Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 8,976 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 8,976 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
LFSPXO011178
LFSPXO011178 - CRYSTAL OSCILLATOR, 30MHZ

9712607

CRYSTAL OSCILLATOR, 30MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 30MHZ; Frequency Nom:30MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO010147
LFSPXO010147 - CRYSTAL OSCILLATOR, 25MHZ

9712585

CRYSTAL OSCILLATOR, 25MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 25MHZ; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003188
LFSPXO003188 - CRYSTAL OSCILLATOR, 20MHZ

9712550

CRYSTAL OSCILLATOR, 20MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 20MHZ; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003225
LFSPXO003225 - CRYSTAL OSCILLATOR, 19.6608MHZ

9712542

CRYSTAL OSCILLATOR, 19.6608MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 19.6608MHZ; Frequency Nom:19.6608MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Ou

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003228
LFSPXO003228 - CRYSTAL OSCILLATOR, 18.432MHZ

9712534

CRYSTAL OSCILLATOR, 18.432MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 18.432MHZ; Frequency Nom:18.432MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Outp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003181
LFSPXO003181 - CRYSTAL OSCILLATOR, 16MHZ

9712526

CRYSTAL OSCILLATOR, 16MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 16MHZ; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO010198
LFSPXO010198 - CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ

9712518

CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 12.288MHZ; Frequency Nom:12.288MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Outp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003174
LFSPXO003174 - CRYSTAL OSCILLATOR, 12MHZ

9712500

CRYSTAL OSCILLATOR, 12MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 12MHZ; Frequency Nom:12MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compa

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003167
LFSPXO003167 - CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ

9712496

CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 10MHZ; Frequency Nom:10MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:SMD, 21mm x 13mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compatibility:HCM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003210
LFSPXO003210 - CRYSTAL OSCILLATOR, 9.8304MHZ

9712488

CRYSTAL OSCILLATOR, 9.8304MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 9.8304MHZ; Frequency Nom:9.8304MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Outp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003161
LFSPXO003161 - CRYSTAL OSCILLATOR, 8MHZ

9712470

CRYSTAL OSCILLATOR, 8MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 8MHZ; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO011220
LFSPXO011220 - CRYSTAL OSCILLATOR, 5MHZ

9712461

CRYSTAL OSCILLATOR, 5MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 5MHZ; Frequency Nom:5MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003222
LFSPXO003222 - CRYSTAL OSCILLATOR, 4.915200MHZ

9712453

CRYSTAL OSCILLATOR, 4.915200MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 4.915200MHZ; Frequency Nom:4.9152MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Ou

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO003246
LFSPXO003246 - CRYSTAL OSCILLATOR, 4.096MHZ

9712445

CRYSTAL OSCILLATOR, 4.096MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 4.096MHZ; Frequency Nom:4.096MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO010296
LFSPXO010296 - CRYSTAL OSCILLATOR, 3.686400MHZ

9712437

CRYSTAL OSCILLATOR, 3.686400MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 3.686400MHZ; Frequency Nom:3.6864MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Ou

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO000118
LFSPXO000118 - CRYSTAL OSCILLATOR, 2MHZ

9712429

CRYSTAL OSCILLATOR, 2MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 2MHZ; Frequency Nom:2MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFSPXO010197
LFSPXO010197 - CRYSTAL OSCILLATOR, 1MHZ

9712402

CRYSTAL OSCILLATOR, 1MHZ

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL OSCILLATOR, 1MHZ; Frequency Nom:1MHz; Frequency Stability + / -:100ppm; Oscillator Case:Through Hole, 21mm x 13.08mm; Supply Voltage Nom:5V; Product Range:-; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output Compati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003327
LFXTAL003327 - Crystal, 11 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712399

Crystal, 11 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 11MHZ; Frequency Nom:11MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.897 10+ US$0.741 100+ US$0.656 200+ US$0.638 500+ US$0.621 1000+ US$0.502 2000+ US$0.50 5000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003147
LFXTAL003147 - Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712380

Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 8MHZ; Frequency Nom:8MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:6

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003118
LFXTAL003118 - Crystal, 5 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712372

Crystal, 5 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 5MHZ; Frequency Nom:5MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:6

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.814 10+ US$0.719 50+ US$0.672 100+ US$0.594 500+ US$0.563 1000+ US$0.469 2500+ US$0.453 5000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003257
LFXTAL003257 - Crystal, 3.6864 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712364

Crystal, 3.6864 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 3.686400MHZ; Frequency Nom:3.6864MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.02 10+ US$0.897 50+ US$0.836 100+ US$0.739 500+ US$0.70 1000+ US$0.584 2500+ US$0.564 5000+ US$0.545 10000+ US$0.534 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003162
LFXTAL003162 - Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm

9712356

Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 10 ppm, 30 pF, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 10MHZ; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:10ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; SVHC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003141
LFXTAL003141 - Crystal, 6.5536 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm

9712348

Crystal, 6.5536 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 30 ppm, 12 pF, 20 ppm

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 6.553600MHZ; Frequency Nom:6.5536MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:12pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:-; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL003134
LFXTAL003134 - Crystal, 6.144 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712330

Crystal, 6.144 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 6.144000MHZ; Frequency Nom:6.144MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LFXTAL003127
LFXTAL003127 - Crystal, 6 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

9712321

Crystal, 6 MHz, Through Hole, 11mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC-49

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, 6MHZ; Frequency Nom:6MHz; Crystal Case:Through Hole, 11mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC-49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temperature Max:6

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.836 10+ US$0.743 50+ US$0.694 100+ US$0.614 500+ US$0.582 1000+ US$0.485 2500+ US$0.469 5000+ US$0.453 10000+ US$0.445 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators