Arduino

: Tìm Thấy 13 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 13 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
TWR-SHIELD
TWR-SHIELD - Daughter Board, Shield Adapter Module for the Tower System, Arduino Shield (R3 Compatible) Headers

2407400

Daughter Board, Shield Adapter Module for the Tower System, Arduino Shield (R3 Compatible) Headers

NXP

SHIELD ADAPTOR MODULE, TOWER SYSTEM; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:NXP Tower System; Kit Contents:Shield Adapter Module; Product Range:-; SVHC:No SVHC (1

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$47.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCF85263ATL-ARD
PCF85263ATL-ARD - Evaluation Board, PCF85263A, Arduino Shield Board

4062454

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Evaluation Board, PCF85263A, Arduino Shield Board

NXP

EVALUATION BOARD, ARDUINO SHIELD BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$108.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCF2131-ARD
PCF2131-ARD - Evaluation Board, PCF2131, PCA2131, i.MX8M

3868963

Evaluation Board, PCF2131, PCA2131, i.MX8M

NXP

EVALUATION BOARD, RTC, CALENDAR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$68.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCAL6534EV-ARD
PCAL6534EV-ARD - Evaluation Board, PCAL6534, Arduino Shield Board

4062451

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Evaluation Board, PCAL6534, Arduino Shield Board

NXP

EVALUATION BOARD, ARDUINO SHIELD BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$140.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCAL6524EV-ARD
PCAL6524EV-ARD - Evaluation Board, PCAL6524, Arduino Board

4062452

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Evaluation Board, PCAL6524, Arduino Board

NXP

EVALUATION BOARD, ARDUINO BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$168.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCA9959HN-ARD
PCA9959HN-ARD - Expansion Board, PCA9959, LED Driver, Power Management, Arduino Platform

3941704

Expansion Board, PCA9959, LED Driver, Power Management, Arduino Platform

NXP

LED DRIVER, ARDUINO SHIELD BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$139.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCA9955BTW-ARD
PCA9955BTW-ARD - Evaluation Board, PCA9955B, Arduino Shield Board

4062456

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Evaluation Board, PCA9955B, Arduino Shield Board

NXP

EVALUATION BOARD, ARDUINO SHIELD BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$125.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PCA8561AHN-ARD
PCA8561AHN-ARD - Evaluation Board, PCA8561, Arduino Shield Board

4062458

 
Sản Phẩm Mới
RoHS

Evaluation Board, PCA8561, Arduino Shield Board

NXP

EVALUATION BOARD, ARDUINO SHIELD BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$198.17

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM5577/PN7120ARDM
OM5577/PN7120ARDM - Single Board Computer, PN7120 Plug'n Play NFC Controller, For Arduino Development Boards

2663159

Single Board Computer, PN7120 Plug'n Play NFC Controller, For Arduino Development Boards

NXP

NFC CONTROLLER BOARD, ARDUINO; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Arduino Development Boards; Kit Contents:PN7120 NFC Controller Board, Interface Board, NFC S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$105.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM3710/A71CHARD
OM3710/A71CHARD - Development Board, A71CH Plug & Trust Secure Element, Arduino Compatible, Secure IoT

2887471

Development Board, A71CH Plug & Trust Secure Element, Arduino Compatible, Secure IoT

NXP

DEV KIT, PLUG & TRUST SECURE ELEMENT; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:A71CH; Silicon Family Name:-; For Use With:A71CH Plug & Trust Secure Element; Kit Contents:Development kit A71CH; Product Ra

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM-SE051ARD
OM-SE051ARD - Development Kit, SE051, Arduino Development Board

3923714

Development Kit, SE051, Arduino Development Board

NXP

DEVELOPMENT KIT, ARDUINO BOARD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$93.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM-SE050ARD
OM-SE050ARD - SE050 ARDUINO COMPATIBLE DEVELOPMENT KIT

3224950

SE050 ARDUINO COMPATIBLE DEVELOPMENT KIT

NXP

SE050 ARDUINO COMPATIBLE DEVELOPMENT KIT; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:-; Silicon Family Name:-; For Use With:Arduino Development Boards; Kit Contents:Development Kit SE050; Product Range:-;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$87.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
IMX8MMINI-IARD
IMX8MMINI-IARD - Interposer Board, Arduino Shield, -40 °C to 125 °C

3868960

Interposer Board, Arduino Shield, -40 °C to 125 °C

NXP

INTERPOSER BOARD, ARDUINO SHIELD;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$93.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards