Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
FOX924B-25.000
FOX924B-25.000 - TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, HCMOS, 3.3 V, FOX924

2063962

TCXO, 25 MHz, 2.5 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, HCMOS, 3.3 V, FOX924

FOX ELECTRONICS

TCXO, 25.0MHZ, 3.3V, SMD; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:2.5ppm; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Oscillator Output Compatibility:HCMOS; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:FOX924 Series; Operating Temperature Min:-30°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.37 10+ US$3.30 50+ US$3.14 100+ US$2.75

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3102LC020005 SG-3030LC 32.768KHZ B
Q3102LC020005 SG-3030LC 32.768KHZ B - Oscillator, SPXO, 32.768 kHz, SMD, 3.6mm x 2.4mm, 3.3 V, SG-3030LC Series

1278041RL

Oscillator, SPXO, 32.768 kHz, SMD, 3.6mm x 2.4mm, 3.3 V, SG-3030LC Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-3030LC, 32.768 KHZ; Frequency Nom:32.768kHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.6mm x 2.4mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-3030LC Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278041RL
1278041 trong Cắt Băng

1+ US$7.91

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3102JF010001 SG-3030JF 32.768KHZ B
Q3102JF010001 SG-3030JF 32.768KHZ B - Oscillator, SPXO, 32.768 kHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, SG-3030JF Series

1278042RL

Oscillator, SPXO, 32.768 kHz, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, SG-3030JF Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-3030JF, 32.768 KHZ; Frequency Nom:32.768kHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-3030JF Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscil

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278042RL
1278042 trong Cắt Băng

1+ US$7.65

Vật Phẩm Hạn Chế
Q3102JC01000101
Q3102JC01000101 - Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 10.5mm x 5.8mm, 3.3 V, SG-3030JC Series

1278043

Oscillator, 32.768 kHz, SMD, 10.5mm x 5.8mm, 3.3 V, SG-3030JC Series

EPSON

OSCILLATOR, 32.768KHZ; Frequency Nom:32.768kHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 10.5mm x 5.8mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-3030JC Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278043
1278043RL trong Xoay Vòng

1+ US$11.20 2+ US$9.20 3+ US$8.54 5+ US$7.79

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310F700156 SG-310SCF 8 MHZ C
Q33310F700156 SG-310SCF 8 MHZ C - Oscillator, SPXO, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278055

Oscillator, SPXO, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 8 MHZ, SMD; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillato

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278055
1278055RL trong Xoay Vòng
2428525 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700156 SG-310SCF 8 MHZ C
Q33310F700156 SG-310SCF 8 MHZ C - Oscillator, SPXO, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278055RL

Oscillator, SPXO, 8 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 8 MHZ, SMD; Frequency Nom:8MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillato

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278055RL
2428525 trong Cuộn Đầy Đủ
1278055 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q33310F700190 SG-310SCF 14.318180MHZ
Q33310F700190 SG-310SCF 14.318180MHZ - Oscillator, SPXO, 14.31818 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278057

Oscillator, SPXO, 14.31818 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR,SPXO, SG-310SCF, 14.31818 MHZ; Frequency Nom:14.31818MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; O

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278057
1278057RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700202 SG-310SCF 16 MHZ C
Q33310F700202 SG-310SCF 16 MHZ C - Oscillator, SPXO, 16 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278061

Oscillator, SPXO, 16 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 16 MHZ, SMD; Frequency Nom:16MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278061
2428528 trong Cuộn Đầy Đủ
1278061RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278064

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 20 MHZ, SMD; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278064
1278064RL trong Xoay Vòng
2428520 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C
Q33310F700017 SG-310SCF 20 MHZ C - Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278064RL

Oscillator, SPXO, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 20 MHZ, SMD; Frequency Nom:20MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278064RL
2428520 trong Cuộn Đầy Đủ
1278064 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C
Q33310F700033 SG-310SCF 24 MHZ C - Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278066RL

Oscillator, SPXO, 24 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 24 MHZ, SMD; Frequency Nom:24MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278066RL
1278066 trong Cắt Băng

1+ US$4.34

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B
Q33310FD00003 SG-310SDF 25 MHZ B - Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

1278067RL

Oscillator, SPXO, 25 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 2.5 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SDF, 25 MHZ, SMD; Frequency Nom:25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278067RL
1278067 trong Cắt Băng
2428536 trong Cuộn Đầy Đủ

1+ US$2.28

Vật Phẩm Hạn Chế
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C
Q33310F700170 SG-310SCF 40 MHZ C - Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

1278069RL

Oscillator, SPXO, 40 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 3.3 V, SG-310 Series

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, SG-310SCF, 40 MHZ, SMD; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:SG-310 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278069RL
2428526 trong Cuộn Đầy Đủ
1278069 trong Cắt Băng

1+ US$2.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ
Q3806CA100040 EG-2102CA 156.25MHZ - SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

1278074

SAW Oscillator, 156.25 MHz, SMD, 7mm x 5mm, 2.5 V, EG-2102CA, LVPECL / LVDS

EPSON

OSCILLATOR, SPXO, EG-2102CA, 156.25 MHZ; Frequency Nom:156.25MHz; Frequency Stability + / -:-; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:2.5V; Product Range:EG-2102CA Series; Oscillator Output Compatibility:LVPECL / LVDS; Operating Temperature M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1278074
1278074RL trong Xoay Vòng

1+ US$25.52

Vật Phẩm Hạn Chế
LFXTAL035269
LFXTAL035269 - Crystal, 30 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 16 pF, 50 ppm, CFPX-180

1674656

Crystal, 30 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 16 pF, 50 ppm, CFPX-180

IQD FREQUENCY PRODUCTS

CRYSTAL, CFPX-180, 30M, SMD 3.2X2.5; Frequency Nom:30MHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:16pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:CFPX-180 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1674656
1674656RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.01 10+ US$0.825 100+ US$0.73 200+ US$0.71 500+ US$0.691 1000+ US$0.559 2000+ US$0.556 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
HCM49 16.000MABJ-UT
HCM49 16.000MABJ-UT - Crystal, 16 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HCM49

1611734RL

Crystal, 16 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HCM49

CITIZEN FINEDEVICE

CRYSTAL, 16M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:10pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HCM49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operating Temper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611734RL
1611734 trong Cắt Băng

100+ US$0.523 250+ US$0.508 500+ US$0.493 1000+ US$0.445 5000+ US$0.415

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
HCM49 9.8304MABJ-UT
HCM49 9.8304MABJ-UT - Crystal, 9.8304 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 50 ppm, 10 pF, 30 ppm, HCM49

1611742

Crystal, 9.8304 MHz, SMD, 11.4mm x 4.65mm, 50 ppm, 10 pF, 30 ppm, HCM49

CITIZEN FINEDEVICE

CRYSTAL, 9.8304M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:9.8304MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:10pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:HCM49 Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operatin

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611742
1611742RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.691 10+ US$0.583 50+ US$0.518 100+ US$0.464 500+ US$0.443 1000+ US$0.346 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
ABL-24.000MHZ-B2
ABL-24.000MHZ-B2 - Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611782

Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 24M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.335 10+ US$0.292 100+ US$0.238 500+ US$0.226 1000+ US$0.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABM8-20.000MHZ-B2-T..
ABM8-20.000MHZ-B2-T.. - Crystal, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

1611820RL

Crystal, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

ABRACON

CRYSTAL, 20M, 18PF CL, 3.2X2.5MM SMT; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM8 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611820RL
1611820 trong Cắt Băng

10+ US$0.572 100+ US$0.458 500+ US$0.436 1000+ US$0.407

Vật Phẩm Hạn Chế
40.000MHZ XO91050UITA
40.000MHZ XO91050UITA - Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, CER, 3.3 V, XO91 Series

1640950

Oscillator, 40 MHz, 50 ppm, SMD, 7mm x 5mm, CER, 3.3 V, XO91 Series

EUROQUARTZ

OSC, 5X7MM, SMD, CER, 40.000MHZ; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:50ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:XO91 Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C; Oscillator Output

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1640950
1640950RL trong Xoay Vòng

1+ US$3.92 25+ US$3.59 100+ US$3.19 250+ US$2.88 500+ US$2.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
HC49U-1.8432-20-50-60-30-ATF
HC49U-1.8432-20-50-60-30-ATF - Crystal, 1.8432 MHz, Through Hole, 10.9mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC49U

1666944

Crystal, 1.8432 MHz, Through Hole, 10.9mm x 4.65mm, 50 ppm, 30 pF, 20 ppm, HC49U

MULTICOMP PRO

CRYSTAL, HC-49/U, 1.8432MHZ; Frequency Nom:1.8432MHz; Crystal Case:Through Hole, 10.9mm x 4.65mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:30pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:HC49U Series; Operating Temperature Min:-10°C; Operat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.756 10+ US$0.639 50+ US$0.579 100+ US$0.543 250+ US$0.522 500+ US$0.506 1000+ US$0.502 2500+ US$0.482 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
24.000MHZ MJ/30/30/40/12PF
24.000MHZ MJ/30/30/40/12PF - Crystal, 24 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, MJ

1640934RL

Crystal, 24 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, MJ

EUROQUARTZ

CRYSTAL, 3.2X5MM, CER, 24.000MHZ; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:12pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:MJ Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1640934RL
1640934 trong Cắt Băng

100+ US$1.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
9C-24.000MEEJ-T
9C-24.000MEEJ-T - Crystal, 24 MHz, SMD, 11.4mm x 4.35mm, 10 ppm, 18 pF, 10 ppm, 9C

1842310

Crystal, 24 MHz, SMD, 11.4mm x 4.35mm, 10 ppm, 18 pF, 10 ppm, 9C

TXC

XTAL, 24.000MHZ, 18PF, SMD, HC-49S; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.35mm; Frequency Stability + / -:10ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:10ppm; P; Available until stocks are exhausted

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.592 10+ US$0.495 50+ US$0.447 100+ US$0.397 500+ US$0.377

Vật Phẩm Hạn Chế
7B-16.000MAAJ-T
7B-16.000MAAJ-T - Crystal, 16 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, 7B

1841977RL

Crystal, 16 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, 7B

TXC

XTAL, 16.000MHZ, 18PF, SMD, 5.0X3.2; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:30ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:30ppm; Product Range:7B Series; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1841977RL
1841977 trong Cắt Băng

100+ US$0.619 500+ US$0.586

Vật Phẩm Hạn Chế
B39431R0820H210
B39431R0820H210 - Resonator, SAW, 433.92 MHz, SMD, 4 Pin

9720235

Resonator, SAW, 433.92 MHz, SMD, 4 Pin

EPCOS

RESONATOR, SAW, 433.92MHZ; Frequency:433.92MHz; Oscillator Mounting:SMD; No. of Pins:4 Pin; Resonant Impedance:-; Frequency Tolerance:-; Product Range:-; Freque; Available until stocks are exhausted Alternative available

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:9720235
9720235RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.07 10+ US$0.942 50+ US$0.883 100+ US$0.781 500+ US$0.737 1000+ US$0.615 3000+ US$0.603 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

New Crystals & Oscillators