Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories

: Tìm Thấy 209 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 209 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
XA-XTAG
XA-XTAG - Debug Adapter, xTAG USB-JTAG Bridge, Up to 10MBPS Bridge, UART and xCONNECT Ports Supported

2455598

Debug Adapter, xTAG USB-JTAG Bridge, Up to 10MBPS Bridge, UART and xCONNECT Ports Supported

XMOS

DEBUG ADAPTOR, USB-JTAG, XCORE; IC Product Type:Debugger; Silicon Family Name:xCORE; Core Architecture:xCORE; Core Sub-Architecture:XS1; Kit Contents:xTAG Debug Adapter; Features:XS1-L8 Core, USB to JTAG, Up to 10Mbps Speed, Optional UART & xCONNECT Port

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TMDSEMU560V2STM-U .
TMDSEMU560V2STM-U . - Debug Probe, XDS560v2 System Trace, For TI Processors, Supports JTAG and cJTAG Standards

2325811

Debug Probe, XDS560v2 System Trace, For TI Processors, Supports JTAG and cJTAG Standards

TEXAS INSTRUMENTS

EMULATOR, TI PROCESSOR; IC Product Type:Emulator; Silicon Family Name:XDS560; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Emulator XDS560; Features:Combines Hardware & Software Technology to Provide the Best Hardware Debug Capabilities; Pr

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,296.28

Vật Phẩm Hạn Chế
CC-DEBUGGER
CC-DEBUGGER - Debugger And Programmer, Supports CCxxxx 8051 SoC, IAR Embedded Workbench

3009896

Debugger And Programmer, Supports CCxxxx 8051 SoC, IAR Embedded Workbench

TEXAS INSTRUMENTS

DEBUGGER AND PROGRAMMER, FOR RF SOC; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:-; Core Architecture:8051; Core Sub-Architecture:80C51; Kit Contents:CC Debugger, Mini USB Cable, 10-Pin Flat Cable, Converter Board, Documentation; Features:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TMDSEMU560V2STM-U
TMDSEMU560V2STM-U - Debug Probe, XDS560v2 System Trace, For TI Processors, Supports JTAG and cJTAG Standards

3126182

Debug Probe, XDS560v2 System Trace, For TI Processors, Supports JTAG and cJTAG Standards

TEXAS INSTRUMENTS

EMULATOR, TI PROCESSOR; IC Product Type:Emulator; Silicon Family Name:XDS560; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Emulator XDS560; Features:Combines Hardware & Software Technology to Provide the Best Hardware Debug Capabilities; Pr

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,392.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TMDSEMU560V2STM-UE
TMDSEMU560V2STM-UE - Emulator, XDS560v2 System Trace USB & Ethernet Debug Probe, High Performance

3126184

Emulator, XDS560v2 System Trace USB & Ethernet Debug Probe, High Performance

TEXAS INSTRUMENTS

EMULATOR, XDS560V2, USB, ETHERNET; IC Product Type:JTAG Emulator; Silicon Family Name:-; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Emulator Module; Features:High Performance, MIPI System Trace Capability for Advanced Development; Product

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,092.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSP-TS430RGC64USB
MSP-TS430RGC64USB - Development Board, MSP430F5x MCUs, 64-Pin QFN (RGC) ZIF Socket, JTAG Header Cable

3126188

Development Board, MSP430F5x MCUs, 64-Pin QFN (RGC) ZIF Socket, JTAG Header Cable

TEXAS INSTRUMENTS

MSP430, ZIF SKT, 64PIN, TARGET BOARD; Accessory Type:ZIF Socket Target Board; For Use With:MSP430 FET Program / debug interface; Features:Supports 64-QFP MSP430 devices, onboard USB; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019); Kit Contents:Development B

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$163.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSP-TS430PW28
MSP-TS430PW28 - Development Board, MSP430F1x and MSP430F2x MCU's, 28-Pin TSSOP (PW) ZIF Socket, 2x MSP430F2013IPW

3126187

Development Board, MSP430F1x and MSP430F2x MCU's, 28-Pin TSSOP (PW) ZIF Socket, 2x MSP430F2013IPW

TEXAS INSTRUMENTS

MSP430, ZIP SKT, 28 PIN,TARGET BOARD; Accessory Type:Target Socket Module; For Use With:MSP-FET430Uxx Kit; Features:JTAG Adapter, Header Pin Outs for Prototyping; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019); Kit Contents:Development Board, 2x MSP430F2132

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$124.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSP-FET
MSP-FET - Debug Probe, MSP MCU Programmer and Debugger, In-System Programming and Debugging

3126180

Debug Probe, MSP MCU Programmer and Debugger, In-System Programming and Debugging

TEXAS INSTRUMENTS

FLASH EMULATOR, USB, MSP430; IC Product Type:Flash Emulation Tool; Silicon Family Name:MSP430; Core Architecture:MSP430; Core Sub-Architecture:MSP430; Kit Contents:MSP-FET Interface Module, 14 Conductor Cable, Micro USB Cable; Features:USB Debugging Inte

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$160.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TMDSEMU200-U
TMDSEMU200-U - USB Debug Probe, TI Processors, Good Performance, Low Cost, 20 Pin Connector

3126181

USB Debug Probe, TI Processors, Good Performance, Low Cost, 20 Pin Connector

TEXAS INSTRUMENTS

EMULATOR, JTAG-USB, DSP/MCU/MPU; IC Product Type:Emulator; Silicon Family Name:C2000, C66xx, C64x+, C674x, C55xx, C54xx, DaVinci, Hercules, OMAP, Sitara, Stellaris; Core Architecture:ARM, C2000; Core Sub-Architecture:ARM9, ARM11, Cortex-A8/A9/A15/M3/M4/R

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$412.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSP-TS430PM64
MSP-TS430PM64 - ZIF Socket Target Board, Supports 64-QFP MSP430 devices

3126186

ZIF Socket Target Board, Supports 64-QFP MSP430 devices

TEXAS INSTRUMENTS

MSP430, ZIF SOCKET, 64 PIN, JTAG, TARGET; Accessory Type:ZIF Socket Target Board; For Use With:MSP430 Flash Devices; Features:Supports 64-QFP MSP430 devices; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$124.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MSP-TS430RGZ48C
MSP-TS430RGZ48C - Target Board, Unified FRAM Memory for Lowest Power, Fastest Non-volatile Memory

3126189

Target Board, Unified FRAM Memory for Lowest Power, Fastest Non-volatile Memory

TEXAS INSTRUMENTS

EVAL, SOCKET BOARD, FRAM, 48PIN; Accessory Type:Target Board; For Use With:MSP-FET430UIF USB JTAG Emulator; Features:Unified FRAM Memory for Lowest Power, Fastest Non-volatile Memory, Ultra-low-Leakage 130nm Process; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$124.58

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ST-LINK/V2-ISOL
ST-LINK/V2-ISOL - Debugger, ST-LINK/V2 In-Circuit Debugger/Programmer, STM8 and STM32 MCU Family Support

2318865

Debugger, ST-LINK/V2 In-Circuit Debugger/Programmer, STM8 and STM32 MCU Family Support

STMICROELECTRONICS

DEBUGGER/PROGRAMMER, STM8, STM32 MCU; IC Product Type:In-Circuit Debugger / Programmer; Silicon Family Name:STM8, STM32; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:In-Circuit Debugger/Programmer ST-LINK/V2; Features:USB 2.0 Full Speed Com

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STX-RLINK
STX-RLINK - Debugger/Programmer, STM8/ST7/STM32/STR7/STR9 MCU's, In Circuit Debugging and Programming

1171272

Debugger/Programmer, STM8/ST7/STM32/STR7/STR9 MCU's, In Circuit Debugging and Programming

STMICROELECTRONICS

ICD/PROGRAMMER, FOR STM8, ST7, STM32; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM, STM8; Core Sub-Architecture:Cortex-M3, STM8; Kit Contents:In-Circuit Debugger & Programmer STX-RLINK; Features:Powered From USB, US

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$118.14

Vật Phẩm Hạn Chế
SPC5-UDESTK-EVAL
SPC5-UDESTK-EVAL - Debugger, USB/JTAG Interface, SPC5x MCU's, Full Feature Perpetual License, Limited Code-Size

2467278

Debugger, USB/JTAG Interface, SPC5x MCU's, Full Feature Perpetual License, Limited Code-Size

STMICROELECTRONICS

USB / JTAG DEBUGGER, SPC5 MCU; IC Product Type:USB JTAG Debugger; Silicon Family Name:SPC56 / SPC57; Core Architecture:Power Architecture; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Include SPC5-UDESTK & Time Unlimited Software Licence up to 128Kbyte Code; Fe

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$186.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SPC5-UDEDEBG
SPC5-UDEDEBG - Debugger IDE, Universal Debug Engine Starter Kit License, SPC5 MCU's, Perpetual Full Feature

2520508

Debugger IDE, Universal Debug Engine Starter Kit License, SPC5 MCU's, Perpetual Full Feature

STMICROELECTRONICS

JTAG DEBUGGER, SPC5 MCU; IC Product Type:JTAG Debugger License; Silicon Family Name:SPC5; Core Architecture:Power Architecture; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Include SPC5-UDESTK & License with full Memory Access; Features:Multicore/eTPU/GTM Debug

