Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories

: Tìm Thấy 209 Sản Phẩm
Danh Mục
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 209 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
ATAVRONEKIT
ATAVRONEKIT - Development Board, AVR ONE, 8-Bit/32-Bit AVR Devices with On-Chip Debug Capability

1648591

Development Board, AVR ONE, 8-Bit/32-Bit AVR Devices with On-Chip Debug Capability

MICROCHIP

DEBUGGER, PROGRAMMER, JTAG, FOR AVR; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:AVR; Core Architecture:AVR; Core Sub-Architecture:AVR32; Kit Contents:AVR ONE! unit w/ probe, Stand-off adapter kit, Power supply, Test adapter, 10pin cable,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2.52

Vật Phẩm Hạn Chế
ARM-JTAG-20-10
ARM-JTAG-20-10 - Plug-in Adapter, Plug In adaptor for ARM Based Processors, JTAG 20 Pin to 10 Pin Adaptor

2144328

Plug-in Adapter, Plug In adaptor for ARM Based Processors, JTAG 20 Pin to 10 Pin Adaptor

OLIMEX

ADPTR JTAG, 0.1" 20PIN - 10PIN 0.05"; Accessory Type:Plug-in Adapter; For Use With:ARM-USB-OCD, ARM-USB-OCD-H, ARM-USB-TINY, ARM-USB-TINY-H Modules; Features:Plug In adaptor for ARM Based Processors, JTAG 20 Pin to 10 Pin Adaptor; Product Range:-; SVHC:N

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.95

Vật Phẩm Hạn Chế
ARM-JTAG-SWD
ARM-JTAG-SWD - Plug-in Adapter, ARM JTAG SWD Adapter for Openocd and Crossworks

2144329

Plug-in Adapter, ARM JTAG SWD Adapter for Openocd and Crossworks

OLIMEX

ADPTR, JTAG SWD, OPENOCD CROSSWORKS; Accessory Type:Plug-in Adapter; For Use With:ARM-USB-OCD, ARM-USB-OCD-H, ARM-USB-TINY, ARM-USB-TINY-H Modules; Features:ARM JTAG SWD Adapter for Openocd and Crossworks; Product Range:-; SVHC:No SVHC (17-Dec-2015)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.01

Vật Phẩm Hạn Chế
DV164121
DV164121 - ICD, PICKIT 2, FOR PIC, DSPIC

1340278

ICD, PICKIT 2, FOR PIC, DSPIC

MICROCHIP

ICD, PICKIT 2, FOR PIC, DSPIC; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:PIC16F19xx; Core Architecture:PIC; Core Sub-Architecture:PIC16; Kit Contents:PICkit 2 Device Programmer, 44 Pin PIC16F887 Demo Board, USB cable, MPLAB IDE CD; Featu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.40

Vật Phẩm Hạn Chế
STLINK-V3MODS
STLINK-V3MODS - IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU

3381462

IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU

STMICROELECTRONICS

IN-CIRCUIT MINI DEBUGGER/PROG, STM32 MCU;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STLINK-V3MINI
STLINK-V3MINI - Programmer / Debugger, STLINK-V3mini, In-Circuit, For STM32 MCU

3335867

Programmer / Debugger, STLINK-V3mini, In-Circuit, For STM32 MCU

STMICROELECTRONICS

IN-CIRCUIT DEBUGGER / PROGRAMMER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.93

Vật Phẩm Hạn Chế
STLINK-V3MINIE
STLINK-V3MINIE - Debugger / Programmer Mini Probe, ARM Cortex-M

3953430

Debugger / Programmer Mini Probe, ARM Cortex-M

STMICROELECTRONICS

DEBUGGER/PROG PROBE, 32BIT, ARM CORTEX-M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.49 5+ US$11.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SLSDA001A
SLSDA001A - Adapter Board, Simplicity Debug Adapter, For Wireless Starter Kits, ARM Cortex 10-Pin Connector

2930735

Adapter Board, Simplicity Debug Adapter, For Wireless Starter Kits, ARM Cortex 10-Pin Connector

SILICON LABS

DEBUGGING & PROGRAMMING INTERFACE; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:-; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Simplicity Debug Adapter Brd, 10-Pin Ribbon Cable, Mini Simplicity/ARM Cortex 10Pin Debug Conn,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$14.60

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MCU-LINK
MCU-LINK - MCU-LINK - DEBUG PROBE

3585711

MCU-LINK - DEBUG PROBE

NXP

MCU-LINK - DEBUG PROBE;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
COLINKEX
COLINKEX - Debug Adaptor, Software and JTAG Debugging for ARM Cortex-M MCU'S, Works with CoIDE and CoFlash

2136554

Debug Adaptor, Software and JTAG Debugging for ARM Cortex-M MCU'S, Works with CoIDE and CoFlash

EMBEST

ADAPTOR, DEBUG, SW / JTAG; IC Product Type:Debugger; Silicon Family Name:LPC13xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Kit Contents:Debug board only; Features:Support Cortex M Devices, Software + JTAG Debugging, CoFlash, CoIDE, MDK and

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.45

Vật Phẩm Hạn Chế
AC164112
AC164112 - MPLAB ICD 2 Voltage Limiter, Programming and Debugging the Latest PIC12/PIC16/PIC18 Products

1671899

MPLAB ICD 2 Voltage Limiter, Programming and Debugging the Latest PIC12/PIC16/PIC18 Products

MICROCHIP

MPLAB ICD, VPP VOLTAGE LIMITER; Accessory Type:MPLAB ICD 2 Voltage Limiter; For Use With:MPLAB ICD 2; Features:Programming and Debugging the Latest PIC12/PIC16/PIC18 Products; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Connector Type A:RJ11 Plug; Conne

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$19.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TOOLSTICKDA
TOOLSTICKDA - ToolStick Debug Adapter, Interface Between PC'S USB Port & Target Device's In-System Debug

1295417

ToolStick Debug Adapter, Interface Between PC'S USB Port & Target Device's In-System Debug

SILICON LABS

ADAPTOR, DEBUG, TOOLSTICK; Accessory Type:ToolStick Debug Adapter; For Use With:ToolStick Base Adapter; Features:Provides Interface Between PC'S USB Port & Target Device's In-System Debug/Programming Circuitry; Product Range:-; Convert From:USB; Convert

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.65

Vật Phẩm Hạn Chế
B-STLINK-VOLT
B-STLINK-VOLT - Voltage Adapter Board, for Debugger/Programming Board

3498796

Voltage Adapter Board, for Debugger/Programming Board

STMICROELECTRONICS

VOLT ADAPTER BOARD, DEBUGGER/PROG BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$22.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ACC-DEBUG
ACC-DEBUG - Development Kit Accessory, Particle Programmer/Debugger, JTAG, SWD, For Particle Mesh Boards

2965726

Development Kit Accessory, Particle Programmer/Debugger, JTAG, SWD, For Particle Mesh Boards

PARTICLE

DEBUGGER, INTERFACE FIRMWARE; Accessory Type:Debugger; For Use With:Particle CMSIS-DAP & DAPLink Firmwares; Features:Able to Program Particle Mesh Ready Hardware Over Common Interfaces Like JTAG & SWD; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$23.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AVR-JTAG-USB
AVR-JTAG-USB - Emulator, Optoisolated JTAG-USB Dongle, AVR Flash MCU's With JTAG and Atmel JTAG ICE MKI Support

1776313

Emulator, Optoisolated JTAG-USB Dongle, AVR Flash MCU's With JTAG and Atmel JTAG ICE MKI Support

OLIMEX

EMULATOR, USB TO JTAG, FOR AVR; IC Product Type:Emulator / Programmer; Silicon Family Name:-; Core Architecture:AVR; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:JTAG Debugger; Features:Full Emulation of all Analog and Digital Functions, Full JTAG Programming

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.43

Vật Phẩm Hạn Chế
AC162069
AC162069 - Breadboard Cable, Connect ICD 2 to Breadboard Tie-Points, RJ11 Plug to Free / Stripped Ends

1112721

Breadboard Cable, Connect ICD 2 to Breadboard Tie-Points, RJ11 Plug to Free / Stripped Ends

MICROCHIP

BREADBOARD CABLE KIT, ICD 2; Accessory Type:Breadboard Cable; For Use With:Solderless Breadboards; Features:Be able to connect ICD 2 directly to breadboard tie-points, RJ11 Plug to Free / Stripped Ends; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$24.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TC2030-CLIP-3PACK
TC2030-CLIP-3PACK - Development Kit Accessory, Tag-Connect Clip Board, 3 Pack, For Tag-Connect Cables

3131806

Development Kit Accessory, Tag-Connect Clip Board, 3 Pack, For Tag-Connect Cables

MICROCHIP

TAG-CONNECT CLIP BOARD, 3PACK; Accessory Type:Tag-Connect Clip Board; For Use With:Microchip TC2030-MCP-NL Tag-Connect No Legs cable; Features:The Clip Board can be Pressed onto the Alignment Pins Providing a Temporary Connection for Debugging; Product R

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$25.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
VNC2 DEBUG MODULE
VNC2 DEBUG MODULE - Debug Module, VNC2 Debugger/Programmer, Connect with Vinculum-II IDE, USB Mini B Type Socket

1825836

Debug Module, VNC2 Debugger/Programmer, Connect with Vinculum-II IDE, USB Mini B Type Socket

FTDI

MODULE, DEBUGGER / PROGRAMER, VNC2; IC Product Type:Debugger / Programmer; Silicon Family Name:Vinculum II; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Kit Contents:Miniature Board, USB Connector; Features:Low USB Bandwidth Consumption, Programming and

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TOOLSTICKBA
TOOLSTICKBA - ToolStick Base Adapter, Provides a Debug Interface, Data Communication Interface

1295416

ToolStick Base Adapter, Provides a Debug Interface, Data Communication Interface

SILICON LABS

BASE ADAPTOR, TOOLSTICK; Accessory Type:ToolStick Base Adapter; For Use With:Silicon Laboratories USB Microcontrollers; Features:Provides a Debug Interface, Data Communication Interface; Product Range:-; Convert From:USB; Convert To:Debugger Interface

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164110
AC164110 - Adapter, RJ11 to ICSP, PICkit 2/PICkit 3, ICD Header

1540971

Adapter, RJ11 to ICSP, PICkit 2/PICkit 3, ICD Header

MICROCHIP

RJ11 TO ICSP ADAPTOR, MPLAB ICD2; Accessory Type:RJ11 to ICSP Adapter; For Use With:MPLAB REAL In-Circuit Emulator; Features:RJ-11 to ICSP Adapter; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Convert From:RJ-11; Convert To:ICSP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
XA-XTAG
XA-XTAG - Debug Adapter, xTAG USB-JTAG Bridge, Up to 10MBPS Bridge, UART and xCONNECT Ports Supported

2455598

Debug Adapter, xTAG USB-JTAG Bridge, Up to 10MBPS Bridge, UART and xCONNECT Ports Supported

XMOS

DEBUG ADAPTOR, USB-JTAG, XCORE; IC Product Type:Debugger; Silicon Family Name:xCORE; Core Architecture:xCORE; Core Sub-Architecture:XS1; Kit Contents:xTAG Debug Adapter; Features:XS1-L8 Core, USB to JTAG, Up to 10Mbps Speed, Optional UART & xCONNECT Port

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC162070
AC162070 - MPLAB ICD Header Required to Debug PIC10F220/222, PIC12F510 & PIC16F506

1617326

MPLAB ICD Header Required to Debug PIC10F220/222, PIC12F510 & PIC16F506

MICROCHIP

MPLAB ICD HEADER, FOR PIC10F222; Accessory Type:ICD Header; For Use With:To Debug PIC10F220/222, PIC12F510, PIC16F506; Features:MPLAB ICD header required to debug PIC10F220/222, PIC12F510 & PIC16F506; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Supporte

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$28.35

Vật Phẩm Hạn Chế
OM13054UL
OM13054UL - Debug Adaptor, LPC-Link2 Stand Alone Debug Probe, Extensible, Compatible with LPCXpresso-IDE

2364729

Debug Adaptor, LPC-Link2 Stand Alone Debug Probe, Extensible, Compatible with LPCXpresso-IDE

NXP

LPC-LINK2, GENERAL PURPOSE; IC Product Type:Debugger; Silicon Family Name:LPC4300; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0, Cortex-M4; Kit Contents:LPC-Link 2 Board; Features:Compatible with the LPCXpresso-IDE and Code Red Technologies Red

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.74

Vật Phẩm Hạn Chế
OM13054UL.
OM13054UL. - LPC-LINK2, STAND-ALONE DEBUG PROBE

2917144

LPC-LINK2, STAND-ALONE DEBUG PROBE

NXP

LPC-LINK2, STAND-ALONE DEBUG PROBE; IC Product Type:Debugger Probe; Silicon Family Name:LPC1100; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0, Cortex-M4; Kit Contents:LPCXpresso LPC-Link2 Stand Alone Debug Adapter Board

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$29.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ACICE0203
ACICE0203 - ADAPTER PLUG, 20 PIN, FOR MPLAB ICE 2000

1846970

ADAPTER PLUG, 20 PIN, FOR MPLAB ICE 2000

MICROCHIP

ADAPTER PLUG, 20 PIN, FOR MPLAB ICE 2000; Accessory Type:Adapter Plug; For Use With:20-Pin, 0.3 Width Extender; Features:20-pin, 0.300 Width Extender Adapter Plug; Product Range:- 12C1691

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Each

1+ US$29.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

Popular Suppliers