Crystals & Oscillators

: Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 9,071 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
AB-25.000MHZ-B2F
AB-25.000MHZ-B2F - Crystal, 25 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 100 ppm, 18 pF, 20 ppm, AB

1611772

Crystal, 25 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 100 ppm, 18 pF, 20 ppm, AB

ABRACON

CRYSTAL, 25M, 18PF CL, HC49/U; Frequency Nom:25MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:100ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:AB Series; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.71 10+ US$0.638 100+ US$0.527 500+ US$0.499 1000+ US$0.449

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABL-22.1184MHZ-B2
ABL-22.1184MHZ-B2 - Crystal, 22.1184 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611780

Crystal, 22.1184 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 22.1184M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:22.1184MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Op

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.351 10+ US$0.291 50+ US$0.262 100+ US$0.233 500+ US$0.222 1000+ US$0.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABL-24.000MHZ-B2
ABL-24.000MHZ-B2 - Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611782

Crystal, 24 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 24M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:24MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.335 10+ US$0.292 100+ US$0.238 500+ US$0.226 1000+ US$0.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABLS-10.000MHZ-B2-T
ABLS-10.000MHZ-B2-T - Crystal, 10 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1611786

Crystal, 10 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

CRYSTAL, 10M, 18PF CL, HC49/4HSMX; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.344 10+ US$0.293 100+ US$0.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABLS-12.288MHZ-B2-T
ABLS-12.288MHZ-B2-T - Crystal, 12.288 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1611787

Crystal, 12.288 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

CRYSTAL, 12.288M, 18PF CL, HC49/4HSMX; Frequency Nom:12.288MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611787
1611787RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.344 10+ US$0.293 100+ US$0.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABLS-24.576MHZ-B2F-T
ABLS-24.576MHZ-B2F-T - Crystal, 24.576 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1611790RL

Crystal, 24.576 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

CRYSTAL, 24.576M, 18PF CL, HC49/4HSMX; Frequency Nom:24.576MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operati

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611790RL
1611790 trong Cắt Băng

100+ US$0.317 500+ US$0.301

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
ABLS-27.000MHZ-B2F-T
ABLS-27.000MHZ-B2F-T - Crystal, 27 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1611792

Crystal, 27 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

CRYSTAL, 27M, 18PF CL, HC49/4HSMX; Frequency Nom:27MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611792
1611792RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.474 10+ US$0.396 50+ US$0.357 100+ US$0.317 500+ US$0.301

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABMM2-10.000MHZ-E2-T
ABMM2-10.000MHZ-E2-T - Crystal, 10 MHz, SMD, 6mm x 3.5mm, 20 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABMM2

1611798

Crystal, 10 MHz, SMD, 6mm x 3.5mm, 20 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABMM2

ABRACON

CRYSTAL, 10MHZ, 18PF CL, 6X3.6MM, SMT; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:SMD, 6mm x 3.5mm; Frequency Stability + / -:20ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABMM2 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611798
1611798RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.24 10+ US$1.10 50+ US$1.03 100+ US$0.906 500+ US$0.862

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABM3-13.560MHZ-B2-T
ABM3-13.560MHZ-B2-T - Crystal, 13.56 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3

1611805RL

Crystal, 13.56 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3

ABRACON

CRYSTAL, 13.56M, 18PF CL, 5X3.2MM SMT; Frequency Nom:13.56MHz; Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM3 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating T

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611805RL
1611805 trong Cắt Băng

10+ US$0.655

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
ABM3-16.000MHZ-B2-T
ABM3-16.000MHZ-B2-T - Crystal, 16 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3

1611806

Crystal, 16 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3

ABRACON

CRYSTAL, 16MHZ, 18PF CL, 5X3.2MM, SMT; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM3 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temp

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611806
1611806RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.767 10+ US$0.655

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABM3B-18.432MHZ-B2-T
ABM3B-18.432MHZ-B2-T - Crystal, 18.432 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3B

1611814RL

Crystal, 18.432 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM3B

ABRACON

CRYSTAL, 18.432M, 18PF CL, 5X3.2 SMT; Frequency Nom:18.432MHz; Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM3B Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611814RL
1611814 trong Cắt Băng

100+ US$0.964 500+ US$0.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
ABM8-16.000MHZ-B2-T
ABM8-16.000MHZ-B2-T - Crystal, 16 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

1611819

Crystal, 16 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

ABRACON

CRYSTAL, 16MHZ, 18PF CL, 3.2X2.5MM, SMT; Frequency Nom:16MHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM8 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611819
1611819RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.621 10+ US$0.521 100+ US$0.449

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABM8-20.000MHZ-B2-T..
ABM8-20.000MHZ-B2-T.. - Crystal, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

1611820RL

Crystal, 20 MHz, SMD, 3.2mm x 2.5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABM8

ABRACON

CRYSTAL, 20M, 18PF CL, 3.2X2.5MM SMT; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:SMD, 3.2mm x 2.5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABM8 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tem

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611820RL
1611820 trong Cắt Băng

10+ US$0.572 100+ US$0.458 500+ US$0.436 1000+ US$0.407

Vật Phẩm Hạn Chế
AB38T-32.768KHZ
AB38T-32.768KHZ - Crystal, 32.768 kHz, Cylinder Radial, 8.3mm x 3.2mm Dia, 12.5 pF, 20 ppm, AB38T

1611828

Crystal, 32.768 kHz, Cylinder Radial, 8.3mm x 3.2mm Dia, 12.5 pF, 20 ppm, AB38T

ABRACON

CRYSTAL, 32.768K, 12.5PF CL, WATCH A; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:Cylinder Radial, 8.2mm x 3.2mm Dia; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:AB38T Series; Operating Temperature Min:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.244 10+ US$0.231 100+ US$0.223 500+ US$0.206 1000+ US$0.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASFL1-27.000MHZ-EK-T
ASFL1-27.000MHZ-EK-T - Oscillator, 27 MHz, 30 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, 3.3 V, ASFL1 Series

1652542

Oscillator, 27 MHz, 30 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, 3.3 V, ASFL1 Series

ABRACON

OSCILLATOR FREQUENCY, 27MHZ; Frequency Nom:27MHz; Frequency Stability + / -:30ppm; Oscillator Case:SMD, 5mm x 3.2mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ASFL1 Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Tempera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.79 10+ US$1.71 50+ US$1.67 100+ US$1.44 500+ US$1.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ACHL-50.000MHZ-EK
ACHL-50.000MHZ-EK - Oscillator, 50 MHz, 30 ppm, Through Hole, 13.2mm x 13.2mm, 3.3 V, ACHL Series

1611831

Oscillator, 50 MHz, 30 ppm, Through Hole, 13.2mm x 13.2mm, 3.3 V, ACHL Series

ABRACON

OSC, 50M, 15PF CL, 8DIP CAN; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:30ppm; Oscillator Case:Through Hole, 13.2mm x 13.2mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ACHL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscilla

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.74 10+ US$2.67 50+ US$2.55 100+ US$2.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASV-40.000MHZ-EJ-T
ASV-40.000MHZ-EJ-T - Oscillator, 40 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

1611839

Oscillator, 40 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

ABRACON

OSC, 40M, 15PF CL, 7X5.08MM SMT; Frequency Nom:40MHz; Frequency Stability + / -:20ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ASV Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611839
1611839RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.36 10+ US$1.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASV-50.000MHZ-EJ-T
ASV-50.000MHZ-EJ-T - Oscillator, 50 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

1611840

Oscillator, 50 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

ABRACON

OSC, 50M, 15PF CL, 7X5.08MM SMT; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:20ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ASV Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611840
1611840RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.67 10+ US$1.60 50+ US$1.56 100+ US$1.34 500+ US$1.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ASV-50.000MHZ-EJ-T
ASV-50.000MHZ-EJ-T - Oscillator, 50 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

1611840RL

Oscillator, 50 MHz, 20 ppm, SMD, 7mm x 5mm, 3.3 V, ASV Series

ABRACON

OSC, 50M, 15PF CL, 7X5.08MM SMT; Frequency Nom:50MHz; Frequency Stability + / -:20ppm; Oscillator Case:SMD, 7mm x 5mm; Supply Voltage Nom:3.3V; Product Range:ASV Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Temperature Max:70°C; Oscillator Output C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611840RL
1611840 trong Cắt Băng

100+ US$1.34 500+ US$1.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
ABLS-48.000MHZ-B2-T
ABLS-48.000MHZ-B2-T - Crystal, 48 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1652554

Crystal, 48 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

MICROPROCESSOR CRYSTAL, 48MHZ; Frequency Nom:48MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operating Temperat

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1652554
1652554RL trong Xoay Vòng

1+ US$0.474 10+ US$0.396 50+ US$0.357 100+ US$0.317 500+ US$0.301

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABLS-7.3728MHZ-B2-T
ABLS-7.3728MHZ-B2-T - Crystal, 7.3728 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

1611795RL

Crystal, 7.3728 MHz, SMD, 11.5mm x 4.7mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABLS

ABRACON

CRYSTAL, 7.3728MHZ, 18PF CL, HC49/4HSMX; Frequency Nom:7.3728MHz; Crystal Case:SMD, 11.5mm x 4.7mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABLS Series; Operating Temperature Min:-20°C; Opera

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:1611795RL
1611795 trong Cắt Băng

100+ US$0.229 1000+ US$0.227 2000+ US$0.219 10000+ US$0.215

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
ABL-10.000MHZ-B2
ABL-10.000MHZ-B2 - Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611775

Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 10M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:10MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating Te

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.351 10+ US$0.291 50+ US$0.262 100+ US$0.233 500+ US$0.222 1000+ US$0.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABL-16.384MHZ-B2
ABL-16.384MHZ-B2 - Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611776

Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 16.384M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:16.384MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Oper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.351 10+ US$0.291 50+ US$0.262 100+ US$0.233 500+ US$0.222 1000+ US$0.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABL-18.432MHZ-B2
ABL-18.432MHZ-B2 - Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611777

Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 18.432M, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:18.432MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Oper

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.351 10+ US$0.291 50+ US$0.262 100+ US$0.233 500+ US$0.222 1000+ US$0.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ABL-20.000MHZ-B2
ABL-20.000MHZ-B2 - Crystal, 20 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

1611779

Crystal, 20 MHz, Through Hole, 11.5mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 20 ppm, ABL

ABRACON

CRYSTAL, 20MHZ, 18PF CL, HC49/4H; Frequency Nom:20MHz; Crystal Case:Through Hole, 11.5mm x 5mm; Frequency Stability + / -:50ppm; Load Capacitance:18pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:ABL Series; Operating Temperature Min:-20°C; Operating

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.351 10+ US$0.291 50+ US$0.262 100+ US$0.233 500+ US$0.222 1000+ US$0.19 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1

New Crystals & Oscillators