ARM

: Tìm Thấy 924 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 924 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
AT91SAM7X-EK
AT91SAM7X-EK - Evaluation Kit, AT91SAM7X256 MCU, 120 Segment LCD, Joystick, Rich Set of Peripherals

1288329

Evaluation Kit, AT91SAM7X256 MCU, 120 Segment LCD, Joystick, Rich Set of Peripherals

MICROCHIP

ENET, JTAG, CAN, EVALUATION KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:ARM; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM7TDMI; Silicon Core Number:AT91SAM7X; Kit Contents:Board, A/B-type USB Cable, RS232 Cable, Ethernet C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$237.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
M9328MX21ADSE
M9328MX21ADSE - Development System, i.MX21 Multimedia Application Processor, 19 Connectors and Sockets

1579768

Development System, i.MX21 Multimedia Application Processor, 19 Connectors and Sockets

NXP

1, USB OTG, ETHERNET, ADS BOARD; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:i.MX21; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX2; Kit Contents:Base Board, CPU Board, LCD Display Panel; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$2,567.94

Vật Phẩm Hạn Chế
AT91SAM9260-EK
AT91SAM9260-EK - Evaluation Kit, AT91SAM9260 MCU, JTAG/ICE Debug Interface, USB Host Device

1629537

Evaluation Kit, AT91SAM9260 MCU, JTAG/ICE Debug Interface, USB Host Device

MICROCHIP

ENET, DBGU, EVALUATION KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:ARM; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM926EJ-S; Silicon Core Number:AT91SAM9260; Kit Contents:Board, AC/DC Power Supply, USB, RS232, RJ45 crossed

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.88

Vật Phẩm Hạn Chế
AT91SAM9261-EK
AT91SAM9261-EK - AT91SAM9261, ENET, JTAG, EVAL KIT

1629538

AT91SAM9261, ENET, JTAG, EVAL KIT

MICROCHIP

AT91SAM9261, ENET, JTAG, EVAL KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM926EJ-S; Silicon Core Number:AT91SAM9261; Silicon Family Name:ARM; No. of Bits:32bit; Kit Contents:Board, AC/DC Power Supply, USB, RS232, RJ45

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$816.18

Vật Phẩm Hạn Chế
AT91SAM9RL-EK
AT91SAM9RL-EK - Evaluation Kit, AT91SAM9RL MCU, LCD Controller, Wide Range of Peripherals

1648589

Evaluation Kit, AT91SAM9RL MCU, LCD Controller, Wide Range of Peripherals

MICROCHIP

SAM9RL64, AC97 AUDIO CODEC, EVAL KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:AT91SAM9xxx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:AT91SAM9RL; Kit Contents:Eval Board AT91SAM9RL, A/B Type USB & RS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$850.62

Vật Phẩm Hạn Chế
AT91SAM9XE-EK
AT91SAM9XE-EK - Evaluation Kit, AT91SAM9XE MCU, Embedded Flash Memory, Wide Range of Peripherals

1648590

Evaluation Kit, AT91SAM9XE MCU, Embedded Flash Memory, Wide Range of Peripherals

MICROCHIP

AT91, ENET, JTAG, EVALUATION KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:AT91SAM9xxx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:SAM9XE; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-201

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$752.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MCIMX27LITEKIT
MCIMX27LITEKIT - EVAL KIT, FOR I.MX27

1671695

EVAL KIT, FOR I.MX27

NXP

EVAL KIT, FOR I.MX27; Silicon Manufacturer:Freescale; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX2; Silicon Family Name:i.MX27; No. of Bits:-; Kit Contents:Application Baseboard, Expansion Header Breakout Board, Ethernet C

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$752.01

Vật Phẩm Hạn Chế
M9328MXLLITEKIT
M9328MXLLITEKIT - Development Kit, MC9328MXL (i.MXL) Processor, RS-232 Buffer, 3.5

1671696

Development Kit, MC9328MXL (i.MXL) Processor, RS-232 Buffer, 3.5" 240x320 QVGA TFT LCD

NXP

DEV KIT, FOR I.MXL; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:i.MX21; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX2; Kit Contents:CPU Board, Expansion Board; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$620.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM11043,598
OM11043,598 - Evaluation Board, LPC176x Family of MCU's, MBED Prototyping, Drag-and-drop Programming

