Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,150 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
XLH736024.000000I
XLH736024.000000I - OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263132

OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736022.579200I
XLH736022.579200I - OSCILLATOR, 22.5792MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3263131

OSCILLATOR, 22.5792MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 22.5792MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.64 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$1.74 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736020.000000I
XLH736020.000000I - OSCILLATOR, 20MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263130

OSCILLATOR, 20MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 20MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.49 10+ US$1.43 50+ US$1.40 100+ US$1.19 500+ US$1.17 1000+ US$1.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736012.000000I
XLH736012.000000I - OSCILLATOR, 12MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263129

OSCILLATOR, 12MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 12MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.38 10+ US$1.33 50+ US$1.30 100+ US$1.11 500+ US$1.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736010.000000I
XLH736010.000000I - OSCILLATOR, 10MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263128

OSCILLATOR, 10MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 10MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736008.192000I
XLH736008.192000I - Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869734

Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 8.192MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.60 10+ US$3.53 50+ US$3.37 100+ US$2.96 500+ US$2.84 1000+ US$2.36 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736004.915200I
XLH736004.915200I - OSCILLATOR, 4.9152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381399

OSCILLATOR, 4.9152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 4.9152MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.63 10+ US$2.57 50+ US$2.45 100+ US$2.14 500+ US$2.09 1000+ US$1.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736004.000000I
XLH736004.000000I - OSCILLATOR, 4MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381398

OSCILLATOR, 4MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 4MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.57 10+ US$2.53 50+ US$2.41 100+ US$2.11 500+ US$2.03 1000+ US$1.69 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736002.048000I
XLH736002.048000I - OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3263127

OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.63 10+ US$2.57 50+ US$2.45 100+ US$2.14 500+ US$2.09 1000+ US$1.87 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH736001.000000I
XLH736001.000000I - OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263126

OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.51 10+ US$1.44 50+ US$1.42 100+ US$1.21 500+ US$1.18 1000+ US$0.942 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735125.000000X
XLH735125.000000X - Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869733

Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 125MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.42 10+ US$2.31 50+ US$2.27 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.84 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735100.000000X
XLH735100.000000X - OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3263124

OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 100MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.36 10+ US$2.25 50+ US$2.20 100+ US$1.89 500+ US$1.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735050.000000X
XLH735050.000000X - OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263123

OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 50MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.06 10+ US$1.97 50+ US$1.92 100+ US$1.63 500+ US$1.60 1000+ US$1.29 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735048.000000X
XLH735048.000000X - OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263122

OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 48MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.03 10+ US$0.905 50+ US$0.847 100+ US$0.752 500+ US$0.708

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735040.000000X
XLH735040.000000X - OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381397

OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 40MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.44 10+ US$1.27 50+ US$1.26 100+ US$1.06 500+ US$1.01 1000+ US$0.869 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735025.000000X
XLH735025.000000X - OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263121

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.15 10+ US$1.01 50+ US$0.949 100+ US$0.839 500+ US$0.796 1000+ US$0.781 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735025.000000I
XLH735025.000000I - OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263120

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 25MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.07 10+ US$1.83 50+ US$1.71 100+ US$1.52 500+ US$1.44 1000+ US$1.12 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735024.000000X
XLH735024.000000X - OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381396

OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 24MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.89 10+ US$1.68 50+ US$1.57 100+ US$1.39 500+ US$1.32 1000+ US$1.03 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735016.000000X
XLH735016.000000X - OSCILLATOR, 16MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263119

OSCILLATOR, 16MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 16MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.33 10+ US$1.19 50+ US$1.11 100+ US$0.971

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735008.000000X
XLH735008.000000X - Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869732

Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

OSCILLATOR, 8MHZ, HCMOS, 7MMX5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.42 10+ US$2.31 50+ US$2.27 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.84 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735002.048000X
XLH735002.048000X - OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

3381395

OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 2.048MHZ, HCMOS, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.42 10+ US$2.31 50+ US$2.27 100+ US$1.95 500+ US$1.89 1000+ US$1.51 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH735001.000000X
XLH735001.000000X - OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

3263118

OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM

RENESAS

OSCILLATOR, 1MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$1.42 10+ US$1.27 50+ US$1.19 100+ US$1.05 500+ US$0.986 1000+ US$0.774 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH53V012.288000I
XLH53V012.288000I - Oscillator, Voltage Controlled, HCMOS, XLH Series, 12.288MHz, 3.3 VDC, SMD, 5mm x 3.2mm

3869724

Oscillator, Voltage Controlled, HCMOS, XLH Series, 12.288MHz, 3.3 VDC, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

OSCILLATOR, HCMOS, 12.288MHZ, 3.3VDC;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.00 10+ US$2.93 50+ US$2.80 100+ US$2.45 500+ US$2.38 1000+ US$2.34 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH53V010.000000I
XLH53V010.000000I - VCXO, 10 MHz, LVCMOS, SMD, 5 mm x 3.2 mm, 3.3 V, XL Series

3765582

VCXO, 10 MHz, LVCMOS, SMD, 5 mm x 3.2 mm, 3.3 V, XL Series

RENESAS

VCXO, 10MHZ, LVCMOS, 5MM X 3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.00 10+ US$2.93 50+ US$2.80 100+ US$2.45 500+ US$2.38 1000+ US$2.34 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XLH536250.000000I
XLH536250.000000I - OSCILLATOR, 250MHZ, HCMOS, 5MM X 3.2MM

3263117

OSCILLATOR, 250MHZ, HCMOS, 5MM X 3.2MM

RENESAS

OSCILLATOR, 250MHZ, HCMOS, 5MM X 3.2MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.28 10+ US$3.22 50+ US$3.06 100+ US$2.68 500+ US$2.58 1000+ US$2.15 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators