Programmers, Erasers & Accessories

: Tìm Thấy 24 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 24 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MICROCHIP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
AC002021
AC002021 - Cable for ICSP on the PM3

1112730

Cable for ICSP on the PM3

MICROCHIP

ICSP CABLE, FOR MPLAB PM3; Accessory Type:PM3 ICSP CABLE; For Use With:ICSP on the PM3; Features:Cable for ICSP on the PM3; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$44.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC162039
AC162039 - POWER SUPPLY, 9V, FOR MPLAB ICD 2

1555682

POWER SUPPLY, 9V, FOR MPLAB ICD 2

MICROCHIP

POWER SUPPLY, 9V, FOR MPLAB ICD 2; Supported Families:DV003001, DV007003, DV164005; Features:Universal Power Supply with Adaptable Plugs for Electrical Outlets in North America, Europe & Asia; SVHC:No SVHC (17-Dec-2014); Accessory Type:Power Supply; For

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.85

Vật Phẩm Hạn Chế
AC162049-2
AC162049-2 - Universal Programming Module 2, Handy, Low Cost Board, MPLAB® In-Circuit Emulators

1971904

Universal Programming Module 2, Handy, Low Cost Board, MPLAB® In-Circuit Emulators

MICROCHIP

PROGRAMMING MOD, FOR PICKIT 3, ICD 3; Accessory Type:Universal Programming Module; For Use With:MPLAB REAL ICE, MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger and PICkit 3 In-Circuit Debugger; Features:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$123.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC163020
AC163020 - Programmer Adaptor, PIC10F Socket, SOT-23 and DIP-8 Packages

8049769

Programmer Adaptor, PIC10F Socket, SOT-23 and DIP-8 Packages

MICROCHIP

PROGRAMMER ADAPTOR, FOR PIC10F; Accessory Type:Universal Programmer Adaptor; For Use With:PIC10F2XX; Features:Provide Socket Support for DFN & DIP8 Packages, Interface to PICkit1, PICkit2, ICD2 & PICSTART Plus; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$140.02

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC163022
AC163022 - PIC12F 2x3 DFN Programmer Adapter

1971903

PIC12F 2x3 DFN Programmer Adapter

MICROCHIP

PROGRAMMER ADAPTOR, FOR PIC12F; Accessory Type:Universal Programmer Adapter; For Use With:PICkit 1, PICkit 2, MPLAB ICD 2 and PICSTART Products; Features:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$94.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164114
AC164114 - PIC18F1xK50 Programming Adapter, Prevent Damage to the USB PIC Microcontroller during programming

1800552

PIC18F1xK50 Programming Adapter, Prevent Damage to the USB PIC Microcontroller during programming

MICROCHIP

PROGRAMMING ADAPTOR, FOR PIC18F1XK50; Accessory Type:Programming Adapter; For Use With:PIC Microcontrollers; Features:Designed to Prevent Damage to the USB PIC Microcontroller During Programming; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$48.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164307
AC164307 - MPLAB®PM3 Universal Device Programmer

2315953

MPLAB®PM3 Universal Device Programmer

MICROCHIP

SOCKET MODULE, MPLAB PM3 PROGRAMMER; Accessory Type:SSOP Socket Module; For Use With:MPLAB PM3 Universal Device Programmers; Features:Socket Module Supports 28L SSOP PICmicro or dsPIC Devices on MPLAB PM3 Programmer; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$298.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164342
AC164342 - MODULE, SOCKET, MPLAB PM3, 121BGA

1737241

MODULE, SOCKET, MPLAB PM3, 121BGA

MICROCHIP

MODULE, SOCKET, MPLAB PM3, 121BGA; Accessory Type:PM3 Socket Module for 121P BGA (10x10); For Use With:DV007004 MPLAB PM3 Universal Device Programmer; Features:Socket Module Supports 144L LQFP Packages; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Conver

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$329.80

Vật Phẩm Hạn Chế
AC164345
AC164345 - Accessory

1828449

Accessory

MICROCHIP

Accessory; Accessory Type:Socket Module; For Use With:DV007004 MPLAB PM3 Universal Device Programmer; Features:Socket Module Supports 28L UQFN Packages; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$325.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC164349
AC164349 - SOCKET MODULE, 80 TQFP, FOR MPLAB PM3

1835697

SOCKET MODULE, 80 TQFP, FOR MPLAB PM3

MICROCHIP

SOCKET MODULE, 80 TQFP, FOR MPLAB PM3; Accessory Type:PM3 Socket Module; For Use With:MPLAB PM3 Production Programmer; Features:Supports 80L TQFP PT Microcontrollers, PIC18F86 J72-PT Devices; Convert From:Socket; Convert To:Socket

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$422.73

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AC320002
AC320002 - PIC32 Starter Kit PIM Adapter

1621785

PIC32 Starter Kit PIM Adapter

MICROCHIP

ADAPTOR, PICKIT32 - EXPLORER 16 BOARD; Accessory Type:PIC32 Starter Board PIM Adapter; For Use With:Explorer 16 Development Board; Features:Adapter Enables PIC32 Starter Boards to Connect to the Plug-In Module on Explorer 16; Product Range:-; SVHC:No SVH

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.61

Vật Phẩm Hạn Chế
AC320101
AC320101 - MEB/MEB II UART-to-USB Adaptor Board

2474265

MEB/MEB II UART-to-USB Adaptor Board

MICROCHIP

UART-USB ADAPTOR BRD, MCP2200 MEB/MEB II; Accessory Type:UART to USB Adaptor Board; For Use With:Microchip DM320005 & DM320005-2 Multimedia Expansion Boards; Features:Uses MCP2200 to Convert USB to UART Protocol, Direct Connection with MEB/MEB II PICtail

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$40.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATF15XX-DK3-U
ATF15XX-DK3-U - Development Kit, ATF15xx Family CPLDs, Logic Doubling, In-System Programming

2819848

Development Kit, ATF15xx Family CPLDs, Logic Doubling, In-System Programming

MICROCHIP

CPLD DEVELOPMENT/PROGRAMMER KIT, ATF15; Supported Families:ATF15xxAS, ASL, ASV, ASVL; Kit Contents:Atmel CPLD Dev Brd, 44TQFP Socket Adapter, JTAG ISP Download Cable, Two Atmel 44-pin TQFP Samples; Features:Provides Designers a Very Quick & Easy Way to D

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$274.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATJTAGICE3ACCKIT
ATJTAGICE3ACCKIT - ACCESSORY KIT, DEBUGGER & PROGRAMMING

2695547

ACCESSORY KIT, DEBUGGER & PROGRAMMING

MICROCHIP

ACCESSORY KIT, DEBUGGER & PROGRAMMING; A; ACCESSORY KIT, DEBUGGER & PROGRAMMING; Accessory Type:Accessory Kit; For Use With:JTAGICE3 Debugger & Programmer; Features:AVR ISP/PDI/TPI/aWire/debugWIRE Pinout, 10 to 10 pin & 10 to 6 pin Adapter; Product Range

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.55

Vật Phẩm Hạn Chế
DM160236
DM160236 - Development Kit, PIC18F67J60 MCU, PoE Development, Programming Adapter

2835965

Development Kit, PIC18F67J60 MCU, PoE Development, Programming Adapter

MICROCHIP

POE PROGRAMMER ADAPTER, DEV KIT; Accessory Type:PoE Programmer Adapter; For Use With:PIC18 PoE Development Kit; Features:Easily Loads New Code to PoE Main Board Without Risk of Damaging Application; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$210.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DSC-TIMEFLASH2-KIT1
DSC-TIMEFLASH2-KIT1 - Programmer Kit, TimeFlash2, For Field Programmable MEMS Oscillators, 6 x Socket Cards

2835963

Programmer Kit, TimeFlash2, For Field Programmable MEMS Oscillators, 6 x Socket Cards

MICROCHIP

OSCILLATOR PROGRAMMING KIT, 6 CORD, 3.6V; Supported Families:-; Kit Contents:Portable Programming Dongle, USB Cable, Antistatic Tweezers, USB Flash Drive for S/w Installation; Features:Supports MEMS Oscillator Package Size, CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL O/P Type

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$420.08

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DSC-TIMEFLASH2-KIT2
DSC-TIMEFLASH2-KIT2 - Programmer Kit, TimeFlash2, For Field Programmable MEMS Oscillators, 2 x Socket Cards

2835964

Programmer Kit, TimeFlash2, For Field Programmable MEMS Oscillators, 2 x Socket Cards

MICROCHIP

OSCILLATOR PROGRAMMING KIT, 2 CORD, 3.6V; Supported Families:-; Kit Contents:Portable Programming Dongle, USB Cable, Antistatic Tweezers, USB Flash Drive for S/w Installation; Features:Supports MEMS Oscillator Package Size, CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL O/P Type

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$225.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DV003001
DV003001 - Programmer Kit, PICStart PLUS, MPLAB IDE, Verifies All Program and Data Memory

704740

Programmer Kit, PICStart PLUS, MPLAB IDE, Verifies All Program and Data Memory

MICROCHIP

PICSTART PLUS PROGRAMMER, MPLAB IDE; Supported Families:PICmicro; Kit Contents:Programer, MCU, Cables, PS, SW; Features:Reads, Programs, Verifies All Program and Data Memory, Programs and Verifies an Address Range; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$225.53

Vật Phẩm Hạn Chế
DV007004
DV007004 - Universal Programmer, PM3, Fast Programming, Large LCD Display, ICSP support, 40-pin socket

6984150

Universal Programmer, PM3, Fast Programming, Large LCD Display, ICSP support, 40-pin socket

MICROCHIP

MPLAB PM3 PROGRAMMER, PIC, DSPIC30F; Supported Families:dsPIC30F; Kit Contents:MPLAB PM3 Programming Unit, Cables, Power Supply, IDE; Features:Fast programming, Large LCD Display, ICSP support, 40-pin socket, Stand-alone Programming (SD/MMC) Card slot; P

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1,408.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DV164120..
DV164120.. - PICKit 2 Development Programmer, DV164120, Low Pin Count Demo Board Supporting 8/14/20-Pin

9847162

PICKit 2 Development Programmer, DV164120, Low Pin Count Demo Board Supporting 8/14/20-Pin

MICROCHIP

DV164120; Supported Families:PIC; Kit Contents:PICkit 2 Development Programmer, PICkit 2 Starter Kit CD ROM; Features:Low Pin Count Demo Board Supporting 8/14/20-Pin Mid-Range PICmicro Microcontrollers; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018); Develo

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$97.43 10+ US$77.54

Vật Phẩm Hạn Chế
DV243003
DV243003 - MPLAB Starter Kit for Serial Memory Products Board, Serial EEPROM sample pack, USB interconnect

1594509

MPLAB Starter Kit for Serial Memory Products Board, Serial EEPROM sample pack, USB interconnect

MICROCHIP

MPLAB, MEMORY PRODUCTS, STARTER KIT; Supported Families:Serial EEPROM; Kit Contents:MPLAB Starter Kit for Serial Memory Products board, USB cable, Serial EEPROM sample pack; Features:USB interconnect, Windows 2000, XP, and Vista; Product Range:-; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$123.01

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
FLASHPRO4
FLASHPRO4 - Programmer Unit, FPGA, Supports In-system, IEEE 1149 JTAG Programming, USB 2.0

3955355

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Programmer Unit, FPGA, Supports In-system, IEEE 1149 JTAG Programming, USB 2.0

MICROCHIP

FLASHPRO4 PROGRAMMER, FPGA;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$62.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
FLASHPRO5
FLASHPRO5 - FlashPro5 Programmer, Standalone Unit, FPGA

3759013

FlashPro5 Programmer, Standalone Unit, FPGA

MICROCHIP

FLASHPRO5 DEVICE PROGRAMMER;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LXM9518
LXM9518 - PROGRAMMER, INDUCTIVE POSITION SENSOR

3464710

PROGRAMMER, INDUCTIVE POSITION SENSOR

MICROCHIP

PROGRAMMER, INDUCTIVE POSITION SENSOR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$137.43

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

Popular Suppliers