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$999.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SPC5-UDEDEBG-TL
SPC5-UDEDEBG-TL - Debugger IDE, Universal Debug Engine Starter Kit License, SPC5 MCU's, 1-Year Time Limited

2467277

Debugger IDE, Universal Debug Engine Starter Kit License, SPC5 MCU's, 1-Year Time Limited

STMICROELECTRONICS

JTAG DEBUGGER LICENSE, SPC5 MCU, 1-YEAR; IC Product Type:JTAG Debugger License; Silicon Family Name:SPC56 / SPC57; Core Architecture:Power Architecture; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:-; Features:Supports Multicore, eTPU and GTM Debugging, Support

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$372.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STICE-MEB/A4A
STICE-MEB/A4A - EMULATOR, STM8 MCU

2318863

EMULATOR, STM8 MCU

STMICROELECTRONICS

EMULATOR, STM8 MCU; Silicon Family Name:STM8; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; IC Product Type:Emulator; Kit Contents:Emulation Board STICE; Features:-; SVHC:No SVHC (16-Jun-2014)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,394.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SPC5-UDESTK-PLUS
SPC5-UDESTK-PLUS - Debugger, USB/JTAG Interface, Supports SPC5 MCUs, EEE1149.1 JTAG Protocol Fully Compliant

2520509

Debugger, USB/JTAG Interface, Supports SPC5 MCUs, EEE1149.1 JTAG Protocol Fully Compliant

STMICROELECTRONICS

USB/JTAG DEBUGGER, SPC5 MCU; IC Product Type:JTAG Debugger License; Silicon Family Name:SPC5; Core Architecture:Power Architecture; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Include SPC5-UDESTK & License with full Memory Access; Features:Multicore/eTPU/GTM D

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$699.85

Vật Phẩm Hạn Chế
STLINK-V3SET
STLINK-V3SET - Programmer / Debugger, STLINK-V3SEGT, Modular, In-Circuit, For STM8, STM32 MCUs

2980978

Programmer / Debugger, STLINK-V3SEGT, Modular, In-Circuit, For STM8, STM32 MCUs

STMICROELECTRONICS

IN-CIRCUIT DEBUGGER/PROGRAMMER, MCU; IC Product Type:In-Circuit Debugger / Programmer; Silicon Family Name:STM8, STM32; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Adapter Board; Features:Direct Firmware Update Support, Drag & Drop Flash

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$39.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STLINK-V3MINI
STLINK-V3MINI - Programmer / Debugger, STLINK-V3mini, In-Circuit, For STM32 MCU

3335867

Programmer / Debugger, STLINK-V3mini, In-Circuit, For STM32 MCU

STMICROELECTRONICS

IN-CIRCUIT DEBUGGER / PROGRAMMER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.93

Vật Phẩm Hạn Chế
STLINK-V3MODS
STLINK-V3MODS - IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU

3381462

IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU

STMICROELECTRONICS

IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
B-STLINK-VOLT
B-STLINK-VOLT - Voltage Adapter Board, for Debugger/Programming Board

3498796

Voltage Adapter Board, for Debugger/Programming Board

STMICROELECTRONICS

VOLT ADAPTER BOARD, DEBUGGER/PROG BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
B-STLINK-ISOL
B-STLINK-ISOL - Adapter Board, Isolation/Voltage, STLINK-V3SET Modular Stand-alone Debugging & Programming Probe

3648878

Adapter Board, Isolation/Voltage, STLINK-V3SET Modular Stand-alone Debugging & Programming Probe

STMICROELECTRONICS

ISOLATION AND VOLTAGE ADAPTER BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$44.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STLINK-V3MINIE
STLINK-V3MINIE - Debugger / Programmer Mini Probe, ARM Cortex-M

3953430

Debugger / Programmer Mini Probe, ARM Cortex-M

STMICROELECTRONICS

DEBUGGER/PROG PROBE, 32BIT, ARM CORTEX-M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.49 5+ US$11.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XDS510 USB JTAG EMULATOR
XDS510 USB JTAG EMULATOR - Emulator, XDS510 USB JTAG Emulator, Supports TI MCUs + DSPs with 14-Pin JTAG Header

1831920

Emulator, XDS510 USB JTAG Emulator, Supports TI MCUs + DSPs with 14-Pin JTAG Header

SPECTRUM DIGITAL

XDS510, EMULATOR, USB, JTAG; IC Product Type:USB JTAG Emulator; Silicon Family Name:-; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:XDS510 JTAG Emulator, USB Cable, CD-ROM with Drivers, Warranty Registration Card; Features:USB 2.0 Bus Power

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,032.21

Vật Phẩm Hạn Chế
 

Popular Suppliers