Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories

: Tìm Thấy 210 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 210 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
250-003
250-003 - JTAG-USB Programming Cable, Digilent 6 Pin JTAG Header, 10x Faster than a JTAG3 Cable

2061852

JTAG-USB Programming Cable, Digilent 6 Pin JTAG Header, 10x Faster than a JTAG3 Cable

DIGILENT

PROGRAMMING CABLE, JTAG TO USB; Accessory Type:JTAG-USB Programming Cable; For Use With:USB Equipped Computers and Notebook Computers; Features:Digilent 6 Pin JTAG header, speeds up to ten times faster than a JTAG3 cable; Product Range:-; SVHC:No SVHC (1

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
410-249
410-249 - Programming Cable, JTAG-HS2, Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4

2211775

Programming Cable, JTAG-HS2, Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4

DIGILENT

PROG CABLE, JTAG, FOR XILINX FPGA; Accessory Type:Programming Cable; For Use With:Xilinx FPGAs; Features:Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
410-251
410-251 - Programming Module, Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4

2211776

Programming Module, Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4

DIGILENT

MOD, JTAG PROGRAMMING, XILINX FPGA; Accessory Type:Programming Module; For Use With:Xilinx FPGAs; Features:Compatible with IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$58.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
410-299
410-299 - Programming Cable, All-in-one JTAG Programming/Debugging, 1.8V-5V Vref Drive, High Speed USB2 Port

2490176

Programming Cable, All-in-one JTAG Programming/Debugging, 1.8V-5V Vref Drive, High Speed USB2 Port

DIGILENT

PROGRAMMING CABLE, JTAG HS3, FPGA/SOC; Accessory Type:Programming Cable; For Use With:Digilent Development Boards with Xilinx FPGAs & SOCs; Features:All-in-one JTAG Programming/Debugging, 1.8V-5V Vref Drive, High Speed USB2 Port, Micro-B Connector; Produ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$65.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
410-308
410-308 - Programming Module, All-in-one JTAG Programming/Debugging, 3.3V, Compatible with Xilinx Tools

2490175

Programming Module, All-in-one JTAG Programming/Debugging, 3.3V, Compatible with Xilinx Tools

DIGILENT

PROGRAMMING MODULE, SMD, JTAG, FPGA/SOC; Accessory Type:Programming Module; For Use With:Digilent Development Boards with Xilinx FPGAs & SOCs; Features:All-in-one JTAG Programming/Debugging, 3.3V Supply, Compatible with Xilinx Tools, High Speed USB2; Pro

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$52.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.05.10 FLASHER 5 PRO
5.05.10 FLASHER 5 PRO - Programmer, Serial In Circuit Programming, MCU's With On-Chip Flash, Small Compact Housing

2364758

Programmer, Serial In Circuit Programming, MCU's With On-Chip Flash, Small Compact Housing

SEGGER

PROGRAMMER, M16C/32C, M79, R32C, R8C MCU; IC Product Type:Programmer; Silicon Family Name:M16C, M32C, R32C, R8C; Core Architecture:M16C, M32C, R32C, R8C; Core Sub-Architecture:M16C, M32C, R32C, R8C; Kit Contents:Flasher 5 PRO, Ethernet Cable, RS232 Cable

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$932.76

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.09.01 FLASHER STM8
5.09.01 FLASHER STM8 - Programmer, STM8 Flash Programmer, ST's STM8 MCU's With On Chip Flash, USB2.0 Interface

2099964

Programmer, STM8 Flash Programmer, ST's STM8 MCU's With On Chip Flash, USB2.0 Interface

SEGGER

FLASH PROGRRAMMER, FOR STM8 MCUS; IC Product Type:In-Circuit Debugger / Programmer; Silicon Family Name:-; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:-; Features:Flash Programmer for STM8 Series Flash MCU, USB2.0 Interface; Product Range:

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$876.12

Vật Phẩm Hạn Chế
5.16.02 FLASHER PORTABLE PLUS
5.16.02 FLASHER PORTABLE PLUS - Programmer, Flasher Portable Plus, Stand-alone, In-Circuit, 128MB Memory

3106572

Programmer, Flasher Portable Plus, Stand-alone, In-Circuit, 128MB Memory

SEGGER

PORTABLE PROGRAMMING TOOL, MCU; IC Product Type:Programmer; Silicon Family Name:RL78, RX; Core Architecture:ARM, Power Architecture; Core Sub-Architecture:ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/R4/R5/M0/M0+/M1/M3/M4, e200z0; Kit Contents:Flasher Portable PLUS, 20-pi

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,579.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
5.17.01 FLASHER PRO
5.17.01 FLASHER PRO - Programmer, Flasher Pro, JTAG/SWD, Ethernet, Production Programmer, 128MB Memory

3106574

Programmer, Flasher Pro, JTAG/SWD, Ethernet, Production Programmer, 128MB Memory

SEGGER

PROGRAMMING TOOL, MCU; IC Product Type:Programmer; Silicon Family Name:RL78, RX; Core Architecture:ARM, Power Architecture, RL78, RX; Core Sub-Architecture:ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/R4/R5/M0/M0+/M1/M3/M4, e200z0; Kit Contents:Flasher PRO, 20-pin 0.1" Ri

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,437.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6.20.13 SD CARD ADAPTER
6.20.13 SD CARD ADAPTER - SD Card Adapter, Card Detect Signal, Write Protect Signal, SPI and Card Mode

2364762

SD Card Adapter, Card Detect Signal, Write Protect Signal, SPI and Card Mode

SEGGER

SD CARD ADAPTOR, EVAL BOARD; Accessory Type:SD Card Adapter; For Use With:NAND-Flash Eval Board; Features:Card Detect Signal, Write Protect Signal, SPI and Card Mode, Ground and Signal Headers; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$165.74

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6.68.18 CORTEX-M TRACE REFEREN
6.68.18 CORTEX-M TRACE REFEREN - CORTEX-M TRACE REFERENCE BOARD

3107119

CORTEX-M TRACE REFERENCE BOARD

SEGGER

CORTEX-M TRACE REFERENCE BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$62.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6.68.18 CORTEX-M TRACE REFERENCE BOARD
6.68.18 CORTEX-M TRACE REFERENCE BOARD - Debugger, J-Trace Pro For Cortex-M MCUs, Trace/Streaming Probe, J-Link

3106576

Debugger, J-Trace Pro For Cortex-M MCUs, Trace/Streaming Probe, J-Link

SEGGER

TRACE REFERENCE BOARD, CORTEX-M4F; Accessory Type:Trace Reference Board; For Use With:Evaluation Boards; Features:Designed to Enable the Quick Set up of a Ref Project When Making Use of a J-Link/J-Trace Unit; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$67.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
6003-410-011
6003-410-011 - XUP-USB Programming Cable, Supports 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V and 1.5V Systems

2061853

XUP-USB Programming Cable, Supports 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V and 1.5V Systems

DIGILENT

PROGRAMMING CABLE, XUP-USB; Accessory Type:XUP-USB Programming Cable; For Use With:Xilinx Platform Cable USB; Features:Supports 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V and 1.5V Systems, Compatible with Full-speed and Hi-speed USB Ports; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Ja

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$162.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
702592
702592 - JTAG EMULATOR, USB, TARGET ADAPTER

2213472

JTAG EMULATOR, USB, TARGET ADAPTER

SPECTRUM DIGITAL

JTAG EMULATOR, USB, TARGET ADAPTER; IC P; JTAG EMULATOR, USB, TARGET ADAPTER; IC Product Type:USB JTAG Emulator; Silicon Family Name:-; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,620.10

Vật Phẩm Hạn Chế
702598
702598 - JTAG EMULATOR, USB, STM TRAVELER

2213513

JTAG EMULATOR, USB, STM TRAVELER

SPECTRUM DIGITAL

JTAG EMULATOR, USB, STM TRAVELER; IC Pro; JTAG EMULATOR, USB, STM TRAVELER; IC Product Type:USB JTAG Emulator; Silicon Family Name:-; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,277.38

Vật Phẩm Hạn Chế
8.06.00 J-LINK 19PIN CMADAPTER
8.06.00 J-LINK 19PIN CMADAPTER - J-Link Adapter, Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 19 Pin FTSH Connector

2098534

J-Link Adapter, Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 19 Pin FTSH Connector

SEGGER

ADAPTER, J-LINK, 19 PIN, FOR CORTEX-M; Accessory Type:J-Link Adapter; For Use With:Cortex-M Devices; Features:Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 19 Pin FTSH Connector; Product Range:FTSH Series

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$44.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.02 J-LINK 9-PIN CORTEX-M
8.06.02 J-LINK 9-PIN CORTEX-M - J-Link Adapter, Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 9 Pin FTSH Connector

2098536

J-Link Adapter, Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 9 Pin FTSH Connector

SEGGER

Accessory Type:J-Link Adapter; For Use With:J-link and Cortex-M based Target Hardware Systems; Features:Adapts from 20 Pin JTAG Connector to 9 Pin FTSH Connector; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$50.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.03 J-LINK 14PIN TIADAPTER
8.06.03 J-LINK 14PIN TIADAPTER - J-Link 14-Pin TI Adapter, DIGI JTAG Link, Microchip SAM-ICE, and IAR J-Link

2364763

J-Link 14-Pin TI Adapter, DIGI JTAG Link, Microchip SAM-ICE, and IAR J-Link

SEGGER

14-PIN TI ADAPTOR, J-LINK DEBUGGER; Accessory Type:J-Link 14-Pin TI Adapter; For Use With:Segger´s J-Link Debug Probe and Flash Programmer; Features:DIGI JTAG Link, Atmel SAM-ICE, and IAR J-Link; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$78.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.04 J-LINK NEEDLE ADAPTER
8.06.04 J-LINK NEEDLE ADAPTER - J-Link Needle Adapter, Adapts 20 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector

2098537

J-Link Needle Adapter, Adapts 20 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector

SEGGER

ADAPTOR, J-LINK TO PCB, 10 PIN NEEDLE; Accessory Type:J-Link Needle Adapter; For Use With:J-Link / Flasher to PCB's; Features:Adapts 20 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$156.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER
8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER - Needle Adapter, Connect J-Link to PCB, 10 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector

2098538

Needle Adapter, Connect J-Link to PCB, 10 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector

SEGGER

ADAPTOR, J-LINK TO PCB, 10 PIN NEEDLE; Accessory Type:Needle Adapter; For Use With:J-Link / Flasher to PCB's; Features:J-Link Adapter Designed to Connect J-Link to PCB, 10 pin JTAG to 10 Pin Needle Connector; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$144.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.06 J-LINK TI CTI20ADAPTER
8.06.06 J-LINK TI CTI20ADAPTER - J-Link TI-CTI-20 Adapter, DIGI JTAG Link, Microchip SAM-ICE, and IAR J-Link

2364764

J-Link TI-CTI-20 Adapter, DIGI JTAG Link, Microchip SAM-ICE, and IAR J-Link

SEGGER

TI-CTI-20 ADAPTOR, J-LINK DEBUGGER; Accessory Type:J-Link TI-CTI-20 Adapter; For Use With:TI Evaluation Modules; Features:DIGI JTAG Link, Atmel SAM-ICE, and IAR J-Link; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$100.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE AD
8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE AD - J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER 29Y1544

3107098

J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER 29Y1544

SEGGER

J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$128.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER
8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER - Debug Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link/Flasher

3106577

Debug Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link/Flasher

SEGGER

J-LINK NEEDLE ADAPTER, 6-PIN; Accessory Type:J-Link Needle Adapter; For Use With:Segger J-Link BASE/PLUS/PRO/ULTRA+/EDU, Flasher PRO/ARM & Flasher Portable Modules; Features:High Reliability Spring Pins for Secure Connections, Very Small Footprint; Produ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$138.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.07.00 JTAG ISOLATOR
8.07.00 JTAG ISOLATOR - J-Link JTAG Isolator, Isolator Connected J-Link & ARM Board, 20 Pin JTAG-ARM Connector

2098540

J-Link JTAG Isolator, Isolator Connected J-Link & ARM Board, 20 Pin JTAG-ARM Connector

SEGGER

J-LINK ISOLATOR, JTAG, FOR ARM; Accessory Type:J-Link JTAG Isolator; For Use With:J-Link and ARM Boards; Features:Isolator Connected J-Link & ARM Board that uses 20 Pin JTAG-ARM Connector for Electrical Isolation; Product Range:-; SVHC:No SVHC (07-Jul-20

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$289.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
8.08.00 J-LINK BASE
8.08.00 J-LINK BASE - Emulator, J-Link BASE Debug Probe, ARM Cortex/PIC32/RX/EFM8/C8051 Debug Probe, 1 MBPS Data Rate

2098541

Emulator, J-Link BASE Debug Probe, ARM Cortex/PIC32/RX/EFM8/C8051 Debug Probe, 1 MBPS Data Rate

SEGGER

JTAG EMULATOR, USB, FOR ARM; IC Product Type:USB JTAG Emulator; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Emulator, Cable; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$603.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

Popular Suppliers