Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 8,959 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 8,959 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Frequency Nom Frequency Stability + / - Oscillator Case Supply Voltage Nom Product Range Operating Temperature Min Operating Temperature Max Oscillator Output Compatibility
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
LFSPXO076031
LFSPXO076031 - Oscillator, 27 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805439

Oscillator, 27 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
27MHz 50ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076029
LFSPXO076029 - Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805437

Oscillator, 25 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
25MHz 50ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076041
LFSPXO076041 - Oscillator, 26 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805448

Oscillator, 26 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
26MHz 50ppm SMD, 2.5mm x 2mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076030
LFSPXO076030 - Oscillator, 26 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805438

Oscillator, 26 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
26MHz 50ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076043
LFSPXO076043 - Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805450

Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
40MHz 50ppm SMD, 2.5mm x 2mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076042
LFSPXO076042 - Oscillator, 27 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805449

Oscillator, 27 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
27MHz 50ppm SMD, 2.5mm x 2mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076039
LFSPXO076039 - Oscillator, 24 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805446

Oscillator, 24 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52 1000+ US$2.25 2000+ US$2.23 5000+ US$2.04 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
24MHz 50ppm SMD, 2.5mm x 2mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076028
LFSPXO076028 - Oscillator, 24 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805436

Oscillator, 24 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
24MHz 50ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
LFSPXO076032
LFSPXO076032 - Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

2805440

Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 900 mV, IQXO-691 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.33 10+ US$3.01 100+ US$2.69 200+ US$2.60 500+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
40MHz 50ppm SMD, 3.2mm x 2.5mm 900mV IQXO-691 -40°C 85°C CMOS
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C
Q336150110002 SG-615P 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

1216204

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 14mm x 9.8mm, 5 V, SG-615P Series

EPSON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1216204
1216204RL trong Xoay Vòng
Vật Phẩm Hạn Chế
20MHz - SMD, 14mm x 9.8mm 5V SG-615P -20°C 70°C CMOS / TTL
CPPLX5-A5BC-XX.XXXNP
CPPLX5-A5BC-XX.XXXNP - OSCILLATOR, PROG. BLANKS, 5MMX3.2MM

8410763

OSCILLATOR, PROG. BLANKS, 5MMX3.2MM

CARDINAL

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- 25ppm SMD, 7mm x 3.2mm 5V CPPL -20°C 70°C CMOS / TTL
O25M000000L063
O25M000000L063 - Oscillator, SPXO, 25 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

1448074

Oscillator, SPXO, 25 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
25MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 12 0°C 70°C TTL
O100M000000L010
O100M000000L010 - Oscillator, SPXO, 100 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

1448077

Oscillator, SPXO, 100 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.85 10+ US$3.67 50+ US$3.24 100+ US$3.12 250+ US$2.99 500+ US$2.77 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
100MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 12 0°C 70°C TTL
O4M000000L638
O4M000000L638 - Oscillator, Crystal, 4 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9710 Series

9509704

Oscillator, Crystal, 4 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9710 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
4MHz 100ppm Through Hole, 20.8mm x 12.9mm 5V AEL 9710 0°C 70°C HCMOS / TTL
O8M000000L642
O8M000000L642 - Oscillator, Crystal, 8 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9710 Series

9509712

Oscillator, Crystal, 8 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9710 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
8MHz 100ppm Through Hole, 20.8mm x 12.9mm 5V AEL 9710 0°C 70°C HCMOS / TTL
O50M000000L140
O50M000000L140 - Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1211CS Series

9510036

Oscillator, Crystal, 50 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1211CS Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
50MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 1211CS 0°C 70°C HCMOS / TTL
O16M000000L682
O16M000000L682 - Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

9510052

Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 20.8mm x 12.9mm, 5 V, AEL 9711CSN Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
16MHz 100ppm Through Hole, 20.8mm x 12.9mm 5V AEL 9711CSN 0°C 70°C HCMOS / TTL
O16M000000L021
O16M000000L021 - Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510125

Oscillator, Crystal, 16 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
16MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 1210 0°C 70°C HCMOS / TTL
O20M000000L045
O20M000000L045 - Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

9510133

Oscillator, Crystal, 20 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 1210 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.86 3+ US$3.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
20MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 1210 0°C 70°C HCMOS / TTL
K50-HC1CSE13.5600MR
K50-HC1CSE13.5600MR - Oscillator, 13.56 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, K50-HC Series

1462449

Oscillator, 13.56 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, K50-HC Series

KYOCERA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Có sẵn cho đến khi hết hàng

1+ US$3.77 50+ US$3.54 100+ US$3.28 250+ US$3.03 500+ US$2.97 1000+ US$2.87 5000+ US$2.82 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
13.56MHz 100ppm SMD, 7mm x 5mm 5V K50-HC -10°C 70°C CMOS
CSX750FCC10.000M-UT
CSX750FCC10.000M-UT - Oscillator, 10 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CSX-750F SERIES

1457183RL

Oscillator, 10 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CSX-750F SERIES

CITIZEN FINEDEVICE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Vật Phẩm Hạn Chế
10MHz 100ppm SMD, 7mm x 5mm 5V - - - CMOS / TTL
LFSPXO018034
LFSPXO018034 - Oscillator, Crystal, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CFPS-72 Series

9713662

Oscillator, Crystal, 16 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CFPS-72 Series

IQD FREQUENCY PRODUCTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.78 10+ US$2.66 50+ US$2.60 100+ US$2.23 500+ US$2.18 1000+ US$1.84 2500+ US$1.74 5000+ US$1.70 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
16MHz 50ppm SMD, 7mm x 5mm 5V CFPS-72 0°C 70°C HCMOS / TTL
O80M000000L164
O80M000000L164 - Oscillator, SPXO, 80 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

1448076

Oscillator, SPXO, 80 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
80MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 12 0°C 70°C TTL
CSX750FCC10.000M-UT
CSX750FCC10.000M-UT - Oscillator, 10 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CSX-750F SERIES

1457183

Oscillator, 10 MHz, 100 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5 V, CSX-750F SERIES

CITIZEN FINEDEVICE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Vật Phẩm Hạn Chế
10MHz 100ppm SMD, 7mm x 5mm 5V CSX-750F -20°C 70°C CMOS / TTL
O1M000000L002
O1M000000L002 - Oscillator, SPXO, 1 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

1448072

Oscillator, SPXO, 1 MHz, 100 ppm, Through Hole, 12.9mm x 12.9mm, 5 V, AEL 12 Series

AEL CRYSTALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
1MHz 100ppm Through Hole, 12.9mm x 12.9mm 5V AEL 12 0°C 70°C TTL

New Crystals & Oscillators