.843200MHZ; Frequency Nom:1.8432MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.30 10+ US$1.25 50+ US$1.22 100+ US$1.04 500+ US$1.01 1000+ US$0.855 2500+ US$0.811 5000+ US$0.782 10000+ US$0.774 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFSPXO003211
LFSPXO003211 - CRYSTAL OSCILLATOR, 32MHZ

9712674

CRYSTAL OSCILLATOR, 32MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 32MHZ; Frequency Nom:32MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.47 10+ US$3.53

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO011505
LFSPXO011505 - CRYSTAL OSCILLATOR, 6MHZ

9712666

CRYSTAL OSCILLATOR, 6MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 6MHZ; Frequency Nom:6MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.93 25+ US$1.69 50+ US$1.55 100+ US$1.41

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO011525
LFSPXO011525 - CRYSTAL OSCILLATOR, 64MHZ

9712658

CRYSTAL OSCILLATOR, 64MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 64MHZ; Frequency Nom:64MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.82 25+ US$1.62 50+ US$1.52 100+ US$1.48

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003203
LFSPXO003203 - CRYSTAL OSCILLATOR, 50MHZ

9712640

CRYSTAL OSCILLATOR, 50MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 50MHZ; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.71 10+ US$3.71 50+ US$2.80 100+ US$2.10 250+ US$2.01

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO010098
LFSPXO010098 - CRYSTAL OSCILLATOR, 48MHZ

9712631

CRYSTAL OSCILLATOR, 48MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 48MHZ; Frequency Nom:48MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.07 25+ US$1.83 50+ US$1.72 100+ US$1.67

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003195
LFSPXO003195 - CRYSTAL OSCILLATOR, 40MHZ

9712623

CRYSTAL OSCILLATOR, 40MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 40MHZ; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.93 10+ US$1.69 100+ US$1.55

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003227
LFSPXO003227 - CRYSTAL OSCILLATOR, 33.333MHZ

9712615

CRYSTAL OSCILLATOR, 33.333MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 33.333MHZ; Product Range:IQD - IQXO-350 Series; Frequency Nom:33.333MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Supply Voltage Nom:5V; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS / LSTTL; Operating T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.69 25+ US$1.47 50+ US$1.36 100+ US$1.23

Vật Phẩm Hạn Chế

New Crystals & Oscillators