1761179

Evaluation Board, LPC176x Family of MCU's, MBED Prototyping, Drag-and-drop Programming

NXP

LPC1768, MBED PROTOTYPING BOARD, KIT; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC17xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:LPC17xx; Kit Contents:Prototyping Module; Product Range:-; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM3210C-EVAL
STM3210C-EVAL - Evaluation Board, STM32F107VC MCU, I2S Audio DAC, Stereo Audio Jack, RS-232 Channel

1776346

Evaluation Board, STM32F107VC MCU, I2S Audio DAC, Stereo Audio Jack, RS-232 Channel

STMICROELECTRONICS

JTAG, I2C, I2S, EVALUATION BOARD; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F1xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:STM32; Kit Contents:Board; Product Range:-; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$370.04

Vật Phẩm Hạn Chế
EM-STM3210E
EM-STM3210E - Development Kit, STM32F103ZE  MCU, TFT LCD, USB, CAN, SD Card Interface, RS232 Serial Interface

1787395

Development Kit, STM32F103ZE MCU, TFT LCD, USB, CAN, SD Card Interface, RS232 Serial Interface

EMBEST

F103ZE, TFT LCD, EVALUATION BOARD; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F1xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:STM32; Kit Contents:STM32F103ZE Board, RS-232 Serial

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$112.36

Vật Phẩm Hạn Chế
EM-LPC1700-68
EM-LPC1700-68 - LPC1768, ENET, JTAG, CAN, EVAL BOARD

1787400

LPC1768, ENET, JTAG, CAN, EVAL BOARD

EMBEST

LPC1768, ENET, JTAG, CAN, EVAL BOARD; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:LPC17xx; Silicon Family Name:LPC17xx; No. of Bits:32bit; Kit Contents:LPC1768 ARM-CM3 Board, RS-232 Serial Cable,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$116.38

Vật Phẩm Hạn Chế
STM3210E-SK
STM3210E-SK - Development Kit, STM32 F1 Series MCU's, IAR Embedded WorkBench, J-Link Debugger/Programmer

1787402

Development Kit, STM32 F1 Series MCU's, IAR Embedded WorkBench, J-Link Debugger/Programmer

EMBEST

F103, CAN, USB, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F1xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:STM32; Kit Contents:STM32F103ZE Board, 2.4" TFT LCD Panel,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$205.99

Vật Phẩm Hạn Chế
EM-AT91SAM3U
EM-AT91SAM3U - AT91SAM3U, TFT LCD, EVALUATION BOARD

1787404

AT91SAM3U, TFT LCD, EVALUATION BOARD

EMBEST

AT91SAM3U, TFT LCD, EVALUATION BOARD; Silicon Manufacturer:Atmel; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:AT91S; Silicon Family Name:AT91SAM3xxx; No. of Bits:32bit; Kit Contents:AT91SAM3U ARM-CM3 Board, power supply, p

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$287.59

Vật Phẩm Hạn Chế
LPC1766-SK
LPC1766-SK - Development Kit, LPC1766 MCU, TFT LCD, 3-Axis Accelerometer, USB, SD/MMC, Ethernet Connectivity

1787406

Development Kit, LPC1766 MCU, TFT LCD, 3-Axis Accelerometer, USB, SD/MMC, Ethernet Connectivity

EMBEST

LPC1766, ENET, CAN, LCD, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC17xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:LPC17xx; Kit Contents:LPC1766 ARM-M3 Board, LCD Panel, Emlink for

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$228.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT91SAM3U-SK.
AT91SAM3U-SK. - AT91SAM3U, TFT LCD, CAN, DEV KIT

1787407

AT91SAM3U, TFT LCD, CAN, DEV KIT

EMBEST

AT91SAM3U, TFT LCD, CAN, DEV KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:AT91S; Silicon Family Name:AT91SAM3xxx; No. of Bits:32bit; Kit Contents:AT91SAM3U ARM Cortex-M3 Board, LCD Panel, Em

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$280.90

Vật Phẩm Hạn Chế
MINI8100
MINI8100 - Evaluation Board, Mini8100 Processor Card, OMAP3530 Processor, Camera Interface, 2-Channel SPI

1787413

Evaluation Board, Mini8100 Processor Card, OMAP3530 Processor, Camera Interface, 2-Channel SPI

EMBEST

30, EMBEDDED, PROCESSOR CARD; Silicon Manufacturer:Texas Instruments; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:DaVinci - OMAP35xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-A8; Silicon Core Number:OMAP35; Kit Contents:Mini8100 Processor Card; Pro

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$145.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EFM32-G8XX-STK
EFM32-G8XX-STK - Development Kit, EFM32™ Gecko MCU's, Advanced Energy Monitor, J-Link, User Debugging

1822186

Development Kit, EFM32™ Gecko MCU's, Advanced Energy Monitor, J-Link, User Debugging

SILICON LABS

GECKO, J- LINK, STARTER KIT; Silicon Manufacturer:Energy Micro; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Gecko; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:EFM32; Kit Contents:Board; Product Range:-; Features:Advanced Energy

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$110.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
STM32VLDISCOVERY
STM32VLDISCOVERY - Development Kit, STM32F100RB MCU, On-Board ST-Link with Selection Mode Switch, Extension header

1824325

Development Kit, STM32F100RB MCU, On-Board ST-Link with Selection Mode Switch, Extension header

STMICROELECTRONICS

F100, ST-LINK, DISCOVERY KIT; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F1xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:STM32; Kit Contents:Board and STM32F100RB MCU; Product Ra

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MCIMX28EVK
MCIMX28EVK - Evaluation Kit, i.MX28 Multimedia Applications Processor, DDR2 Memory, Two SD/MMC Card Slots

1842848

Evaluation Kit, i.MX28 Multimedia Applications Processor, DDR2 Memory, Two SD/MMC Card Slots

NXP

8, CAN, ETHERNET, EVALUATION KIT; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:i.MX28; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX2; Kit Contents:Board, Cables, Documentation; Product Range:-; SVHC:No S

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$558.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MCIMX28LCD
MCIMX28LCD - LCD Module, i.MX287 Applications Processor, 4.3

1842849

LCD Module, i.MX287 Applications Processor, 4.3" WVGA Touchscreen LCD Display, Debug Serial Port

NXP

LCD MOD, I.MX28, WVGA TOUCHSCREEN; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX28; Silicon Family Name:-; For Use With:i.MX28 Evaluation Kit; Kit Contents:LCD Display Board; Product Range:-; SVHC:N

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$240.26

Vật Phẩm Hạn Chế
KWIKSTIK-K40
KWIKSTIK-K40 - Development Kit, K40X256VLQ100 MCU, USB / Touch Sensing and Segment LCD Functionality

1892378

Development Kit, K40X256VLQ100 MCU, USB / Touch Sensing and Segment LCD Functionality

NXP

KINETIS K40, KWIKSTIK, DEV TOOL; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Kinetis - K40; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:MK; Kit Contents:Board Assembly, Flexible Silicone Enclosure, 3ft

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MCIMX-LVDS1
MCIMX-LVDS1 - Daughter Board, XGA LVDS 10.1

1893343

Daughter Board, XGA LVDS 10.1" 1024 x 768 XGA Display, For i.MX53 Quick Start Board

NXP

LVDS I/F, XGA, DAUGHTER CARD; Silicon Manufacturer:NXP; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:i.MX53; Silicon Family Name:-; For Use With:i.MX53 Quick Start Development Board; Kit Contents:LCD Module; Product Range:-; SVHC:No

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$620.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATSAM3N-EK
ATSAM3N-EK - Evaluation Kit, SAM3N4C48MHz MCU, 2.0

1972217

Evaluation Kit, SAM3N4C48MHz MCU, 2.0" TFT Color LCD Display with Backlight, Micro SD Interface

MICROCHIP

ATSAM3N, ZIGBEE, JTAG, LCD, EVAL KIT; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:QTouch; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:ATSAM3Nxxxx; Kit Contents:Eval Board SAM3N-EK, Power Supply with

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$172.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
OM13001,598
OM13001,598 - Evaluation Board, LPC177X/8X Family MCU's, OEM Base Board, Clock Crystals, Headset with Microphone

1972567

Evaluation Board, LPC177X/8X Family MCU's, OEM Base Board, Clock Crystals, Headset with Microphone

NXP

EVAL BOARD, FOR LPC177X/8X; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC1700; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:LPC1788; Kit Contents:Eval Board LPC1788, Base Board, USB Cable, Headset wit

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$297.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards