Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
XLL536A00.000000I
XLL536A00.000000I - Standard Oscillator, 1GHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869745

Standard Oscillator, 1GHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, 1GHZ, LVDS, 5MMX3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.91 10+ US$5.60 50+ US$5.29 100+ US$4.97 500+ US$4.82 1000+ US$4.72 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL536200.000000I
XLL536200.000000I - Standard Oscillator, 200MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869744

Standard Oscillator, 200MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, 200MHZ, LVDS, 5MMX3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.44 10+ US$6.12 50+ US$5.80 100+ US$5.32 500+ US$5.08 1000+ US$4.90 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL536148.500000I
XLL536148.500000I - Standard Oscillator, 148.5MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869743

Standard Oscillator, 148.5MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, 148.5MHZ, LVDS, 5MMX3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.33 10+ US$5.06 50+ US$4.79 100+ US$4.38 500+ US$4.18 1000+ US$4.10 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL536125.000000I
XLL536125.000000I - OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

3381412

OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

RENESAS

OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.49 10+ US$6.17 50+ US$5.84 100+ US$5.36 500+ US$5.11 1000+ US$4.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL536100.000000I
XLL536100.000000I - Standard Oscillator, 100MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869742

Standard Oscillator, 100MHz, 25ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, 100MHZ, LVDS, 5MMX3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$5.33 10+ US$5.06 50+ US$4.79 100+ US$4.39 500+ US$4.20 1000+ US$3.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL535100.000000I
XLL535100.000000I - Standard Oscillator, 100MHz, 50ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869741

Standard Oscillator, 100MHz, 50ppm, LVDS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, 100MHZ, LVDS, 5MMX3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$4.99 10+ US$4.75 50+ US$4.52 100+ US$4.04 500+ US$3.80 1000+ US$3.61 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL526200.000000I
XLL526200.000000I - OSCILLATOR, 200MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

3381411

OSCILLATOR, 200MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

RENESAS

OSCILLATOR, 200MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.28 10+ US$5.02 50+ US$4.76 100+ US$4.36 500+ US$4.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLL526125.000000I
XLL526125.000000I - OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

3381410

OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM

RENESAS

OSCILLATOR, 125MHZ, LVDS, 5MM X 3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.33 10+ US$5.06 50+ US$4.79 100+ US$4.38 500+ US$4.18 1000+ US$4.10 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH73V024.576000I
XLH73V024.576000I - VCXO, 24.576MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3381409

VCXO, 24.576MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

VCXO, 24.576MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.00 10+ US$2.93 50+ US$2.80 100+ US$2.45 500+ US$2.38 1000+ US$2.34 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736250.000000I
XLH736250.000000I - Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869739

Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 250MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.83 10+ US$2.78 50+ US$2.64 100+ US$2.31 500+ US$2.23 1000+ US$2.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736200.000000I
XLH736200.000000I - OSCILLATOR, 200MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381408

OSCILLATOR, 200MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 200MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.37 10+ US$3.30 50+ US$3.14 100+ US$2.75 500+ US$2.65 1000+ US$2.60 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736125.000000I
XLH736125.000000I - OSCILLATOR, 125MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381406

OSCILLATOR, 125MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 125MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.64 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736120.000000I
XLH736120.000000I - OSCILLATOR, 120MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381405

OSCILLATOR, 120MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 120MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.13 10+ US$3.06 50+ US$2.92 100+ US$2.55 500+ US$2.48 1000+ US$2.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736100.000000I
XLH736100.000000I - OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381404

OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.64 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736096.000000I
XLH736096.000000I - Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869737

Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 96MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.63 10+ US$2.57 50+ US$2.45 100+ US$2.14 500+ US$2.09 1000+ US$1.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736080.000000I
XLH736080.000000I - Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869736

Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 80MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.63 10+ US$2.57 50+ US$2.45 100+ US$2.14 500+ US$2.09 1000+ US$1.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736075.000000I
XLH736075.000000I - Oscillator, 75MHz, HCMOS, SMD, 7mm x 5mm, 25ppm

3605329

Oscillator, 75MHz, HCMOS, SMD, 7mm x 5mm, 25ppm

RENESAS

OSCILLATOR, 75MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.13 10+ US$3.06 50+ US$2.92 100+ US$2.55 500+ US$2.48 1000+ US$2.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736050.000000I
XLH736050.000000I - OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263135

OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.79 10+ US$1.71 50+ US$1.68 100+ US$1.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736049.152000I
XLH736049.152000I - OSCILLATOR, 49.152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3263134

OSCILLATOR, 49.152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 49.152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.57 10+ US$2.53 50+ US$2.41 100+ US$2.11 500+ US$2.03 1000+ US$1.69 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736048.000000I
XLH736048.000000I - OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381403

OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.31 10+ US$1.16 100+ US$1.03 250+ US$1.01 500+ US$0.971 1000+ US$0.825 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736040.000000I
XLH736040.000000I - OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381402

OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.51 10+ US$1.44 50+ US$1.42 100+ US$1.21 500+ US$1.18 1000+ US$0.942 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736033.000000I
XLH736033.000000I - OSCILLATOR, 33MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381401

OSCILLATOR, 33MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 33MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.64 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736032.000000I
XLH736032.000000I - Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869735

Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 32MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.63 10+ US$2.57 50+ US$2.45 100+ US$2.14 500+ US$2.09 1000+ US$1.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736025.000000I
XLH736025.000000I - OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263133

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.79 10+ US$1.71 50+ US$1.69 100+ US$1.44 500+ US$1.41 1000+ US$1.13 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736024.576000I
XLH736024.576000I - OSCILLATOR, 24.576MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381400

OSCILLATOR, 24.576MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 24.576MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.64 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators